เนื้อเพลง I’m A Believer คำอ่านไทย Smash Mouth

I thought love was
(ไอ ธอท ลัฝ วอส)
Only true in fairy tales
(โอ๊นลี่ ทรู อิน แฟริ เทล)
Meant for someone else
(เม็นท ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ)
But not for me
(บัท น็อท ฟอ มี)
Love was out to get to me
(ลัฝ วอส เอ้า ทู เก็ท ทู มี)
That’s the way it seems
(แด๊ท เดอะ เว อิท ซีม)
Disappointment haunted
(ดิแซ็พพอยนทเม็นท ฮอนท)
All my dreams
(ออล มาย ดรีม)
And then I saw her face
(แอ็นด เด็น นาย ซอ เฮอ เฟซ)
Now I’m a believer
(เนา แอม มา บิลีฝเฝอะ)
Not a trace
(น็อท ดา เทร๊ซ)
Of doubt in my mind
(อ็อฝ เดาท อิน มาย ไมนด)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m a believer
(แอม มา บิลีฝเฝอะ)
I couldn’t leave her
(ไอ คูดซึ่น ลีฝ เฮอ)
If I tried
(อิฟ ฟาย ทไร)

I thought love was
(ไอ ธอท ลัฝ วอส)
More or less a given thing
(โม ออ เลซ ซา กีฝเอ็น ธิง)
But the more I gave the less
(บัท เดอะ โม ไอ เกฝ เดอะ เลซ)
I got, oh yeah
(ไอ ก็อท , โอ เย่)
What’s the use in trying
(ฮว็อท ดิ ยูซ อิน ทไรอิง)
All you get is pain
(ออล ยู เก็ท อีส เพน)
When I wanted sunshine
(ฮเว็น นาย ว็อนท ซันชาย)
I got rain
(ไอ ก็อท เรน)

And then I saw her face
(แอ็นด เด็น นาย ซอ เฮอ เฟซ)
Now I’m a believer
(เนา แอม มา บิลีฝเฝอะ)
Not a trace
(น็อท ดา เทร๊ซ)
Of doubt in my mind
(อ็อฝ เดาท อิน มาย ไมนด)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m a believer
(แอม มา บิลีฝเฝอะ)
I couldn’t leave her
(ไอ คูดซึ่น ลีฝ เฮอ)
If I tried
(อิฟ ฟาย ทไร)

What’s the use in trying
(ฮว็อท ดิ ยูซ อิน ทไรอิง)
All you get is pain
(ออล ยู เก็ท อีส เพน)
When I wanted sunshine
(ฮเว็น นาย ว็อนท ซันชาย)
I got rain
(ไอ ก็อท เรน)

And then I saw her face
(แอ็นด เด็น นาย ซอ เฮอ เฟซ)
Now I’m a believer
(เนา แอม มา บิลีฝเฝอะ)
Not a trace
(น็อท ดา เทร๊ซ)
Of doubt in my mind
(อ็อฝ เดาท อิน มาย ไมนด)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m a believer
(แอม มา บิลีฝเฝอะ)
I couldn’t leave her
(ไอ คูดซึ่น ลีฝ เฮอ)
If I tried
(อิฟ ฟาย ทไร)

Then I saw her face
(เด็น นาย ซอ เฮอ เฟซ)
Now I’m a believer
(เนา แอม มา บิลีฝเฝอะ)
Not a trace
(น็อท ดา เทร๊ซ)
Of doubt in my mind
(อ็อฝ เดาท อิน มาย ไมนด)
Now I’m a believer
(เนา แอม มา บิลีฝเฝอะ)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
I’m a believer
(แอม มา บิลีฝเฝอะ)
I’m a believer
(แอม มา บิลีฝเฝอะ)
I’m a believer
(แอม มา บิลีฝเฝอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m A Believer คำอ่านไทย Smash Mouth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น