เนื้อเพลง You Make Me Wanna คำอ่านไทย Usher

This is what you do
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู ดู)
This is what you do
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู ดู)
This is what you do
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู ดู)

[Chorus]
([ โครัซ])
You make me wanna leave the one I’m with
(ยู เมค มี วอนนา ลีฝ ดิ วัน แอม วิฑ)
Start a new relationship with you
(ซทาท ดา นยู ริเลฌันฌิพ วิฑ ยู)
This is what you do
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู ดู)
Think about her and all the things that come along with
(ธิงค อะเบาท เฮอ แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท คัม อะลอง วิฑ)
You make me
(ยู เมค มี)
You make me wanna leave the one I’m with
(ยู เมค มี วอนนา ลีฝ ดิ วัน แอม วิฑ)
Start a new relationship with you
(ซทาท ดา นยู ริเลฌันฌิพ วิฑ ยู)
This is what you do
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู ดู)
Think about her and all the things that come along with
(ธิงค อะเบาท เฮอ แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท คัม อะลอง วิฑ)
You make me
(ยู เมค มี)
You make me
(ยู เมค มี)

[Verse1]
([ Verse1])
Before anything came between us
(บิโฟ เอนอิธิง เคม บีทวิน อัซ)
You were like my best friend
(ยู เวอ ไลค มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
The one I used to run and talk to when me and my
(ดิ วัน ไอ ยูซ ทู รัน แอ็นด ทอค ทู ฮเว็น มี แอ็นด มาย)
Girl was having problems [that’s right]
(เกิล วอส แฮฝวิ่ง พรอบเล็ม [ แด๊ท ไรท])
You used to say it would be okay
(ยู ยูซ ทู เซ อิท เวิด บี โอเค)
Suggest little nice things I should do
(ซะเจซท ลิ๊ทเทิ่ล ไน๊ซ์ ธิง ซาย เชิด ดู)
And when I go home at night and lay my head down
(แอ็นด ฮเว็น นาย โก โฮม แอ็ท ไนท แอ็นด เล มาย เฮ็ด เดาน)
All I seem to think about is you
(ออล ไอ ซีม ทู ธิงค อะเบาท อีส ยู)
And how you make me wanna
(แอ็นด เฮา ยู เมค มี วอนนา)

[Chorus]
([ โครัซ])
You make me wanna leave the one I’m with
(ยู เมค มี วอนนา ลีฝ ดิ วัน แอม วิฑ)
Start a new relationship with you
(ซทาท ดา นยู ริเลฌันฌิพ วิฑ ยู)
This is what you do
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู ดู)
Think about her and all the things that come along with
(ธิงค อะเบาท เฮอ แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท คัม อะลอง วิฑ)
You make me
(ยู เมค มี)
You make me wanna leave the one I’m with
(ยู เมค มี วอนนา ลีฝ ดิ วัน แอม วิฑ)
Start a new relationship with you
(ซทาท ดา นยู ริเลฌันฌิพ วิฑ ยู)
This is what you do
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู ดู)
Think about her and all the things that come along with
(ธิงค อะเบาท เฮอ แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท คัม อะลอง วิฑ)
You make me
(ยู เมค มี)
You make me
(ยู เมค มี)

[Verse2]
([ Verse2])
Now what’s bad
(เนา ฮว็อท แบ็ด)
Is you’re the one that hooked us up
(อีส ยัวร์ ดิ วัน แดท ฮุค อัซ อัพ)
Knowing it should’ve been you
(โนอิง อิท ชูดดิฝ บีน ยู)
What’s sad is I love her but I’m falling for you
(ฮว็อท แซ็ด อีส ซาย ลัฝ เฮอ บัท แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
What should I do
(ฮว็อท เชิด ดาย ดู)
Should I
(เชิด ดาย)
Tell my baby bye-bye
(เท็ล มาย เบบิ ไบ ไบ)
Should I
(เชิด ดาย)
Do exactly what I feel inside
(ดู เอ็กแสคทลิ ฮว็อท ไอ ฟีล อีนไซด)
‘Cause I
(คอส ไอ)
I don’t wanna go
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)
Don’t need to stay
(ด้อนท์ นีด ทู ซเท)
But I really need to get it together
(บัท ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู เก็ท ดิธ ทุเกฑเออะ)

[Chorus]
([ โครัซ])
You make me wanna leave the one I’m with [oh baby]
(ยู เมค มี วอนนา ลีฝ ดิ วัน แอม วิฑ [ โอ เบบิ])
Start a new relationship with you
(ซทาท ดา นยู ริเลฌันฌิพ วิฑ ยู)
This is what you do
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู ดู)
Think about her and all the things that come along with
(ธิงค อะเบาท เฮอ แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท คัม อะลอง วิฑ)
You make me
(ยู เมค มี)
You make me wanna leave the one I’m with [oh baby]
(ยู เมค มี วอนนา ลีฝ ดิ วัน แอม วิฑ [ โอ เบบิ])
Start a new relationship with you
(ซทาท ดา นยู ริเลฌันฌิพ วิฑ ยู)
This is what you do
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู ดู)
Think about her and all the things that come along with
(ธิงค อะเบาท เฮอ แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท คัม อะลอง วิฑ)
You make me
(ยู เมค มี)
You make me
(ยู เมค มี)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที])

At this point
(แอ็ท ดีซ พอยนท)
The situation’s out of control
(เดอะ ซิชิวเอฌัน เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
I never meant to hurt her but I
(ไอ เนฝเออะ เม็นท ทู เฮิท เฮอ บัท ไอ)
Gotta let her go
(กอททะ เล็ท เฮอ โก)
And if she may not understand it
(แอ็นด อิฟ ชี เม น็อท อันเดิซแทนด ดิท)
Why all of this is going on
(ฮไว ออล อ็อฝ ดีซ ซิส โกอิ้ง ออน)
I tried
(ไอ ทไร)
I tried to fight it but the feelings just too strong
(ไอ ทไร ทู ไฟท ดิธ บัท เดอะ ฟีลอิง จัซท ทู ซทร็อง)

You make me wanna wanna
(ยู เมค มี วอนนา วอนนา)
You make me wanna
(ยู เมค มี วอนนา)

[Chorus]
([ โครัซ])
You make me wanna leave the one I’m with
(ยู เมค มี วอนนา ลีฝ ดิ วัน แอม วิฑ)
Start a new relationship with you
(ซทาท ดา นยู ริเลฌันฌิพ วิฑ ยู)
This is what you do
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู ดู)
Think about her and all the things that come along with
(ธิงค อะเบาท เฮอ แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท คัม อะลอง วิฑ)
You make me
(ยู เมค มี)
You make me wanna leave the one I’m with
(ยู เมค มี วอนนา ลีฝ ดิ วัน แอม วิฑ)
Start a new relationship with you
(ซทาท ดา นยู ริเลฌันฌิพ วิฑ ยู)
This is what you do
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู ดู)
Think about her and all the things that come along with
(ธิงค อะเบาท เฮอ แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท คัม อะลอง วิฑ)
You make me
(ยู เมค มี)
You make me
(ยู เมค มี)

[Repeat]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Make Me Wanna คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น