เนื้อเพลง Believe in me คำอ่านไทย Lenny Kravitz

Where’s the love we had ?
([ ริพีท] ฮแว เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด)
When did it go bad ?
(ฮเว็น ดิด ดิท โก แบ็ด)
Or am I just insecure ?
(ออ แอ็ม ไอ จัซท อินซิคยูร)
I give all I can
(ไอ กิฝ ออล ไอ แค็น)
Baby I’m your man
(เบบิ แอม ยุร แม็น)
Tell me what you’re in this for
(เท็ล มี ฮว็อท ยัวร์ อิน ดีซ ฟอ)
Remind me
(ริไมนด มี)

I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)
I know not what to do
(ไอ โน น็อท ฮว็อท ทู ดู)
My heart is worn
(มาย ฮาท อีส โวน)
I feel as If I’m through
(ไอ ฟีล แอ็ส อิฟ แอม ธรู)
Please believe in me
(พลีส บิลีฝ อิน มี)
‘Cause what I need is for you
(คอส ฮว็อท ไอ นีด อีส ฟอ ยู)
To believe in me
(ทู บิลีฝ อิน มี)

Countless sleepless nights
(เคานทเล็ซ ซลีพเล็ซ ไนท)
Never ending fights
(เนฝเออะ เอนดิง ไฟท)
i’m trying to make your dreams come true
(แอม ทไรอิง ทู เมค ยุร ดรีม คัม ทรู)
I will sacrifice to find paradise
(ไอ วิล แซคริไฟซ ทู ไฟนด แพระไดส)
But I need to know that you’re behind me
(บัท ไอ นีด ทู โน แดท ยัวร์ บิไฮนด มี)

I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)
I know not what to do
(ไอ โน น็อท ฮว็อท ทู ดู)
My heart is worn
(มาย ฮาท อีส โวน)
I feel as If I’m through
(ไอ ฟีล แอ็ส อิฟ แอม ธรู)
Please believe in me
(พลีส บิลีฝ อิน มี)
‘Cause what I need is for you
(คอส ฮว็อท ไอ นีด อีส ฟอ ยู)
To believe in me
(ทู บิลีฝ อิน มี)

I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)
I know not what to do
(ไอ โน น็อท ฮว็อท ทู ดู)
My heart is worn
(มาย ฮาท อีส โวน)
I feel as If I’m through
(ไอ ฟีล แอ็ส อิฟ แอม ธรู)
Please believe in me
(พลีส บิลีฝ อิน มี)
‘Cause what I need is for you
(คอส ฮว็อท ไอ นีด อีส ฟอ ยู)
To believe in me
(ทู บิลีฝ อิน มี)

I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)
I know not what to do
(ไอ โน น็อท ฮว็อท ทู ดู)
My heart is worn
(มาย ฮาท อีส โวน)
I feel as If I’m through
(ไอ ฟีล แอ็ส อิฟ แอม ธรู)
Please believe in me
(พลีส บิลีฝ อิน มี)
‘Cause what I need is for you
(คอส ฮว็อท ไอ นีด อีส ฟอ ยู)
To believe in me
(ทู บิลีฝ อิน มี)
To believe in me
(ทู บิลีฝ อิน มี)
To believe in me
(ทู บิลีฝ อิน มี)
To believe in me
(ทู บิลีฝ อิน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Believe in me คำอ่านไทย Lenny Kravitz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น