เนื้อเพลง Apple and Cinnamon คำอ่านไทย Hikaru Utada

Tell me, what is on your mind
(เท็ล มี , ฮว็อท อีส ออน ยุร ไมนด)
Help me, cause I’d like to know
(เฮ็ลพ มี , คอส อาย ไลค ทู โน)
What the hell is going on?
(ฮว็อท เดอะ เฮ็ล อีส โกอิ้ง ออน)
Never thought I’d sing this song
(เนฝเออะ ธอท อาย ซิง ดีซ ซ็อง)

Let’s not get started with the”he said she said”
(เล็ท น็อท เก็ท ซทาท วิฑ เดอะ”ฮี เซ็ด ชี เซ็ด “)
Sometimes it just doesn’t go as planned
(ซัมไทม์ ซิท จัซท ดัสอินท โก แอ็ส แพลน)
Let’s not get started with the”he said she said”
(เล็ท น็อท เก็ท ซทาท วิฑ เดอะ”ฮี เซ็ด ชี เซ็ด “)
Sometimes it just doesn’t go as planned
(ซัมไทม์ ซิท จัซท ดัสอินท โก แอ็ส แพลน)

[Chorus]
([ โครัซ])
Started out so simple and innocent
(ซทาท เอ้า โซ ซิ๊มเพิ่ล แอ็นด อีนโนะเซ็นท)
So simple and innocent [x3]
(โซ ซิ๊มเพิ่ล แอ็นด อีนโนะเซ็นท [ x3])
Chemistry like apple and cinnamon
(เคมอิซทริ ไลค แอพ แอ็นด ซีนนะมัน)
Like apple and cinnamon[x3]
(ไลค แอพ แอ็นด ซีนนะมัน [ x3])
I can’t believe that you and me were falling out of love
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ยู แอ็นด มี เวอ ฟ๊อลิง เอ้า อ็อฝ ลัฝ)
And everybody used to be so envious of us
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ยูซ ทู บี โซ เอนเฝียซ อ็อฝ อัซ)
Chemistry like apple and cinnamon
(เคมอิซทริ ไลค แอพ แอ็นด ซีนนะมัน)
What we had was just too good…
(ฮว็อท วี แฮ็ด วอส จัซท ทู เกิด)
Good to last
(เกิด ทู ลาซท)

Happiness don’t last that long but what we had was beautiful
(แฮพพิเน็ซ ด้อนท์ ลาซท แดท ล็อง บัท ฮว็อท วี แฮ็ด วอส บยูทิฟุล)
Let’s not get started with the”he said she said”
(เล็ท น็อท เก็ท ซทาท วิฑ เดอะ”ฮี เซ็ด ชี เซ็ด “)
Sometimes it just doesn’t go as planned
(ซัมไทม์ ซิท จัซท ดัสอินท โก แอ็ส แพลน)
Let’s not get started with the”he said she said”
(เล็ท น็อท เก็ท ซทาท วิฑ เดอะ”ฮี เซ็ด ชี เซ็ด “)
Sometimes it just doesn’t go as planned
(ซัมไทม์ ซิท จัซท ดัสอินท โก แอ็ส แพลน)

[Chorus]
([ โครัซ])

Please don’t look at me like that
(พลีส ด้อนท์ ลุค แกท มี ไลค แดท)
Please don’t look at me, don’t look at me like that
(พลีส ด้อนท์ ลุค แกท มี , ด้อนท์ ลุค แกท มี ไลค แดท)
You can’t look at me like that
(ยู แค็นท ลุค แกท มี ไลค แดท)
Please don’t look at me, don’t look at me like that
(พลีส ด้อนท์ ลุค แกท มี , ด้อนท์ ลุค แกท มี ไลค แดท)

I can’t believe that you and me were falling out of love
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ยู แอ็นด มี เวอ ฟ๊อลิง เอ้า อ็อฝ ลัฝ)
And everybody used to be so envious of us
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ยูซ ทู บี โซ เอนเฝียซ อ็อฝ อัซ)
Chemistry like apple and cinnamon
(เคมอิซทริ ไลค แอพ แอ็นด ซีนนะมัน)
What we had was just too good…
(ฮว็อท วี แฮ็ด วอส จัซท ทู เกิด)

[Chorus]
([ โครัซ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Apple and Cinnamon คำอ่านไทย Hikaru Utada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น