เนื้อเพลง A Case of You คำอ่านไทย Diana Krall

[J.Mitchell]
([ เจ เม็ดเชอว])

Just before our love got lost you said
(จัซท บิโฟ เอ๊า ลัฝ ก็อท ล็อซท ยู เซ็ด)
“I am as constant as a northern star”
(” ไอ แอ็ม แอ็ส คอนสแท็นท แอ็ส ซา นอเฑิน ซทา “)
And said,”Constant in the dark
(แอ็นด เซ็ด ,”คอนสแท็นท อิน เดอะ ดาค)
Where’s that at?
(ฮแว แดท แอ็ท)
If you want me I’ll be in the bar”
(อิฟ ยู ว็อนท มี อิล บี อิน เดอะ บา “)

On the back of a cartoon coaster
(ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ คาทูน โคซเทอะ)
In a blue TV screen light
(อิน อะ บลู ทีวี ซครีน ไลท)
I drew a map of Canada
(ไอ ดรู อะ แม็พ อ็อฝ แคนอะดะ)
Oh Canada
(โอ แคนอะดะ)
And your face sketched on it twice
(แอ็นด ยุร เฟซ ซเค็ช ออน หนิด ทไวซ)

Oh you are in my blood like holy wine
(โอ ยู อาร์ อิน มาย บลัด ไลค โฮลิ ไวน)
You taste so bitter and you taste so sweet
(ยู เทซท โซ บีทเทอะ แอ็นด ยู เทซท โซ สวี้ท)
Oh I could drink a case of you darling
(โอ ไอ เคิด ดริงค กา เคซ อ็อฝ ยู ดาลิง)
Still I’d be on my feet
(ซทิล อาย บี ออน มาย ฟีท)
I’d still be on my feet
(อาย ซทิล บี ออน มาย ฟีท)

Oh I am a lonely painter
(โอ ไอ แอ็ม มา โลนลิ เพนเทอะ)
I live in a box of paints
(ไอ ไลฝ อิน อะ บ็อคซ อ็อฝ เพนท)
I’m frightened by the devil
(แอม ไฟท์อึน ไบ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
And drawn to those who ain’t afraid
(แอ็นด ดรอน ทู โฑส ฮู เอน อัฟเรด)
I remember when you told me
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู โทลด มี)
“Love is touching souls”
(” ลัฝ อีส ทัชชิง โซล “)
Surely you touched mine
(ฌูรลิ ยู ทั๊ช ไมน)
Part of you pours out of me
(พาท อ็อฝ ยู โพ เอ้า อ็อฝ มี)
In these lines from time to time
(อิน ฑิส ไลน ฟร็อม ไทม ทู ไทม)

You are in my blood like holy wine
(ยู อาร์ อิน มาย บลัด ไลค โฮลิ ไวน)
You taste so bitter and you taste so sweet
(ยู เทซท โซ บีทเทอะ แอ็นด ยู เทซท โซ สวี้ท)
Oh I could drink a case of you
(โอ ไอ เคิด ดริงค กา เคซ อ็อฝ ยู)
I could drink a case of you darling
(ไอ เคิด ดริงค กา เคซ อ็อฝ ยู ดาลิง)
Still I’d be on my feet
(ซทิล อาย บี ออน มาย ฟีท)
I’d still be on my feet
(อาย ซทิล บี ออน มาย ฟีท)

I met a woman
(ไอ เม็ท ดา วูมเอิน)
She had a mouth like yours
(ชี แฮ็ด อะ เมาธ ไลค ยุร)
She knew your devils and your deeds
(ชี นยู ยุร เด๊ฝิ้ล แซน ยุร ดีด)
She said
(ชี เซ็ด)
“Go to him, stay with him if you can
(” โก ทู ฮิม , ซเท วิฑ ฮิม อิฟ ยู แค็น)
But be prepared to bleed”
(บัท บี พริแพ ทู บลีด “)
You are in my blood like holy wine
(ยู อาร์ อิน มาย บลัด ไลค โฮลิ ไวน)
You taste so bitter and you taste so sweet
(ยู เทซท โซ บีทเทอะ แอ็นด ยู เทซท โซ สวี้ท)
Oh I could drink a case of you darling
(โอ ไอ เคิด ดริงค กา เคซ อ็อฝ ยู ดาลิง)
Still I’d be on my feet
(ซทิล อาย บี ออน มาย ฟีท)
I’d still be on my feet
(อาย ซทิล บี ออน มาย ฟีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Case of You คำอ่านไทย Diana Krall

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น