เนื้อเพลง Blue and Yellow คำอ่านไทย The Used

and it’s all in how you mix the two
(แอ็นด อิทซ ซอร์ อิน เฮา ยู มิคซ เดอะ ทู)
and it starts just where the light exists
(แอ็นด ดิท ซทาท จัซท ฮแว เดอะ ไลท เอ็กสีซท)
it’s a feeling that you cannot miss
(อิทซ ซา ฟีลอิง แดท ยู แคนน็อท มิซ)
and it burns a hole through everyone that feels it
(แอ็นด ดิท เบิน ซา โฮล ธรู เอ๊วี่วัน แดท ฟีล ซิท)

well you’re never gonna find it
(เว็ล ยัวร์ เนฝเออะ กอนนะ ไฟนด ดิท)
if you’re looking for it
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ อิท)
won’t come your way
(ว็อนท คัม ยุร เว)
well you’ll never find it
(เว็ล โยว เนฝเออะ ไฟนด ดิท)
if you’re looking for it
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ อิท)

should’ve done something but I’ve done it enough
(ชูดดิฝ ดัน ซัมติง บัท แอฝ ดัน อิท อินัฟ)
by the way your hands were shaking
(ไบ เดอะ เว ยุร แฮ็นด เวอ เชคกิ้ง)
rather waste some time with you
(ราฑเออะ เวซท ซัม ไทม วิฑ ยู)

and you never would have thought in the end
(แอ็นด ยู เนฝเออะ เวิด แฮ็ฝ ธอท อิน ดิ เอ็นด)
how amazing it feels just to live again
(เฮา อะเมสอิง อิท ฟีล จัซท ทู ไลฝ อะเกน)
it’s a feeling that you cannot miss
(อิทซ ซา ฟีลอิง แดท ยู แคนน็อท มิซ)
it burns a hole through everyone that feels it
(อิท เบิน ซา โฮล ธรู เอ๊วี่วัน แดท ฟีล ซิท)

well you’re never gonna find it
(เว็ล ยัวร์ เนฝเออะ กอนนะ ไฟนด ดิท)
if you’re looking for it
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ อิท)
won’t come your way
(ว็อนท คัม ยุร เว)
well you’ll never find it
(เว็ล โยว เนฝเออะ ไฟนด ดิท)
if you’re looking for it
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ อิท)

should’ve done something but I’ve done it enough
(ชูดดิฝ ดัน ซัมติง บัท แอฝ ดัน อิท อินัฟ)
by the way your hands were shaking
(ไบ เดอะ เว ยุร แฮ็นด เวอ เชคกิ้ง)
rather waste some time with you
(ราฑเออะ เวซท ซัม ไทม วิฑ ยู)

should’ve said something but I’ve said it enough
(ชูดดิฝ เซ็ด ซัมติง บัท แอฝ เซ็ด ดิท อินัฟ)
by the way my words were faded
(ไบ เดอะ เว มาย เวิด เวอ แฟ็ด)
rather waste some time with you
(ราฑเออะ เวซท ซัม ไทม วิฑ ยู)

should’ve done something but I’ve done it enough
(ชูดดิฝ ดัน ซัมติง บัท แอฝ ดัน อิท อินัฟ)
by the way your hands were shaking
(ไบ เดอะ เว ยุร แฮ็นด เวอ เชคกิ้ง)
rather waste my time with you
(ราฑเออะ เวซท มาย ไทม วิฑ ยู)

should’ve said something but I’ve said it enough
(ชูดดิฝ เซ็ด ซัมติง บัท แอฝ เซ็ด ดิท อินัฟ)
by the way my words were faded
(ไบ เดอะ เว มาย เวิด เวอ แฟ็ด)
rather waste my time with you
(ราฑเออะ เวซท มาย ไทม วิฑ ยู)

should’ve done something but I’ve done it enough
(ชูดดิฝ ดัน ซัมติง บัท แอฝ ดัน อิท อินัฟ)
by the way your hands were shaking
(ไบ เดอะ เว ยุร แฮ็นด เวอ เชคกิ้ง)
rather waste some time with you
(ราฑเออะ เวซท ซัม ไทม วิฑ ยู)

waste some time with you…[ad libs]
(เวซท ซัม ไทม วิฑ ยู [ แอ็ด ลิบสฺ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue and Yellow คำอ่านไทย The Used

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น