เนื้อเพลง All That I’ve Got คำอ่านไทย The Used

So deep that it didn’t even bleed and catch me
(โซ ดีพ แดท ดิธ ดิ๊นอิน อีเฝ็น บลีด แอ็นด แค็ช มี)
Off guard, red handed
(ออฟฟ กาด , เร็ด แฮ็นด)
Now I’m far from lonely
(เนา แอม ฟา ฟร็อม โลนลิ)
Asleep I still see you lying next to me
(อัซลีพ ไอ ซทิล ซี ยู ลายยิง เน็คซท ทู มี)
So deep that it didn’t even bleed and catch me I..
(โซ ดีพ แดท ดิธ ดิ๊นอิน อีเฝ็น บลีด แอ็นด แค็ช มี ไอ)

I need something else
(ไอ นีด ซัมติง เอ็ลซ)
Would someone please just give me
(เวิด ซัมวัน พลีส จัซท กิฝ มี)
Hit me, knock me out
(ฮิท มี , น็อค มี เอ้า)
And let me go back to sleep
(แอ็นด เล็ท มี โก แบ็ค ทู ซลีพ)
I can laugh
(ไอ แค็น ลาฟ)
All I want inside I still am empty
(ออล ไอ ว็อนท อีนไซด ไอ ซทิล แอ็ม เอมทิ)
So deep that it didn’t even bleed and catch me I…
(โซ ดีพ แดท ดิธ ดิ๊นอิน อีเฝ็น บลีด แอ็นด แค็ช มี ไอ)

I’ll be just fine
(อิล บี จัซท ไฟน)
Pretending I’m not
(พรีเทนดิง แอม น็อท)
I’m far from lonely
(แอม ฟา ฟร็อม โลนลิ)
And it’s all that I’ve got
(แอ็นด อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)

I’ll be just fine
(อิล บี จัซท ไฟน)
Pretending I’m not
(พรีเทนดิง แอม น็อท)
I’m far from lonely
(แอม ฟา ฟร็อม โลนลิ)
And it’s all that I’ve got
(แอ็นด อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)

I guess, I remember every glance you shot me
(ไอ เก็ซ , ไอ ริเมมเบอะ เอฝริ กลานซ ยู ฌ็อท มี)
Un-harmed, I’m losing weight and some body heat
(ยูเอ็น ฮาม , แอม โรซิง เวท แอ็นด ซัม บอดอิ ฮีท)
I squoze so hard
(ไอ สเควิด โซ ฮาด)
I stopped your heart from beating
(ไอ สต๊อปพฺ ยุร ฮาท ฟร็อม บืดิงสฺ)
So deep that I didn’t even scream f*ck me, I..
(โซ ดีพ แดท ไอ ดิ๊นอิน อีเฝ็น ซครีม เอฟ *ck มี , ไอ)

I’ll be just fine
(อิล บี จัซท ไฟน)
Pretending I’m not
(พรีเทนดิง แอม น็อท)
I’m far from lonely
(แอม ฟา ฟร็อม โลนลิ)
And it’s all that I’ve got
(แอ็นด อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)

I’ll be just fine
(อิล บี จัซท ไฟน)
Pretending I’m not
(พรีเทนดิง แอม น็อท)
I’m far from lonely
(แอม ฟา ฟร็อม โลนลิ)
And it’s all that I’ve got
(แอ็นด อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)

And it’s all that I’ve got
(แอ็นด อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)
Yeah, it’s all that I’ve got
(เย่ , อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)
It’s all that I’ve got
(อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)
It’s all that I’ve got
(อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)
It’s all that I’ve got!
(อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท !)

So deep that it didn’t even bleed and catch me
(โซ ดีพ แดท ดิธ ดิ๊นอิน อีเฝ็น บลีด แอ็นด แค็ช มี)
So deep that I didn’t even scream f*ck me
(โซ ดีพ แดท ไอ ดิ๊นอิน อีเฝ็น ซครีม เอฟ *ck มี)

I’ll be just fine
(อิล บี จัซท ไฟน)
Pretending I’m not
(พรีเทนดิง แอม น็อท)
I’m far from lonely
(แอม ฟา ฟร็อม โลนลิ)
And it’s all that I’ve got
(แอ็นด อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)

I’ll be just fine
(อิล บี จัซท ไฟน)
Pretending I’m not
(พรีเทนดิง แอม น็อท)
I’m far from lonely
(แอม ฟา ฟร็อม โลนลิ)
And it’s all that I’ve got
(แอ็นด อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)

And it’s all that I’ve got
(แอ็นด อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)
Yeah, it’s all that I’ve got
(เย่ , อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All That I’ve Got คำอ่านไทย The Used

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น