เนื้อเพลง Wanna Be Startin’ Somethin’ คำอ่านไทย Michael Jackson

I said you wanna be startin’ somethin’
(ไอ เซ็ด ยู วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)
You got to be startin’ somethin’
(ยู ก็อท ทู บี สตาร์ดิน ซัมติน)
I said you wanna be startin’ somethin’
(ไอ เซ็ด ยู วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)
You got to be startin’ somethin’
(ยู ก็อท ทู บี สตาร์ดิน ซัมติน)
It’s too high to get over [yeah, yeah]
(อิทซ ทู ไฮ ทู เก็ท โอเฝอะ [ เย่ , เย่])
Too low to get under [yeah, yeah]
(ทู โล ทู เก็ท อันเดอะ [ เย่ , เย่])
You’re stuck in the middle [yeah, yeah]
(ยัวร์ ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ เย่ , เย่])
And the pain is thunder [yeah, yeah]
(แอ็นด เดอะ เพน อีส ธันเดอะ [ เย่ , เย่])
It’s too high to get over [yeah, yeah]
(อิทซ ทู ไฮ ทู เก็ท โอเฝอะ [ เย่ , เย่])
Too low to get under [yeah, yeah]
(ทู โล ทู เก็ท อันเดอะ [ เย่ , เย่])
You’re stuck in the middle [yeah, yeah]
(ยัวร์ ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ เย่ , เย่])
And the pain is thunder [yeah, yeah]
(แอ็นด เดอะ เพน อีส ธันเดอะ [ เย่ , เย่])

I took my baby to the doctor
(ไอ ทุค มาย เบบิ ทู เดอะ ดอคเทอะ)
With a fever, but nothing he found
(วิฑ อะ ฟีเฝอะ , บัท นัธอิง ฮี เฟานด)
By the time this hit the street
(ไบ เดอะ ไทม ดีซ ฮิท เดอะ ซทรีท)
They said she had a breakdown
(เด เซ็ด ชี แฮ็ด อะ เบรคดาว)
Someone’s always tryin’ to start my baby cryin’
(ซัมวัน ออลเว ทายอิน ทู ซทาท มาย เบบิ คายอิน)
Talkin’, squealin’, lyin’
(ทอคกิ่น , สควีเลน , ลายอิน)
Sayin’ you just wanna be startin’ somethin’
(เซย์อิน ยู จัซท วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)

I said you wanna be startin’ somethin’
(ไอ เซ็ด ยู วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)
You got to be startin’ somethin’
(ยู ก็อท ทู บี สตาร์ดิน ซัมติน)
I said you wanna be startin’ somethin’
(ไอ เซ็ด ยู วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)
You got to be startin’ somethin’
(ยู ก็อท ทู บี สตาร์ดิน ซัมติน)
It’s too high to get over [yeah, yeah]
(อิทซ ทู ไฮ ทู เก็ท โอเฝอะ [ เย่ , เย่])
Too low to get under [yeah, yeah]
(ทู โล ทู เก็ท อันเดอะ [ เย่ , เย่])
You’re stuck in the middle [yeah, yeah]
(ยัวร์ ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ เย่ , เย่])
And the pain is thunder [yeah, yeah]
(แอ็นด เดอะ เพน อีส ธันเดอะ [ เย่ , เย่])
It’s too high to get over [yeah, yeah]
(อิทซ ทู ไฮ ทู เก็ท โอเฝอะ [ เย่ , เย่])
Too low to get under [yeah, yeah]
(ทู โล ทู เก็ท อันเดอะ [ เย่ , เย่])
You’re stuck in the middle [yeah, yeah]
(ยัวร์ ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ เย่ , เย่])
And the pain is thunder [yeah, yeah]
(แอ็นด เดอะ เพน อีส ธันเดอะ [ เย่ , เย่])

You love to pretend that you’re good
(ยู ลัฝ ทู พริเทนด แดท ยัวร์ เกิด)
When you’re always up to no good
(ฮเว็น ยัวร์ ออลเว อัพ ทู โน เกิด)
You really can’t make him hate her
(ยู ริแอ็ลลิ แค็นท เมค ฮิม เฮท เฮอ)
So your tongue became a razor
(โซ ยุร ทัง บิเคม อะ เรเสอะ)
Someone’s always tryin’ to keep my baby cryin’
(ซัมวัน ออลเว ทายอิน ทู คีพ มาย เบบิ คายอิน)
Treacherous, cunnin’, declinin’
(ทเรชเออะรัซ , คอนิน , ดีคายนิน)
You got my baby cryin’
(ยู ก็อท มาย เบบิ คายอิน)

I said you wanna be startin’ somethin’
(ไอ เซ็ด ยู วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)
You got to be startin’ somethin’
(ยู ก็อท ทู บี สตาร์ดิน ซัมติน)
I said you wanna be startin’ somethin’
(ไอ เซ็ด ยู วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)
You got to be startin’ somethin’
(ยู ก็อท ทู บี สตาร์ดิน ซัมติน)
It’s too high to get over [yeah, yeah]
(อิทซ ทู ไฮ ทู เก็ท โอเฝอะ [ เย่ , เย่])
Too low to get under [yeah, yeah]
(ทู โล ทู เก็ท อันเดอะ [ เย่ , เย่])
You’re stuck in the middle [yeah, yeah]
(ยัวร์ ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ เย่ , เย่])
And the pain is thunder [yeah, yeah]
(แอ็นด เดอะ เพน อีส ธันเดอะ [ เย่ , เย่])
It’s too high to get over [yeah, yeah]
(อิทซ ทู ไฮ ทู เก็ท โอเฝอะ [ เย่ , เย่])
Too low to get under [yeah, yeah]
(ทู โล ทู เก็ท อันเดอะ [ เย่ , เย่])
You’re stuck in the middle [yeah, yeah]
(ยัวร์ ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ เย่ , เย่])
And the pain is thunder [yeah, yeah]
(แอ็นด เดอะ เพน อีส ธันเดอะ [ เย่ , เย่])

You’re a vegetable, you’re a vegetable
(ยัวร์ อะ เฝ๊จทะเบิ้ล , ยัวร์ อะ เฝ๊จทะเบิ้ล)
Still they hate you, you’re a vegetable
(ซทิล เด เฮท ยู , ยัวร์ อะ เฝ๊จทะเบิ้ล)
You’re just a buffet, you’re a vegetable
(ยัวร์ จัซท ดา บุเฟ , ยัวร์ อะ เฝ๊จทะเบิ้ล)
They eat off of you, you’re a vegetable
(เด อีท ออฟฟ อ็อฝ ยู , ยัวร์ อะ เฝ๊จทะเบิ้ล)

Billie Jean is always talkin’
(บิลลี่ จีน อีส ออลเว ทอคกิ่น)
When nobody else is talkin’
(ฮเว็น โนบอดี้ เอ็ลซ อีส ทอคกิ่น)
Tellin’ lies and rubbin’ shoulders
(เทลลิน ไล แซน รับบิน โฌลเดอะ)
So they called her mouth a motor
(โซ เด คอล เฮอ เมาธ อะ โมเทอะ)
Someone’s always tryin’ to start my baby cryin’
(ซัมวัน ออลเว ทายอิน ทู ซทาท มาย เบบิ คายอิน)
Talkin’, squealin’, spyin’,
(ทอคกิ่น , สควีเลน , สไปอิน ,)
Sayin’ you just wanna be startin’ somethin’
(เซย์อิน ยู จัซท วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)

I said you wanna be startin’ somethin’
(ไอ เซ็ด ยู วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)
You got to be startin’ somethin’
(ยู ก็อท ทู บี สตาร์ดิน ซัมติน)
I said you wanna be startin’ somethin’
(ไอ เซ็ด ยู วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)
You got to be startin’ somethin’
(ยู ก็อท ทู บี สตาร์ดิน ซัมติน)
It’s too high to get over [yeah, yeah]
(อิทซ ทู ไฮ ทู เก็ท โอเฝอะ [ เย่ , เย่])
Too low to get under [yeah, yeah]
(ทู โล ทู เก็ท อันเดอะ [ เย่ , เย่])
You’re stuck in the middle [yeah, yeah]
(ยัวร์ ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ เย่ , เย่])
And the pain is thunder [yeah, yeah]
(แอ็นด เดอะ เพน อีส ธันเดอะ [ เย่ , เย่])
It’s too high to get over [yeah, yeah]
(อิทซ ทู ไฮ ทู เก็ท โอเฝอะ [ เย่ , เย่])
Too low to get under [yeah, yeah]
(ทู โล ทู เก็ท อันเดอะ [ เย่ , เย่])
You’re stuck in the middle [yeah, yeah]
(ยัวร์ ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ เย่ , เย่])
And the pain is thunder [yeah, yeah]
(แอ็นด เดอะ เพน อีส ธันเดอะ [ เย่ , เย่])

You’re a vegetable, you’re a vegetable
(ยัวร์ อะ เฝ๊จทะเบิ้ล , ยัวร์ อะ เฝ๊จทะเบิ้ล)
Still they hate you, you’re a vegetable
(ซทิล เด เฮท ยู , ยัวร์ อะ เฝ๊จทะเบิ้ล)
You’re just a buffet, you’re a vegetable
(ยัวร์ จัซท ดา บุเฟ , ยัวร์ อะ เฝ๊จทะเบิ้ล)
They eat off of you, you’re a vegetable
(เด อีท ออฟฟ อ็อฝ ยู , ยัวร์ อะ เฝ๊จทะเบิ้ล)

If you can’t feed your baby [yeah, yeah]
(อิฟ ยู แค็นท ฟี ยุร เบบิ [ เย่ , เย่])
Then don’t have a baby [yeah, yeah]
(เด็น ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ เบบิ [ เย่ , เย่])
And don’t think maybe [yeah, yeah]
(แอ็นด ด้อนท์ ธิงค เมบี [ เย่ , เย่])
If you can’t feed your baby [yeah, yeah]
(อิฟ ยู แค็นท ฟี ยุร เบบิ [ เย่ , เย่])
You’ll be always tryin’
(โยว บี ออลเว ทายอิน)
To stop that child from cryin’
(ทู ซท็อพ แดท ไชล ฟร็อม คายอิน)
Hustlin’, stealin’, lyin’
(ฮัสลิน , สติลลิน , ลายอิน)
Now baby’s slowly dyin’
(เนา เบบิ ซโลลิ ดายอิน)

I said you wanna be startin’ somethin’
(ไอ เซ็ด ยู วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)
You got to be startin’ somethin’
(ยู ก็อท ทู บี สตาร์ดิน ซัมติน)
I said you wanna be startin’ somethin’
(ไอ เซ็ด ยู วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติน)
You got to be startin’ somethin’
(ยู ก็อท ทู บี สตาร์ดิน ซัมติน)
It’s too high to get over [yeah, yeah]
(อิทซ ทู ไฮ ทู เก็ท โอเฝอะ [ เย่ , เย่])
Too low to get under [yeah, yeah]
(ทู โล ทู เก็ท อันเดอะ [ เย่ , เย่])
You’re stuck in the middle [yeah, yeah]
(ยัวร์ ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ เย่ , เย่])
And the pain is thunder [yeah, yeah]
(แอ็นด เดอะ เพน อีส ธันเดอะ [ เย่ , เย่])
It’s too high to get over [yeah, yeah]
(อิทซ ทู ไฮ ทู เก็ท โอเฝอะ [ เย่ , เย่])
Too low to get under [yeah, yeah]
(ทู โล ทู เก็ท อันเดอะ [ เย่ , เย่])
You’re stuck in the middle [yeah, yeah]
(ยัวร์ ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ เย่ , เย่])
And the pain is thunder [yeah, yeah]
(แอ็นด เดอะ เพน อีส ธันเดอะ [ เย่ , เย่])

Lift your head up high
(ลิฟท ยุร เฮ็ด อัพ ไฮ)
And scream out to the world
(แอ็นด ซครีม เอ้า ทู เดอะ เวิลด)
I know I am someone
(ไอ โน ไอ แอ็ม ซัมวัน)
And let the truth unfurl
(แอ็นด เล็ท เดอะ ทรูธ อันเฟิล)
No one can hurt you now
(โน วัน แค็น เฮิท ยู เนา)
Because you know what’s true
(บิคอส ยู โน ฮว็อท ทรู)
Yes, I believe in me
(เย็ซ , ไอ บิลีฝ อิน มี)
So you believe in you
(โซ ยู บิลีฝ อิน ยู)
Help me sing it, ma ma se
(เฮ็ลพ มี ซิง อิท , มา มา se)
Ma ma sa, ma ma coo sa
(มา มา sa , มา มา คู sa)
Ma ma se, ma ma sa,
(มา มา se , มา มา sa ,)
Ma ma coo sa
(มา มา คู sa)
[repeat to fade]
([ ริพีท ทู เฝด])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wanna Be Startin’ Somethin’ คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น