เนื้อเพลง What’s Your Fantasy คำอ่านไทย Ludacris feat Shawna

Ludacris
(ลูดาคริ)
Yeah Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)
Give It To Me Now Give It To Me Now
(กิฝ อิท ทู มี เนา กิฝ อิท ทู มี เนา)
Give It To Me Now Give It To Me Now
(กิฝ อิท ทู มี เนา กิฝ อิท ทู มี เนา)
Shawnna
(ชาวนา)
Yeah Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)
Give It To Me Now Give It To Me Now
(กิฝ อิท ทู มี เนา กิฝ อิท ทู มี เนา)
Give It To Me Now Give It To Me Now
(กิฝ อิท ทู มี เนา กิฝ อิท ทู มี เนา)

Chorus Ludacris And Shawnna Repeat 2x
(โครัซ ลูดาคริ แซน ชาวนา ริพีท 2x)
I Wanna Li Li Li Lick You From Your Head To Your Toes
(ไอ วอนนา ลี ลี ลี ลิค ยู ฟร็อม ยุร เฮ็ด ทู ยุร โท)
And I Wanna Move From The Bed Down To The Down To The To The Floor
(แอ็นด ดาย วอนนา มูฝ ฟร็อม เดอะ เบ็ด เดาน ทู เดอะ เดาน ทู เดอะ ทู เดอะ ฟโล)
I Wanna Ah Ah I Make It So Good You Don’t Wanna Leave
(ไอ วอนนา อา อา ไอ เมค อิท โซ เกิด ยู ด้อนท์ วอนนา ลีฝ)
But I Got To Kn Kn Kn Know What’s Your Fan Ta Sy
(บัท ไอ ก็อท ทู Kn Kn Kn โน ฮว็อท ยุร แฟน ทา ซี)

Ludacris
(ลูดาคริ)
I Wanna Get In The Georgia Dome On The Fifty Yard Line
(ไอ วอนนา เก็ท อิน เดอะ จอร์จา โดม ออน เดอะ ฟีฟทิ ยาด ไลน)
When The Dirty Birds Kick The Tree
(ฮเว็น เดอะ เดอทิ เบิด คิด เดอะ ทรี)
And If You Like In The Club We Can Do It
(แอ็นด อิฟ ยู ไลค อิน เดอะ คลับ วี แค็น ดู อิท)
In The Dj Booth Or In The Back Of The Vip
(อิน เดอะ ดีเจ บูธ ออ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ วีไอพี)
Whip Cream With Cherries Strawberries On Top
(ฮวิพ ครีม วิฑ เชอร์รี่ สตอร์แบรีสฺ ออน ท็อพ)
Lick It Don’t Stop
(ลิค อิท ด้อนท์ ซท็อพ)
With The Doe Lock
(วิฑ เดอะ โด ล็อค)
Don’t Know While The Boat Rock We Go Buy
(ด้อนท์ โน ฮไวล เดอะ โบท ร็อค วี โก ไบ)
Robots Or They Got To Wait Till The Show Stop
(โรบ็อท ออ เด ก็อท ทู เวท ทิล เดอะ โฌ ซท็อพ)
Or How ’bout On The Beach With Black Sand
(ออ เฮา เบาท ออน เดอะ บีช วิฑ บแล็ค แซ็นด)
Lick Up Your Thighs And Call Me Pac Man
(ลิค อัพ ยุร ไธ แซน คอล มี แพค แม็น)
Table Top Or Just Give Me A Lap Dance
(เท๊เบิ้ล ท็อพ ออ จัซท กิฝ มี อะ แล็พ ดานซ)
The Rock To The Park To The Flat Lands
(เดอะ ร็อค ทู เดอะ พาค ทู เดอะ ฟแล็ท แล็นด)
That Man Ludacris Woo In The Public Bathroom
(แดท แม็น ลูดาคริ วู อิน เดอะ พับลิค บาทรูม)
Or Back Or A Classroom
(ออ แบ็ค ออ รา คลาสรูม)
How Ever You Want It Lover Lover Gonna Tap That Ass Soon
(เฮา เอฝเออะ ยู ว็อนท ดิธ ลัฝเออะ ลัฝเออะ กอนนะ แท็พ แดท อาซ ซูน)
See I Cast ’em And I Past ’em Get A Tight Grip And I Grasp ’em
(ซี ไอ คาซท เอ็ม แอ็นด ดาย พาซท เอ็ม เก็ท ดา ไทท กริพ แอ็นด ดาย กราซพ เอ็ม)
I Flash ’em And Out Last ’em
(ไอ ฟแล็ฌ เอ็ม แอ็นด เอ้า ลาซท เอ็ม)
And If Ain’t Good Then I Trash ’em While You Stash ’em
(แอ็นด อิฟ เอน เกิด เด็น นาย ทแร็ฌ เอ็ม ฮไวล ยู สแตช เอ็ม)
I’ll Let ’em Free
(อิล เล็ท เอ็ม ฟรี)
And The Tell Me What They Fantasy
(แอ็นด เดอะ เท็ล มี ฮว็อท เด แฟนทะซิ)
Like Up On The Roof Roof Tell Yo Boyfriend Not To Be Mad At Me
(ไลค อัพ ออน เดอะ รูฟ รูฟ เท็ล โย บอยเฟรน น็อท ทู บี แม็ด แอ็ท มี)

Chorus
(โครัซ)

Ludacris
(ลูดาคริ)
I Wanna Get You In The Bath Tub
(ไอ วอนนา เก็ท ยู อิน เดอะ บัธ ทับ)
With The Candle Lit You Give It Up Till They Go Out
(วิฑ เดอะ แค๊นเดิ้ล ลิท ยู กิฝ อิท อัพ ทิล เด โก เอ้า)
Or We Can Do It On Stage Of The Ludacris Concert
(ออ วี แค็น ดู อิท ออน ซเทจ อ็อฝ เดอะ ลูดาคริ คอนเซิท)
Cause You Know I Got Sold Out
(คอส ยู โน ไอ ก็อท โซลด เอ้า)
Or Red Carpet D*ck Could Just Roll Out
(ออ เร็ด คาเพ็ท D*ck เคิด จัซท โรล เอ้า)
Go ‘head And Scream You Can’t Hold Out
(โก เฮ็ด แอ็นด ซครีม ยู แค็นท โฮลด เอ้า)
We Can Do It In The Pouring Rain
(วี แค็น ดู อิท อิน เดอะ ช เรน)
Runnin The Train When It’s Hot Or Cold Out
(รูนนิน เดอะ ทเรน ฮเว็น อิทซ ฮ็อท ออ โคลด เอ้า)
How ’bout In The Library On Top Of Books
(เฮา เบาท อิน เดอะ ไลบเรริ ออน ท็อพ อ็อฝ เบิค)
But You Can’t Be Too Loud
(บัท ยู แค็นท บี ทู เลาด)
You Wanna Make A Brother Beg For It
(ยู วอนนา เมค เก บรัฑเออะ เบ็ก ฟอ อิท)
Give Me Tlc ’cause You Know I Be Too Proud
(กิฝ มี Tlc คอส ยู โน ไอ บี ทู พเราด)
We Can Do It In The White House
(วี แค็น ดู อิท อิน เดอะ ฮไวท เฮาซ)
Tryna Make Them Turn The Lights Out
(ทายนา เมค เฑ็ม เทิน เดอะ ไลท เอ้า)
Champaign With My Campaign Let Me Do The Damn Thing
(แชมปิ้ง วิฑ มาย แค็มเพน เล็ท มี ดู เดอะ แด็ม ธิง)
What’s My Name What’s My Name What’s My Name A Sauna Jacuzzi
(ฮว็อท มาย เนม ฮว็อท มาย เนม ฮว็อท มาย เนม อะ ซาวน่า จาคุดซี)
In The Back Row At The Movie
(อิน เดอะ แบ็ค เรา แอ็ท เดอะ มูวี่)
You Can Stratch My Back And Rule Me
(ยู แค็น สแตดชฺ มาย แบ็ค แอ็นด รูล มี)
You Can Push Me Or Just Pull Me
(ยู แค็น พุฌ มี ออ จัซท พุล มี)
On Hay In Middle Of The Barn Woo Rose Pedals On The Silk Sheets Uh
(ออน เฮ อิน มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ บาน วู โรส เพดแอ็ล ออน เดอะ ซิลค ฌีท อา)
Eating Fresh Fruits Sweep Yo Woman Right Off Her Feet
(อีสดิง ฟเร็ฌ ฟรูท สวี้พ โย วูมเอิน ไรท ออฟฟ เฮอ ฟีท)

Chorus
(โครัซ)

Ludacris
(ลูดาคริ)
I Wanna Get You In The Back Seat Windows Up
(ไอ วอนนา เก็ท ยู อิน เดอะ แบ็ค ซีท วีนโด อัพ)
That’s The Way You Like To F*ck Fog Up All Alert
(แด๊ท เดอะ เว ยู ไลค ทู เอฟ *ck ฟ็อก อัพ ออล อะเลิท)
Rip The Pants And Rip The Shirt
(ริพ เดอะ แพ็นท แซน ริพ เดอะ เฌิท)
Ruff Sex Make It Hurt
(รัฟ เซ็คซ เมค อิท เฮิท)
In The Garden In The Dirt
(อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อิน เดอะ เดิท)
Roll Around Georgia Brown That’s The Way I Like It Twerk
(โรล อะเรานด จอร์จา บเราน แด๊ท เดอะ เว ไอ ไลค อิท ทเวิก)
Legs Jerk Over Worked Under Paid Don’t Be Afraid
(เล็ก เจิค โอเฝอะ เวิค อันเดอะ เพลด ด้อนท์ บี อัฟเรด)
In The Sun Or In The Shade
(อิน เดอะ ซัน ออ อิน เดอะ เฌด)
On The Top Of My Escalade
(ออน เดอะ ท็อพ อ็อฝ มาย เอซคอลเลต)
Baby Your Girl And My Friends Can Trad
(เบบิ ยุร เกิล แอ็นด มาย ฟเร็นด แค็น ทราด)
Tag Team Off The Rope On The Ocean Or In The Boat
(แท็ก ทีม ออฟฟ เดอะ โรพ ออน ดิ โอแฌ็น ออ อิน เดอะ โบท)
Factores Or Hundred Spokes
(แฟคเตอสฺ ออ ฮันดเร็ด ซโพค)
What ’bout In The Candy Sto’ That Chocolate Chocolate Make It Melt
(ฮว็อท เบาท อิน เดอะ แคนดิ สโต แดท ชอคโอะลิท ชอคโอะลิท เมค อิท เม็ลท)
Whips And Chains Handcuffs Smack A Little Bootie Up With My Belt
(ฮวิพ แซน เชน แฮนคัฟสฺ ซแม็ค กา ลิ๊ทเทิ่ล บูดี อัพ วิฑ มาย เบ็ลท)
Scream Help Play My Game
(ซครีม เฮ็ลพ พเล มาย เกม)
Dracula Man I’ll Get My Fangs Horse Back I’ll Get My Reigns
(ดาร์คิวลา แม็น อิล เก็ท มาย แฟ็ง ฮอซ แบ็ค อิล เก็ท มาย เรน)
School Teacher Let Me Get My Grades
(ซคูล ทีชเออะ เล็ท มี เก็ท มาย กเรด)

Chorus Repeat 4x
(โครัซ ริพีท 4x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s Your Fantasy คำอ่านไทย Ludacris feat Shawna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น