เนื้อเพลง Janie’s Got A Gun คำอ่านไทย Aerosmith

Dum, dum, dum, honey what have you done?
(ดัม , ดัม , ดัม , ฮันอิ ฮว็อท แฮ็ฝ ยู ดัน)
Dum, dum, dum, it’s the sound of my gun
(ดัม , ดัม , ดัม , อิทซ เดอะ เซานด อ็อฝ มาย กัน)
Dum, dum, dum, honey what have you done?
(ดัม , ดัม , ดัม , ฮันอิ ฮว็อท แฮ็ฝ ยู ดัน)
Dum, dum, dum, it’s the sound
(ดัม , ดัม , ดัม , อิทซ เดอะ เซานด)

Janie’s got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Janie’s got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Whole world’s come undone
(โฮล เวิลด คัม อันดัน)
From lookin’ straight at the sun
(ฟร็อม ลุคกิน ซทเรท แอ็ท เดอะ ซัน)
What did her daddy do?
(ฮว็อท ดิด เฮอ แดดดิ ดู)
What did he put you through?
(ฮว็อท ดิด ฮี พัท ยู ธรู)
They said when Janie was arrested
(เด เซ็ด ฮเว็น เจนี่ วอส แอะเรซท)
They found him underneath a train
(เด เฟานด ฮิม อันเดอะนีธ อะ ทเรน)
But man, he had it comin’
(บัท แม็น , ฮี แฮ็ด ดิท คัมอิน)
Now that Janie’s got a gun she ain’t never gonna be the same
(เนา แดท เจนี่ ก็อท ดา กัน ชี เอน เนฝเออะ กอนนะ บี เดอะ เซม)

Janie got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Janie got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Her dog days just begun
(เฮอ ด็อก เด จัซท บิกัน)
Now everybody is on the run
(เนา เอวี่บอดี้ อีส ออน เดอะ รัน)
Tell me now it’s untrue
(เท็ล มี เนา อิทซ อันทรู)
What did her daddy do?
(ฮว็อท ดิด เฮอ แดดดิ ดู)
He jacked a little bitty baby
(ฮี แจ็ค อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีเบบิ)
The man has got to be insane
(เดอะ แม็น แฮ็ส ก็อท ทู บี อินเซน)
They say the spell that he was under the lightning and the thunder knew that
(เด เซ เดอะ ซเพ็ล แดท ฮี วอส อันเดอะ เดอะ ไลทนิง แอ็นด เดอะ ธันเดอะ นยู แดท)
someone had to stop the rain
(ซัมวัน แฮ็ด ทู ซท็อพ เดอะ เรน)

Run away, run away from the pain
(รัน อะเว , รัน อะเว ฟร็อม เดอะ เพน)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Run away, run away from the pain
(รัน อะเว , รัน อะเว ฟร็อม เดอะ เพน)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Run away, run away, run, run away
(รัน อะเว , รัน อะเว , รัน , รัน อะเว)

Janie’s got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Janie’s got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Her dog days just begun
(เฮอ ด็อก เด จัซท บิกัน)
Now everybody is on a run
(เนา เอวี่บอดี้ อีส ออน อะ รัน)
What did her daddy do?
(ฮว็อท ดิด เฮอ แดดดิ ดู)
It’s Janie’s last I.O.U.?
(อิทซ เจนี่ ลาซท ไอ โอ ยู)
She had to take him down easy and put a bullet in his brain
(ชี แฮ็ด ทู เทค ฮิม เดาน อีสอิ แอ็นด พัท ดา บูลเล็ท อิน ฮิส บเรน)
She said ‘Cause nobody believes me
(ชี เซ็ด คอส โนบอดี้ บิลีฝ มี)
The man was such a sleaze, he ain’t never gonna be the same
(เดอะ แม็น วอส ซัช อะ สลีซ , ฮี เอน เนฝเออะ กอนนะ บี เดอะ เซม)

Run away, run away from the pain
(รัน อะเว , รัน อะเว ฟร็อม เดอะ เพน)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Run away, run away from the pain
(รัน อะเว , รัน อะเว ฟร็อม เดอะ เพน)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Run away, run away, run, run away
(รัน อะเว , รัน อะเว , รัน , รัน อะเว)

Janie’s got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Janie got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Janie’s got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Everybody is on the run
(เอวี่บอดี้ อีส ออน เดอะ รัน)

Janie got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Her dog days just begun
(เฮอ ด็อก เด จัซท บิกัน)
Now everybody been on the run Honey, honey, what’s the problem?
(เนา เอวี่บอดี้ บีน ออน เดอะ รัน ฮันอิ , ฮันอิ , ฮว็อท เดอะ พรอบเล็ม)
Because Janie got a gun Tell me it ain’t right
(บิคอส เจนี่ ก็อท ดา กัน เท็ล มี อิท เอน ไรท)
Janie got a gun Because he got his cradle robbed in fact I
(เจนี่ ก็อท ดา กัน บิคอส ฮี ก็อท ฮิส เครเดิล รอบ อิน แฟ็คท ไอ)
Her dog days have just begun Made you scream at night
(เฮอ ด็อก เด แฮ็ฝ จัซท บิกัน เมด ยู ซครีม แอ็ท ไนท)
Now everybody is on the run
(เนา เอวี่บอดี้ อีส ออน เดอะ รัน)
Janie got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Janie got a gun
(เจนี่ ก็อท ดา กัน)
Her dog days just begun
(เฮอ ด็อก เด จัซท บิกัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Janie’s Got A Gun คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น