เนื้อเพลง O คำอ่านไทย Omarion

O…Let me tell you girl
(แอ็นด โอ เล็ท มี เท็ล ยู เกิล)
Oh…hey here I go, here I go
(โอ เฮ เฮียร ไอ โก , เฮียร ไอ โก)

I know you heard me say it
(ไอ โน ยู เฮิด มี เซ อิท)
Time and time again
(ไทม แอ็นด ไทม อะเกน)
But they would watch your world
(บัท เด เวิด ว็อช ยุร เวิลด)
And change your life
(แอ็นด เชนจ ยุร ไลฟ)
But I can’t blame them
(บัท ไอ แค็นท บเลม เฑ็ม)
Cause make a n*gga wanna get involved
(คอส เมค เก เอ็น *gga วอนนา เก็ท อินฝอลฝ)
Wanna get the drawers
(วอนนา เก็ท เดอะ ดรอเออะ)
Well I’m gone put my beat in
(เว็ล แอม กอน พัท มาย บีท อิน)
And try to get at you
(แอ็นด ทไร ทู เก็ท แอ็ท ยู)
No disrespect but I want it bas they do
(โน ดิซริซเพคท บัท ไอ ว็อนท ดิธ bas เด ดู)
The only difference is
(ดิ โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นซ อีส)
they look out for themselves
(เด ลุค เอ้า ฟอ เฑ็มเซลฝส)
But I’m doin’ it just to hear you yell..yeah
(บัท แอม โดย หนิด จัซท ทู เฮีย ยู เย็ล เย่)

[Chorus:]
([ โครัซ :])
O…that’s gonna be the sound
(โอ แด๊ท กอนนะ บี เดอะ เซานด)
Girl when it’s goin’ down
(เกิล ฮเว็น อิทซ โกอิน เดาน)
Your body sayin’ O…
(ยุร บอดอิ เซย์อิน โอ)
Don’t have to say my name
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ มาย เนม)
Girl I’m just glad you came
(เกิล แอม จัซท กแล็ด ยู เคม)
So you can say O…
(โซ ยู แค็น เซ โอ)
In the morning O…
(อิน เดอะ มอนิง โอ)
In the night
(อิน เดอะ ไนท)
You sayin’ O…
(ยู เซย์อิน โอ)
Means I was in it right O…
(มีน ซาย วอส ซิน หนิด ไรท โอ)
You can’t be mad at me
(ยู แค็นท บี แม็ด แอ็ท มี)
I’m just aiming to please
(แอม จัซท เอมิง ทู พลีส)
Let me hear you scream O…
(เล็ท มี เฮีย ยู ซครีม โอ)

Girl come over and
(เกิล คัม โอเฝอะ แอ็นด)
Let’s get this thing crackin’
(เล็ท เก็ท ดีซ ธิง แครกคิน)
You’ll be so proud so when
(โยว บี โซ พเราด โซ ฮเว็น)
You see what O’s I’m packin’
(ยู ซี ฮว็อท โอเอส แอม แพคกิน)
Cause I’m young but I’m ready
(คอส แอม ยัง บัท แอม เรดอิ)
Trynna get hot and heavy
(ทายนา เก็ท ฮ็อท แอ็นด เฮฝอิ)
Tell you what if you let me
(เท็ล ยู ฮว็อท อิฟ ยู เล็ท มี)
yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Girl I’m gone take you
(เกิล แอม กอน เทค ยู)
Somewhere that never been
(ซัมแวร์ แดท เนฝเออะ บีน)
Show you some things that
(โฌ ยู ซัม ธิง แดท)
Make you wanna show your friends
(เมค ยู วอนนา โฌ ยุร ฟเร็นด)
Have you so weak that you
(แฮ็ฝ ยู โซ วีค แดท ยู)
Can’t even say a thing
(แค็นท อีเฝ็น เซ อะ ธิง)
But that’s okay all you gotta say
(บัท แด๊ท โอเค ออล ยู กอททะ เซ)

[Chorus:]
([ โครัซ :])
O…that’s gonna be the sound
(โอ แด๊ท กอนนะ บี เดอะ เซานด)
Girl when it’s goin’ down
(เกิล ฮเว็น อิทซ โกอิน เดาน)
Your body sayin’ O…
(ยุร บอดอิ เซย์อิน โอ)
Don’t have to say my name
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ มาย เนม)
Girl I’m just glad you came
(เกิล แอม จัซท กแล็ด ยู เคม)
So you can say O…
(โซ ยู แค็น เซ โอ)
In the morning O…
(อิน เดอะ มอนิง โอ)
In the night
(อิน เดอะ ไนท)
You sayin’ O…
(ยู เซย์อิน โอ)
Means I was in it right O…
(มีน ซาย วอส ซิน หนิด ไรท โอ)
You can’t be mad at me
(ยู แค็นท บี แม็ด แอ็ท มี)
I’m just aiming to please
(แอม จัซท เอมิง ทู พลีส)
Let me hear you scream O…
(เล็ท มี เฮีย ยู ซครีม โอ)

O is for that overtime I’m puttin’ in
(โอ อีส ฟอ แดท โอเฝอะไทม แอม พันดิน อิน)
We’ll go for hours take a break
(เว็ล โก ฟอ เอาร เทค เก บเรค)
And go at in again
(แอ็นด โก แอ็ท อิน อะเกน)
Girl I work my way from A
(เกิล ไอ เวิค มาย เว ฟร็อม มา)
All the way to Z
(ออล เดอะ เว ทู ซี)
But trust me baby girl
(บัท ทรัซท มี เบบิ เกิล)
O is where you wanna be
(โอ อีส ฮแว ยู วอนนา บี)
Couldn’t believe me when I tell you
(คูดซึ่น บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู)
I’m not trynna tell you what to do
(แอม น็อท ทายนา เท็ล ยู ฮว็อท ทู ดู)
Cause when it’s said and done
(คอส ฮเว็น อิทซ เซ็ด แอ็นด ดัน)
The choice ain’t mine it’s really up to you
(เดอะ ชอยซ เอน ไมน อิทซ ริแอ็ลลิ อัพ ทู ยู)
Just say yes don’t fix your mouth
(จัซท เซ เย็ซ ด้อนท์ ฟิคซ ยุร เมาธ)
To tell me no drop the bottom
(ทู เท็ล มี โน ดร็อพ เดอะ บอตตัม)
Jaw for me and just say O…
(จอ ฟอ มี แอ็นด จัซท เซ โอ)

[Chorus:]
([ โครัซ :])
O…that’s gonna be the sound
(โอ แด๊ท กอนนะ บี เดอะ เซานด)
Girl when it’s goin’ down
(เกิล ฮเว็น อิทซ โกอิน เดาน)
Your body sayin’ O…
(ยุร บอดอิ เซย์อิน โอ)
Don’t have to say my name
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ มาย เนม)
Girl I’m just glad you came
(เกิล แอม จัซท กแล็ด ยู เคม)
So you can say O…
(โซ ยู แค็น เซ โอ)
In the morning O…
(อิน เดอะ มอนิง โอ)
In the night
(อิน เดอะ ไนท)
You sayin’ O…
(ยู เซย์อิน โอ)
Means I was in it right O…
(มีน ซาย วอส ซิน หนิด ไรท โอ)
You can’t be mad at me
(ยู แค็นท บี แม็ด แอ็ท มี)
I’m just aiming to please
(แอม จัซท เอมิง ทู พลีส)
Let me hear you scream O…
(เล็ท มี เฮีย ยู ซครีม โอ)

Let me hear you say
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ)
O, when I’m hittin’ it
(โอ , ฮเว็น แอม ฮิทดิน หนิด)
Let me hear you say
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ)
O, when I’m gettin’ it
(โอ , ฮเว็น แอม เกดดิน หนิด)
Ohh…
(โอ้)
Let me hear you say
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ)
O, when you come see O
(โอ , ฮเว็น ยู คัม ซี โอ)
Let me hear you say
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ)
O, when you come from the back to the front
(โอ , ฮเว็น ยู คัม ฟร็อม เดอะ แบ็ค ทู เดอะ ฟรันท)
Now somebody say my name
(เนา ซัมบอดี้ เซ มาย เนม)
Let me hear you say
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ)
O, when the sun goin’ down
(โอ , ฮเว็น เดอะ ซัน โกอิน เดาน)
Let me hear you say
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ)
O, when you can’t make another sound
(โอ , ฮเว็น ยู แค็นท เมค แอะนัธเออะ เซานด)
Now scream
(เนา ซครีม)
Baby girl let me hear me scream Oh…
(เบบิ เกิล เล็ท มี เฮีย มี ซครีม โอ)
Baby girl let me hear me scream Oh…
(เบบิ เกิล เล็ท มี เฮีย มี ซครีม โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O คำอ่านไทย Omarion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น