เนื้อเพลง Paper Gangsta คำอ่านไทย Lady Gaga

Midnight rush
(มิดไนท์ รัฌ)
With a pen
(วิฑ อะ เพ็น)
In my hand
(อิน มาย แฮ็นด)
Inkin Lincoln
(อินคิด ลินเคิน)
Sand-script
(แซ็นด ซคริพท)
With a fan
(วิฑ อะ แฟน)
Remembering me
(รัเมมเบอร์ริง มี)
Before it began
(บิโฟ อิท บิแกน)
Sometimes I felt
(ซัมไทม์ ซาย เฟ็ลท)
So Def
(โซ เดฟ)
In the Jam
(อิน เดอะ แจ็ม)

Cuz the ones
(คัซ ดิ วัน)
Who loved me
(ฮู ลัฝ มี)
Told me to stop
(โทลด มี ทู ซท็อพ)
Like homegirl
(ไลค โฮมเกิล)
Can’t catch sh*t
(แค็นท แค็ช ฌะ *ที)
If it drops
(อิฟ อิท ดร็อพ)
A superwoman chick
(อะ ซุปเปอร์โวแมน ชิค)
You know
(ยู โน)
That I am
(แดท ไอ แอ็ม)
Some sh*t
(ซัม ฌะ *ที)
Don’t fly by me
(ด้อนท์ ฟไล ไบ มี)
In a man
(อิน อะ แม็น)

Cuz I do not
(คัซ ไอ ดู น็อท)
Accept any less
(แอ็คเซพท เอนอิ เลซ)
Than someone
(แฑ็น ซัมวัน)
Just as real
(จัซท แอ็ส ริแอ็ล)
As fabulous
(แอ็ส แฟบอิวลัซ)

Don’t want
(ด้อนท์ ว็อนท)
No Paper Gangsta
(โน เพเพอะ แก๊งซดา)
Won’t sign away
(ว็อนท ไซน อะเว)
My life to
(มาย ไลฟ ทู)
Someone whose got
(ซัมวัน ฮูส ก็อท)
The flavor
(เดอะ ฟเลเฝอะ)
But don’t have
(บัท ด้อนท์ แฮ็ฝ)
No follow through
(โน ฟอลโล ธรู)
Don’t want
(ด้อนท์ ว็อนท)
No Paper Gangsta
(โน เพเพอะ แก๊งซดา)
Wont sign
(ว็อนท ไซน)
No monkey papers
(โน มังคิ เพเพอะ)
I don’t do
(ไอ ด้อนท์ ดู)
Funny business
(ฟันนิ บีสเน็ซ)
Not interested
(น็อท อีนทเร็ซท)
In fakers
(อิน เฟกเคอ)
Don’t want
(ด้อนท์ ว็อนท)
No Paper Gangsta
(โน เพเพอะ แก๊งซดา)
Uh oh
(อา โอ)
Don’t want
(ด้อนท์ ว็อนท)
No Paper Gangsta
(โน เพเพอะ แก๊งซดา)
Uh oh
(อา โอ)

Got something
(ก็อท ซัมติง)
Really shiny
(ริแอ็ลลิ ไฌนอิ)
To start
(ทู ซทาท)
Want me
(ว็อนท มี)
To sign there
(ทู ไซน แดร์)
On your
(ออน ยุร)
Range Rover heart?
(เรนจ โรฝเออะ ฮาท)
I’ve heard it before
(แอฝ เฮิด ดิท บิโฟ)
Yeah
(เย่)
The dinners were nice
(เดอะ ดีนเนอะ เวอ ไน๊ซ์)
Till
(ทิล)
Your diamond words
(ยุร ไดมันด เวิด)
Melted into some ice
(เม็ลท อีนทุ ซัม ไอซ)

You should been
(ยู เชิด บีน)
Rapping to the beat
(แรพพิงทู เดอะ บีท)
Of my song
(อ็อฝ มาย ซ็อง)
Mr. California
(มีซเทอะ แคลิฟอร์เนีย)
Paper Gangsta
(เพเพอะ แก๊งซดา)
And I’m lookin’
(แอ็นด แอม ลุคกิน)
For love
(ฟอ ลัฝ)
Not an empty page
(น็อท แอน เอมทิ เพจ)
Full of stuff
(ฟูล อ็อฝ ซทัฟ)
That means nothing
(แดท มีน นัธอิง)
But
(บัท)
“You’ve been played”
(” ยู๊ฟ บีน พเล “)

Cuz I do not
(คัซ ไอ ดู น็อท)
Accept any less
(แอ็คเซพท เอนอิ เลซ)
Than someone
(แฑ็น ซัมวัน)
Just as real
(จัซท แอ็ส ริแอ็ล)
As fabulous
(แอ็ส แฟบอิวลัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paper Gangsta คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น