เนื้อเพลง Crying In The Rain คำอ่านไทย A-Ha

I’ll Never Let You See
(อิล เนฝเออะ เล็ท ยู ซี)
The Way My Broken Heart
(เดอะ เว มาย บโรเค็น ฮาท)
Is Hurting Me
(อีส เฮอดิง มี)
I’ve Got My Pride And
(แอฝ ก็อท มาย พไรด แอ็นด)
I Know How To Hide
(ไอ โน เฮา ทู ไฮด)
All The Sorrow And Pain
(ออล เดอะ ซอโร แอ็นด เพน)
I’ll Do My Crying In The Rain
(อิล ดู มาย คไรอิง อิน เดอะ เรน)

If I Wait For Cloudy Skies
(อิฟ ฟาย เวท ฟอ คเลาดอิ สกาย)
You Won’t Know The Rain
(ยู ว็อนท โน เดอะ เรน)
From The Tears In My Eyes
(ฟร็อม เดอะ เทีย ซิน มาย ไอ)
You’ll Never Know That
(โยว เนฝเออะ โน แดท)
I Still Love You
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
So Though The Heartaches
(โซ โธ เดอะ ฮาทเทค)
Remain
(ริเมน)
I’ll Do My Crying In The Rain
(อิล ดู มาย คไรอิง อิน เดอะ เรน)

Raindrops Falling From Heaven
(เรนดรอป ฟ๊อลิง ฟร็อม เฮฝเอ็น)
Will Never Wash Away My Misery
(วิล เนฝเออะ ว็อฌ อะเว มาย มีสริ)
But Since We’re Not Together
(บัท ซินซ เวีย น็อท ทุเกฑเออะ)
I’ll Wait For Stormy Weather
(อิล เวท ฟอ ซทอมิ เวฑเออะ)
To Hide These Tears I Hope
(ทู ไฮด ฑิส เทีย ซาย โฮพ)
You’ll Never See
(โยว เนฝเออะ ซี)

Someday When My Crying’s Done
(ซัมเดย์ ฮเว็น มาย คไรอิง ดัน)
I’m Gonna Wear A Smile And
(แอม กอนนะ แว รา ซไมล แอ็นด)
Walk In The Sun
(วอค อิน เดอะ ซัน)
I May Be A Fool
(ไอ เม บี อะ ฟูล)
But Till Then Darling
(บัท ทิล เด็น ดาลิง)
You’ll Never See Me
(โยว เนฝเออะ ซี มี)
Complain
(ค็อมพเลน)
I’ll Do My Crying In The Rain
(อิล ดู มาย คไรอิง อิน เดอะ เรน)
I’ll Do My Crying In The Rain
(อิล ดู มาย คไรอิง อิน เดอะ เรน)
I’ll Do My Crying In The Rain
(อิล ดู มาย คไรอิง อิน เดอะ เรน)
I’ll Do My Crying In The Rain
(อิล ดู มาย คไรอิง อิน เดอะ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crying In The Rain คำอ่านไทย A-Ha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น