เนื้อเพลง Curtain Falls คำอ่านไทย Blue

[Duncan]
([ ดีงคัน])
We come from humble beginnings and
(วี คัม ฟร็อม ฮั๊มเบิ้ล บีกีนนิง แซน)
Who could have guessed it when
(ฮู เคิด แฮ็ฝ เก็ซ ดิท ฮเว็น)
You sit and doubt it and
(ยู ซิท แอ็นด เดาท ดิธ แอ็นด)
Things aint all that bright
(ธิง เอน ดอร์ แดท ไบร๊ท)
But we made it though the night
(บัท วี เมด อิท โธ เดอะ ไนท)
It’s like a game of truth or dare
(อิทซ ไลค เก เกม อ็อฝ ทรูธ ออ แด)
If you can make it here
(อิฟ ยู แค็น เมค อิท เฮียร)
You’ll make it anywhere
(โยว เมค อิท เอนอิฮแว)
That’s what we’ve been told
(แด๊ท ฮว็อท หวีบ บีน โทลด)
But the stories getting old
(บัท เดอะ สตอยสฺ เกดดดิ้ง โอลด)

[Lee]
([ ลี])
Together we faced the cold outside
(ทุเกฑเออะ วี เฟซ เดอะ โคลด เอาทไซด)
No one can say we didn’t try
(โน วัน แค็น เซ วี ดิ๊นอิน ทไร)
And I will never give you up or let you go
(แอ็นด ดาย วิล เนฝเออะ กิฝ ยู อัพ ออ เล็ท ยู โก)
Together we faced our final fears
(ทุเกฑเออะ วี เฟซ เอ๊า ไฟแน็ล เฟีย)
Remember the moments that we shared
(ริเมมเบอะ เดอะ โมเม็นท แดท วี เชย์)
That’s why I’ll never give you up or let you go
(แด๊ท ฮไว อิล เนฝเออะ กิฝ ยู อัพ ออ เล็ท ยู โก)

[All]
([ ออล])
We’ll be ready when the curtain might fall
(เว็ล บี เรดอิ ฮเว็น เดอะ เคอทิน ไมท ฟอล)
Feel my heart beating when the crowd calls
(ฟีล มาย ฮาท บืดิงสฺ ฮเว็น เดอะ คเราด คอล)
I gotta read between the lines
(ไอ กอททะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Cuz I’m living out the script of my life
(คัซ แอม ลีฝอิง เอ้า เดอะ ซคริพท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cuz we all got a part we must play
(คัซ วี ออล ก็อท ดา พาท วี มัซท พเล)
And I’ve done it but I’ve done it my way
(แอ็นด แอฝ ดัน อิท บัท แอฝ ดัน อิท มาย เว)
I gotta read between the lines
(ไอ กอททะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Oohh [oohh]
(อู[ อู])
In the script of my life
(อิน เดอะ ซคริพท อ็อฝ มาย ไลฟ)

[Simon]
([ ซายมอน])
We started out many years ago
(วี ซทาท เอ้า เมนอิ เยีย อะโก)
No one will ever know
(โน วัน วิล เอฝเออะ โน)
How far we’ve really come
(เฮา ฟา หวีบ ริแอ็ลลิ คัม)
Since we walked away
(ซินซ วี วอค อะเว)
And no more words to say
(แอ็นด โน โม เวิด ทู เซ)

[Antony]
([ แอนโทนี])
And we made a lot of sacrifice
(แอ็นด วี เมด อะ ล็อท อ็อฝ แซคริไฟซ)
Undid a lot of ties
(อันดีด อะ ล็อท อ็อฝ ไท)
Fought a lot of fights
(ฟอท ดา ล็อท อ็อฝ ไฟท)
To get where we are now
(ทู เก็ท ฮแว วี อาร์ เนา)
Just don’t ask me how
(จัซท ด้อนท์ อาซค มี เฮา)

[Lee]
([ ลี])
Together we faced the cold outside
(ทุเกฑเออะ วี เฟซ เดอะ โคลด เอาทไซด)
No one can say we didn’t try
(โน วัน แค็น เซ วี ดิ๊นอิน ทไร)
And I will never give you up or let you go
(แอ็นด ดาย วิล เนฝเออะ กิฝ ยู อัพ ออ เล็ท ยู โก)
Together we faced our final fears
(ทุเกฑเออะ วี เฟซ เอ๊า ไฟแน็ล เฟีย)
Remember the moments that we shared
(ริเมมเบอะ เดอะ โมเม็นท แดท วี เชย์)
That’s why I’ll never give you up or let you go
(แด๊ท ฮไว อิล เนฝเออะ กิฝ ยู อัพ ออ เล็ท ยู โก)

[All]
([ ออล])
We’ll be ready when the curtain might fall
(เว็ล บี เรดอิ ฮเว็น เดอะ เคอทิน ไมท ฟอล)
Feel my heart beating when the crowd calls
(ฟีล มาย ฮาท บืดิงสฺ ฮเว็น เดอะ คเราด คอล)
I gotta read between the lines
(ไอ กอททะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Cuz I’m living out the script of my life
(คัซ แอม ลีฝอิง เอ้า เดอะ ซคริพท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cuz we all got a part we must play
(คัซ วี ออล ก็อท ดา พาท วี มัซท พเล)
And I’ve done it but I’ve done it my way
(แอ็นด แอฝ ดัน อิท บัท แอฝ ดัน อิท มาย เว)
I gotta read between the lines
(ไอ กอททะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Oohh
(อู)
In the script of my life
(อิน เดอะ ซคริพท อ็อฝ มาย ไลฟ)

[Simon]
([ ซายมอน])
We’ll be ready when the curtain might fall
(เว็ล บี เรดอิ ฮเว็น เดอะ เคอทิน ไมท ฟอล)
Feel my heart beating when the crowd calls
(ฟีล มาย ฮาท บืดิงสฺ ฮเว็น เดอะ คเราด คอล)
I gotta read between the lines
(ไอ กอททะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Cuz I’m living out the script of my life
(คัซ แอม ลีฝอิง เอ้า เดอะ ซคริพท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cuz we all got a part we must play
(คัซ วี ออล ก็อท ดา พาท วี มัซท พเล)
And I’ve done it but I’ve done it my way
(แอ็นด แอฝ ดัน อิท บัท แอฝ ดัน อิท มาย เว)
I gotta read between the lines
(ไอ กอททะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
In the script of my life
(อิน เดอะ ซคริพท อ็อฝ มาย ไลฟ)

[All]
([ ออล])
We’ll be ready when the curtain might fall
(เว็ล บี เรดอิ ฮเว็น เดอะ เคอทิน ไมท ฟอล)
Feel my heart beating when the crowd calls
(ฟีล มาย ฮาท บืดิงสฺ ฮเว็น เดอะ คเราด คอล)
I gotta read between the lines
(ไอ กอททะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Cuz I’m living out the script of my life
(คัซ แอม ลีฝอิง เอ้า เดอะ ซคริพท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cuz we all got a part we must play
(คัซ วี ออล ก็อท ดา พาท วี มัซท พเล)
And I’ve done it but I’ve done it my way
(แอ็นด แอฝ ดัน อิท บัท แอฝ ดัน อิท มาย เว)
I gotta read between the lines
(ไอ กอททะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Oohh [oohh]
(อู[ อู])
In the script of my life
(อิน เดอะ ซคริพท อ็อฝ มาย ไลฟ)

[All]
([ ออล])
We’ll be ready when the curtain might fall
(เว็ล บี เรดอิ ฮเว็น เดอะ เคอทิน ไมท ฟอล)
Feel my heart beating when the crowd calls
(ฟีล มาย ฮาท บืดิงสฺ ฮเว็น เดอะ คเราด คอล)
I gotta read between the lines
(ไอ กอททะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Cuz i’m living out the script of my life
(คัซ แอม ลีฝอิง เอ้า เดอะ ซคริพท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cuz we all got a part we must play
(คัซ วี ออล ก็อท ดา พาท วี มัซท พเล)
And i’ve done it but I’ve done it my way
(แอ็นด แอฝ ดัน อิท บัท แอฝ ดัน อิท มาย เว)
I gotta read between the lines
(ไอ กอททะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Oohh [oohh]
(อู[ อู])
In the script of my life
(อิน เดอะ ซคริพท อ็อฝ มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Curtain Falls คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น