เนื้อเพลง Sorry คำอ่านไทย Madonna

Je suis d้sol้
(จี ซูซ d้sol้)
Lo siento
(โล ซีเอนโท)
Ik ben droevig
(Ik เบน โดเอวิก)
Sono spiacente
(โซโน สปีเออเซ็น)
Perd๓name
(Perd๓name)

I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
[repeat]
([ ริพีท])

I don’t wanna hear, I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย , ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
Please don’t say you’re sorry
(พลีส ด้อนท์ เซ ยัวร์ ซอริ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
And I can take care of myself
(แอ็นด ดาย แค็น เทค แค อ็อฝ ไมเซลฟ)
I don’t wanna hear, I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย , ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
Please don’t say ‘forgive me’
(พลีส ด้อนท์ เซ เฟาะกีฝ มี)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
And I can’t take it anymore
(แอ็นด ดาย แค็นท เทค อิท แอนนี่มอ)

You’re not half the man you think you are
(ยัวร์ น็อท ฮาล์ฟ เดอะ แม็น ยู ธิงค ยู อาร์)
Save your words because you’ve gone too far
(เซฝ ยุร เวิด บิคอส ยู๊ฟ กอน ทู ฟา)
I’ve listened to your lies and all your stories [Listen to your stories]
(แอฝ ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ไล แซน ออล ยุร สตอยสฺ [ ลิ๊สซึ่น ทู ยุร สตอยสฺ])
You’re not half the man you’d like to be
(ยัวร์ น็อท ฮาล์ฟ เดอะ แม็น ยูต ไลค ทู บี)

I don’t wanna hear, I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย , ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
Please don’t say you’re sorry
(พลีส ด้อนท์ เซ ยัวร์ ซอริ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
And I can take care of myself
(แอ็นด ดาย แค็น เทค แค อ็อฝ ไมเซลฟ)
I don’t wanna hear, I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย , ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
Please don’t say ‘forgive me’
(พลีส ด้อนท์ เซ เฟาะกีฝ มี)
I’ve seen it all before
(แอฝ ซีน หนิด ออล บิโฟ)
And I can’t take it anymore
(แอ็นด ดาย แค็นท เทค อิท แอนนี่มอ)

Don’t explain yourself cause talk is cheap
(ด้อนท์ เอ็คซพเลน ยุรเซลฟ คอส ทอค อีส ชีพ)
There’s more important things than hearing you speak
(แดร์ โม อิมพอแท็นท ธิง แฑ็น เฮียริง ยู ซพีค)
Mistake me cause I made it so convenient
(มิซเทค มี คอส ไอ เมด อิท โซ ค็อนฝีนเย็นท)
Don’t explain yourself, you’ll never see
(ด้อนท์ เอ็คซพเลน ยุรเซลฟ , โยว เนฝเออะ ซี)

Forgive me…
(เฟาะกีฝ มี)

[Sorry, sorry, sorry]
([ ซอริ , ซอริ , ซอริ])
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
[repeat]
([ ริพีท])

I don’t wanna hear, I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย , ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
Please don’t say you’re sorry
(พลีส ด้อนท์ เซ ยัวร์ ซอริ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
And I can take care of myself
(แอ็นด ดาย แค็น เทค แค อ็อฝ ไมเซลฟ)
I don’t wanna hear, I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย , ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
Please don’t say ‘forgive me’
(พลีส ด้อนท์ เซ เฟาะกีฝ มี)
I’ve seen it all before
(แอฝ ซีน หนิด ออล บิโฟ)
And I can’t take it anymore
(แอ็นด ดาย แค็นท เทค อิท แอนนี่มอ)

I don’t wanna hear, I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย , ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
Please don’t say you’re sorry
(พลีส ด้อนท์ เซ ยัวร์ ซอริ)
[Don’t explain yourself cause talk is cheap]
([ ด้อนท์ เอ็คซพเลน ยุรเซลฟ คอส ทอค อีส ชีพ])
I’ve heard it all before, And I can take care of myself
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ , แอ็นด ดาย แค็น เทค แค อ็อฝ ไมเซลฟ)
[There’s more important things than hearing you speak]
([ แดร์ โม อิมพอแท็นท ธิง แฑ็น เฮียริง ยู ซพีค])
I don’t wanna hear, I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย , ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
Please don’t say ‘forgive me’
(พลีส ด้อนท์ เซ เฟาะกีฝ มี)

I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sorry คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น