เนื้อเพลง Prison Song คำอ่านไทย System of A Down

They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)

Following the rights movements
(ฟอลโละอิง เดอะ ไรท มูฝเม็นท)
You clamped down with your iron fists,
(ยู คแล็มพ เดาน วิฑ ยุร ไอเอิน ฟิซท ,)
Drugs became conveniently
(ดรัก บิเคม ค็อนฝีนเย็นทลิ)
Available for all the kids,
(อะเฝลอะบึล ฟอ ออล เดอะ คิด ,)
Following the rights movements
(ฟอลโละอิง เดอะ ไรท มูฝเม็นท)
You clamped down with your iron fists,
(ยู คแล็มพ เดาน วิฑ ยุร ไอเอิน ฟิซท ,)
Drugs became conveniently
(ดรัก บิเคม ค็อนฝีนเย็นทลิ)
Available for all the kids,
(อะเฝลอะบึล ฟอ ออล เดอะ คิด ,)

I buy my crack, my smack, my b****
(ไอ ไบ มาย คแร็ค , มาย ซแม็ค , มาย บี ****)
right here in Hollywood.
(ไรท เฮียร อิน ฮอลิวูด)

Nearly 2 million Americans are incarcerated
(เนียลิ ทู มีลยัน อะเมริแค็น แซร์ อินคาเซอะเรท)
In the prison system, prison system of the U.S.
(อิน เดอะ พริ๊ซั่น ซีซเท็ม , พริ๊ซั่น ซีซเท็ม อ็อฝ ดิ ยู เอส)

They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
They’re trying to build a prison, [for you and me to live in]
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น , [ ฟอ ยู แอ็นด มี ทู ไลฝ อิน])
Another prison system,
(แอะนัธเออะ พริ๊ซั่น ซีซเท็ม ,)
Another prison system,
(แอะนัธเออะ พริ๊ซั่น ซีซเท็ม ,)
Another prison system. [for you and me]
(แอะนัธเออะ พริ๊ซั่น ซีซเท็ม [ ฟอ ยู แอ็นด มี])

Minor drug offenders fill your prisons
(ไมเนอะ ดรัก ออฟเฟนเดอสฺ ฟิล ยุร พริ๊ซั่น)
You don’t even flinch
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น ฟลินช)
All our taxes paying for your wars
(ออล เอ๊า แท๊กเซซ เพย์อิง ฟอ ยุร วอ)
Against the new non-rich,
(อะเกนซท เดอะ นยู น็อน ริช ,)
Minor drug offenders fill your prisons
(ไมเนอะ ดรัก ออฟเฟนเดอสฺ ฟิล ยุร พริ๊ซั่น)
You don’t even flinch
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น ฟลินช)
All our taxes paying for your wars
(ออล เอ๊า แท๊กเซซ เพย์อิง ฟอ ยุร วอ)
Against the new non-rich,
(อะเกนซท เดอะ นยู น็อน ริช ,)

I buy my crack, my smack, my b****
(ไอ ไบ มาย คแร็ค , มาย ซแม็ค , มาย บี ****)
right here in Hollywood.
(ไรท เฮียร อิน ฮอลิวูด)

The percentage of Americans in the prison system
(เดอะ เพอะเซนทิจ อ็อฝ อะเมริแค็น ซิน เดอะ พริ๊ซั่น ซีซเท็ม)
prison system, has doubled since 1985,
(พริ๊ซั่น ซีซเท็ม , แฮ็ส ดั๊บเบิ้ล ซินซ 1985 ,)

They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
They’re trying to build a prison, [for you and me to live in]
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น , [ ฟอ ยู แอ็นด มี ทู ไลฝ อิน])
Another prison system,
(แอะนัธเออะ พริ๊ซั่น ซีซเท็ม ,)
Another prison system,
(แอะนัธเออะ พริ๊ซั่น ซีซเท็ม ,)
Another prison system. [for you and me]
(แอะนัธเออะ พริ๊ซั่น ซีซเท็ม [ ฟอ ยู แอ็นด มี])

FOR YOU AND I! YOU AND I! YOU AND I!
(ฟอ ยู แอ็นด ดาย ! ยู แอ็นด ดาย ! ยู แอ็นด ดาย !)
You and I.
(ยู แอ็นด ดาย)

They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
For you and me,
(ฟอ ยู แอ็นด มี ,)
Oh baby, you and me.
(โอ เบบิ , ยู แอ็นด มี)

All research and successful drug policy show
(ออล ริเซิช แอ็นด ซัคเซซฟุล ดรัก พอลอิซิ โฌ)
That treatment should be increased,
(แดท ทรีทเม็นท เชิด บี อินครีซ ,)
And law enforcement decreased,
(แอ็นด ลอ เอ็นโฟซเม็นท ดีครีซ ,)
While abolishing mandatory minimum sentences,
(ฮไวล แอปบอรีชิง แมนดะโทริ มีนอิมัม เซนเท็นซ ,)
All research and successful drug policy show
(ออล ริเซิช แอ็นด ซัคเซซฟุล ดรัก พอลอิซิ โฌ)
That treatment should be increased,
(แดท ทรีทเม็นท เชิด บี อินครีซ ,)
And law enforcement decreased,
(แอ็นด ลอ เอ็นโฟซเม็นท ดีครีซ ,)
While abolishing mandatory minimum sentences.
(ฮไวล แอปบอรีชิง แมนดะโทริ มีนอิมัม เซนเท็นซ)

Utilizing drugs to pay for secret wars around the world,
(ยูดิลไลซิง ดรัก ทู เพ ฟอ ซีคเร็ท วอ อะเรานด เดอะ เวิลด ,)
Drugs are now your global policy,
(ดรัก แซร์ เนา ยุร กโลบแอ็ล พอลอิซิ ,)
Now you police the globe,
(เนา ยู โพะลีซ เดอะ กโลบ ,)

I buy my crack, my smack, my b****
(ไอ ไบ มาย คแร็ค , มาย ซแม็ค , มาย บี ****)
right here in Hollywood.
(ไรท เฮียร อิน ฮอลิวูด)

Drug money is used to rig elections,
(ดรัก มันอิ อีส ยูซ ทู ริก อิเลคฌัน ,)
And train brutal corporate sponsored
(แอ็นด ทเรน บรูแท็ล คอโพะริท ซพอนเซอะ)
Dictators around the world.
(ดิคเทเทอะ อะเรานด เดอะ เวิลด)

They’re trying to build a prison
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น)

They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
They’re trying to build a prison, [for you and me to live in]
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น , [ ฟอ ยู แอ็นด มี ทู ไลฝ อิน])
Another prison system,
(แอะนัธเออะ พริ๊ซั่น ซีซเท็ม ,)
Another prison system,
(แอะนัธเออะ พริ๊ซั่น ซีซเท็ม ,)
Another prison system. [for you and me]
(แอะนัธเออะ พริ๊ซั่น ซีซเท็ม [ ฟอ ยู แอ็นด มี])
FOR YOU AND I! YOU AND I! YOU AND I!
(ฟอ ยู แอ็นด ดาย ! ยู แอ็นด ดาย ! ยู แอ็นด ดาย !)
You and I.
(ยู แอ็นด ดาย)
They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
They’re trying to build a prison,
(เดรว ทไรอิง ทู บิลด อะ พริ๊ซั่น ,)
For you and me,
(ฟอ ยู แอ็นด มี ,)
Oh baby, you and me.
(โอ เบบิ , ยู แอ็นด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Prison Song คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น