เนื้อเพลง Unholy Confessions คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

“I’ll try!”she said as he walked away,
(” อิล ทไร !”ชี เซ็ด แอ็ส ฮี วอค อะเว ,)
“try not to lose you.”
(” ทไร น็อท ทู ลูส ยู “)
Two vibrant hearts could change.
(ทู ไฝบแร็นท ฮาท เคิด เชนจ)
Nothing tears the being more than deception,
(นัธอิง เทีย เดอะ บีอิง โม แฑ็น ดิเซพฌัน ,)
unmasked fear.
(อันมาซค เฟีย)
“I’ll be here waiting”tested and secure.
(” อิล บี เฮียร เวททิง”เท็ซท แอ็นด ซิคยูร)

Nothing hurts my world,
(นัธอิง เฮิท มาย เวิลด ,)
just affects the ones around me.
(จัซท แอ็ฟเฟคท ดิ วัน อะเรานด มี)
When sin’s deep in my blood,
(ฮเว็น ซิน ดีพ อิน มาย บลัด ,)
you’ll be the one to fall.
(โยว บี ดิ วัน ทู ฟอล)

“I wish I could be the one,
(” ไอ วิฌ ไอ เคิด บี ดิ วัน ,)
the one who won’t care at all.
(ดิ วัน ฮู ว็อนท แค แอ็ท ดอร์)
But being the one on the stand,
(บัท บีอิง ดิ วัน ออน เดอะ ซแท็นด ,)
I know the way to go, no one’s guiding me.
(ไอ โน เดอะ เว ทู โก , โน วัน กายดิง มี)
When time soaked with blood turns its back,
(ฮเว็น ไทม โซค วิฑ บลัด เทิน อิทซ แบ็ค ,)
I know it’s hard to fall.
(ไอ โน อิทซ ฮาด ทู ฟอล)
Confided in me was your heart.
(ค็อนไฟด อิน มี วอส ยุร ฮาท)
I know it’s hurting you, but it’s killing me.”
(ไอ โน อิทซ เฮอดิง ยู , บัท อิทซ คีลลิง มี “)

Nothing will last in this life
(นัธอิง วิล ลาซท อิน ดีซ ไลฟ)
our time is spent constructing,
(เอ๊า ไทม อีส ซเพ็นท คอนสตอทติ้ง ,)
now you’re perfecting a world… meant to sin.
(เนา ยัวร์ เพอเฟคติง อะ เวิลด เม็นท ทู ซิน)
Constrict your hands around me,
(ค็อนสทรีคท ยุร แฮ็นด อะเรานด มี ,)
squeeze till I cannot breathe,
(ซควีส ทิล ไอ แคนน็อท บรีฑ ,)
this air tastes dead inside me,
(ดีซ แอ เทซท เด็ด อีนไซด มี ,)
contribute to our plague.
(ค็อนทรีบอิวท ทู เอ๊า พเลก)
Break all your promises,
(บเรค ออล ยุร พรอมอิซ ,)
tear down this steadfast wall,
(เทีย เดาน ดีซ ซเทดฟัซท วอล ,)
restraints are useless here,
(ริซทเรนท แซร์ ยูสเหลด เฮียร ,)
tasting salvation’s near.
(เทสติง แซ็ลเฝฌัน เนีย)

AH
(อา)

Nothing hurts my world,
(นัธอิง เฮิท มาย เวิลด ,)
just affects the ones around me
(จัซท แอ็ฟเฟคท ดิ วัน อะเรานด มี)
When sin’s deep in my blood,
(ฮเว็น ซิน ดีพ อิน มาย บลัด ,)
you’ll be the one to fall.
(โยว บี ดิ วัน ทู ฟอล)

“I wish I could be the one,
(” ไอ วิฌ ไอ เคิด บี ดิ วัน ,)
the one who won’t care at all
(ดิ วัน ฮู ว็อนท แค แอ็ท ดอร์)
But being the one on the stand,
(บัท บีอิง ดิ วัน ออน เดอะ ซแท็นด ,)
I know the way to go, no one’s guiding me.
(ไอ โน เดอะ เว ทู โก , โน วัน กายดิง มี)
When time soaked with blood turns its back,
(ฮเว็น ไทม โซค วิฑ บลัด เทิน อิทซ แบ็ค ,)
I know it’s hard to fall.
(ไอ โน อิทซ ฮาด ทู ฟอล)
Confided in me was your heart.
(ค็อนไฟด อิน มี วอส ยุร ฮาท)
I know it’s hurting you, but it’s killing me.”
(ไอ โน อิทซ เฮอดิง ยู , บัท อิทซ คีลลิง มี “)

AH!!
(อา ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unholy Confessions คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น