เนื้อเพลง Neon คำอ่านไทย John Mayer

When sky blue gets dark enough
(ฮเว็น ซไค บลู เก็ท ดาค อินัฟ)
To see the colors of the city lights
(ทู ซี เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ ซีทอิ ไลท)
A trail of ruby red and diamond white
(อะ ทเรล อ็อฝ รูบิ เร็ด แอ็นด ไดมันด ฮไวท)
Hits her like a sunrise
(ฮิท เฮอ ไลค เก ซีนไลท์)

She comes and goes and comes and goes
(ชี คัม แซน โกซ แซน คัม แซน โกซ)
Like no one can
(ไลค โน วัน แค็น)

Tonight she’s out to lose herself
(ทุไนท ชี เอ้า ทู ลูส เฮอเซลฟ)
And find a high on Peachtree Street
(แอ็นด ไฟนด อะ ไฮ ออน พิชที ซทรีท)
From mixed drinks to techno beats it’s always
(ฟร็อม มิคซ ดริงค ทู เทคโน บีท อิทซ ออลเว)
Heavy into everything
(เฮฝอิ อีนทุ เอ๊วี่ติง)

She comes and goes and comes and goes
(ชี คัม แซน โกซ แซน คัม แซน โกซ)
Like no one can
(ไลค โน วัน แค็น)
She comes and goes and no one knows
(ชี คัม แซน โกซ แซน โน วัน โน)
She’s slipping through my hands
(ชี สลิพปิง ธรู มาย แฮ็นด)

She’s always buzzing just like
(ชี ออลเว บัซซิง จัซท ไลค)
Neon, neon
(นีอ็อน , นีอ็อน)
Neon, neon
(นีอ็อน , นีอ็อน)
Who knows how long, how long, how long
(ฮู โน เฮา ล็อง , เฮา ล็อง , เฮา ล็อง)
She can go before she burns away
(ชี แค็น โก บิโฟ ชี เบิน อะเว)

I can’t be her angel now
(ไอ แค็นท บี เฮอ เอนเจล เนา)
You know it’s not my place to hold her down
(ยู โน อิทซ น็อท มาย พเลซ ทู โฮลด เฮอ เดาน)
And it’s hard for me to take a stand
(แอ็นด อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู เทค เก ซแท็นด)
When I would take her anyway I can
(ฮเว็น นาย เวิด เทค เฮอ เอนอิเว ไอ แค็น)

She comes and goes and comes and goes
(ชี คัม แซน โกซ แซน คัม แซน โกซ)
Like no one can
(ไลค โน วัน แค็น)
She comes and goes and no one knows
(ชี คัม แซน โกซ แซน โน วัน โน)
She’s slipping through my hands
(ชี สลิพปิง ธรู มาย แฮ็นด)

She’s always buzzing just like
(ชี ออลเว บัซซิง จัซท ไลค)
Neon, neon
(นีอ็อน , นีอ็อน)
Neon, neon
(นีอ็อน , นีอ็อน)
Who knows how long, how long, how long
(ฮู โน เฮา ล็อง , เฮา ล็อง , เฮา ล็อง)
She can go before she burns away
(ชี แค็น โก บิโฟ ชี เบิน อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Neon คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น