เนื้อเพลง Here With Me คำอ่านไทย Michelle Branch

It’s been a long, long time since I looked into the mirror
(อิทซ บีน อะ ล็อง , ล็อง ไทม ซินซ ไอ ลุค อีนทุ เดอะ มีเรอะ)
I guess that I was blind
(ไอ เก็ซ แดท ไอ วอส บไลนด)
Now my reflection’s getting clearer
(เนา มาย ริฟเคลฌัน เกดดดิ้ง เคียเลอ)
Now that you’re gone things will never be the same again
(เนา แดท ยัวร์ กอน ธิง วิล เนฝเออะ บี เดอะ เซม อะเกน)

There’s not a minute that goes by every hour of every day
(แดร์ น็อท ดา มินยูท แดท โกซ ไบ เอฝริ เอาร อ็อฝ เอฝริ เด)
You’re such a part of me
(ยัวร์ ซัช อะ พาท อ็อฝ มี)
But I just pulled away
(บัท ไอ จัซท พุล อะเว)
Well, I’m not the same girl
(เว็ล , แอม น็อท เดอะ เซม เกิล)
you used to know
(ยู ยูซ ทู โน)
I wish I said the words I never showed
(ไอ วิฌ ไอ เซ็ด เดอะ เวิด ซาย เนฝเออะ โฌ)

I know you had to go away
(ไอ โน ยู แฮ็ด ทู โก อะเว)
I died just a little, and I feel it now
(ไอ ได จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล , แอ็นด ดาย ฟีล อิท เนา)
You’re the one I need
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด)
I believe that I would cry just a little
(ไอ บิลีฝ แดท ไอ เวิด คไร จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Just to have you back now
(จัซท ทู แฮ็ฝ ยู แบ็ค เนา)
Here with me
(เฮียร วิฑ มี)
Here with me
(เฮียร วิฑ มี)

You know that silence is loud when all you hear is your heart
(ยู โน แดท ไซเล็นซ อีส เลาด ฮเว็น ออล ยู เฮีย อีส ยุร ฮาท)
And I wanted so badly just to be a part of something strong and true
(แอ็นด ดาย ว็อนท โซ แบดลิ จัซท ทู บี อะ พาท อ็อฝ ซัมติง ซทร็อง แอ็นด ทรู)
But I was scared and left it all behind
(บัท ไอ วอส ซคา แอ็นด เล็ฟท ดิธ ดอร์ บิไฮนด)

I know you had to go away
(ไอ โน ยู แฮ็ด ทู โก อะเว)
I died just a little, and I feel it now
(ไอ ได จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล , แอ็นด ดาย ฟีล อิท เนา)
You’re the one I need
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด)
I believe that I would cry just a little
(ไอ บิลีฝ แดท ไอ เวิด คไร จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Just to have you back now
(จัซท ทู แฮ็ฝ ยู แบ็ค เนา)
Here with me
(เฮียร วิฑ มี)
Here with me
(เฮียร วิฑ มี)

And I’m asking
(แอ็นด แอม อาคกิ้ง)
And I’m wanting you to come back to me
(แอ็นด แอม วอนทิง ยู ทู คัม แบ็ค ทู มี)
Please?
(พลีส)

I never will forget that look upon
(ไอ เนฝเออะ วิล เฟาะเกท แดท ลุค อุพอน)
your face
(ยุร เฟซ)
How you turned away and left
(เฮา ยู เทิน อะเว แอ็นด เล็ฟท)
without a trace
(วิเฑาท ดา เทร๊ซ)
But I understand that you did what you had to do
(บัท ไอ อันเดิซแทนด แดท ยู ดิด ฮว็อท ยู แฮ็ด ทู ดู)
And I thank you
(แอ็นด ดาย แธ็งค ยู)

I know you had to go away
(ไอ โน ยู แฮ็ด ทู โก อะเว)
I died just a little, and I feel it now
(ไอ ได จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล , แอ็นด ดาย ฟีล อิท เนา)
You’re the one I need
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด)
I believe that I would cry just a little
(ไอ บิลีฝ แดท ไอ เวิด คไร จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Just to have you back now
(จัซท ทู แฮ็ฝ ยู แบ็ค เนา)
Here with me
(เฮียร วิฑ มี)
Here with me
(เฮียร วิฑ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here With Me คำอ่านไทย Michelle Branch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น