เนื้อเพลง The One You Love คำอ่านไทย Rufus Wainwright

The mind has so many pictures
(เดอะ ไมนด แฮ็ส โซ เมนอิ พีคเชอะ)
Why can’t I sleep with my eyes open
(ฮไว แค็นท ไอ ซลีพ วิฑ มาย ไอ โอเพ็น)
The mind has so many memories
(เดอะ ไมนด แฮ็ส โซ เมนอิ เมรโมรี)
Can you remember what it looks like when I cry
(แค็น ยู ริเมมเบอะ ฮว็อท ดิธ ลุค ไลค ฮเว็น นาย คไร)

I’m Trying, trying to tell you
(แอม ทไรอิง , ทไรอิง ทู เท็ล ยู)
All that I can in a sweet and velvet tongue
(ออล แดท ไอ แค็น อิน อะ สวี้ท แอ็นด เฝลเฝ็ท ทัง)
But no words ever could sell you
(บัท โน เวิด เอฝเออะ เคิด เซ็ล ยู)
Sell you on me after all that I have done
(เซ็ล ยู ออน มี อาฟเทอะ ออล แดท ไอ แฮ็ฝ ดัน)

I’m only the one you love
(แอม โอ๊นลี่ ดิ วัน ยู ลัฝ)
Am I only the one you love?
(แอ็ม ไอ โอ๊นลี่ ดิ วัน ยู ลัฝ)
The Lady Gloom and her hornets circling round
(เดอะ เลดิ กลูม แอ็นด เฮอ ฮอเน็ท เซอคิง เรานด)
Is now before us, the screaming’s done without moving
(อีส เนา บิโฟ อัซ , เดอะ ซครีมอิง ดัน วิเฑาท มูฝอิง)
One little move and for sure you will be stung
(วัน ลิ๊ทเทิ่ล มูฝ แอ็นด ฟอ ฌุร ยู วิล บี ซทัง)

I’m singing”Oh, Jerusalem oh, Jerusalem
(แอม ซิงกิง”โอ , จิรูซเล็ม โอ , จิรูซเล็ม)
See what he’s picked up in the park”
(ซี ฮว็อท อีส พิค อัพ อิน เดอะ พาค “)
Let’s f*ck this awful art party
(เล็ท เอฟ *ck ดีซ ออฟุล อาท พาทิ)
Want you to make love to me and only to me in the dark
(ว็อนท ยู ทู เมค ลัฝ ทู มี แอ็นด โอ๊นลี่ ทู มี อิน เดอะ ดาค)

I’m only the one you love
(แอม โอ๊นลี่ ดิ วัน ยู ลัฝ)
Am I only the one you love?
(แอ็ม ไอ โอ๊นลี่ ดิ วัน ยู ลัฝ)

We’ve traded in our snap shots
(หวีบ เทรด อิน เอ๊า ซแน็พ ฌ็อท)
We’re going through the motions
(เวีย โกอิ้ง ธรู เดอะ โมฌัน)
Into the view, I’m leaving you
(อีนทุ เดอะ ฝยู , แอม ลีฝอิงส ยู)
Down Conduit Avenue into the early morning
(เดาน คอนดิท แอฝอินยู อีนทุ ดิ เออลิ มอนิง)
Into the early morning
(อีนทุ ดิ เออลิ มอนิง)
The one I love
(ดิ วัน ไอ ลัฝ)
Are you only the one I love?
(อาร์ ยู โอ๊นลี่ ดิ วัน ไอ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The One You Love คำอ่านไทย Rufus Wainwright

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น