เนื้อเพลง Tipsy คำอ่านไทย J-Kwon

[Intro:]
([ อินโทร :])
Teen drinking is very bad.
(ทีน ดริงคิง อีส เฝริ แบ็ด)
Yo I got a fake ID though.
(โย ไอ ก็อท ดา เฟค อาย โธ)
Yeeah, yeeah, yeeah, yo, 2 step with me, 2 step with me.
(เย้ , เย้ , เย้ , โย , ทู ซเท็พ วิฑ มี , ทู ซเท็พ วิฑ มี)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน :])
1, here comes the 2 to the 3 to the 4,
(วัน , เฮียร คัม เดอะ ทู ทู เดอะ ที ทู เดอะ โฟว ,)
Everybody drunk out on the dance floor,
(เอวี่บอดี้ ดรังค เอ้า ออน เดอะ ดานซ ฟโล ,)
Babygirl ass jiggle like she want more,
(เบบี้เกิล อาซ จีกกล ไลค ชี ว็อนท โม ,)
Like she a groupie and I aint even on tour,
(ไลค ชี อะ กรูพพี แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น ออน ทัวร์ ,)
Maybe cause she heard that I rhyme h*rdcore,
(เมบี คอส ชี เฮิด แดท ไอ ไรม เฮส *rdcore ,)
Or maybe cause she heard that I buy out the stores,
(ออ เมบี คอส ชี เฮิด แดท ไอ ไบ เอ้า เดอะ ซโท ,)
Bottom of the 9th and a n*gga gotta score,
(บอตตัม อ็อฝ เดอะ 9th แอ็นด อะ เอ็น *gga กอททะ ซโค ,)
If not i gotta move on to the next floor,
(อิฟ น็อท ไอ กอททะ มูฝ ออน ทู เดอะ เน็คซท ฟโล ,)
Here comes the 3 to the 2 to the 1,
(เฮียร คัม เดอะ ที ทู เดอะ ทู ทู เดอะ วัน ,)
Homeboy trippin’ he don’t know I got a gun,
(โฮมบอย ทริพพินฮี ด้อนท์ โน ไอ ก็อท ดา กัน ,)
When it come to pop man we do sh*t for fun,
(ฮเว็น หนิด คัม ทู พ็อพ แม็น วี ดู ฌะ *ที ฟอ ฟัน ,)
You aint got one n*gga you betta run,
(ยู เอน ก็อท วัน เอ็น *gga ยู แบทดา รัน ,)
Now i’m in the back gettin head from my hunz,
(เนา แอม อิน เดอะ แบ็ค เกดดิน เฮ็ด ฟร็อม มาย hunz ,)
While she goin down i’m breakin down what i done,
(ฮไวล ชี โกอิน เดาน แอม เบรกกิ้น เดาน ฮว็อท ไอ ดัน ,)
She smokin my blunt sayin she aint havin fun,
(ชี สโมกิน มาย บลันท เซย์อิน ชี เอน เฮฝวิน ฟัน ,)
B*tch give it back now you don’t get none.
(บี *tch กิฝ อิท แบ็ค เนา ยู ด้อนท์ เก็ท นัน)

[Chorus:]
([ โครัซ :])
Now everybody in the club gettin tipsy,
(เนา เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ ,)
Everybody in the club gettin tipsy,
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ ,)
Now everybody in the club gettin tipsy,
(เนา เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ ,)
Everybody in the club gettin tipsy,
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ ,)
Now everybody in the club gettin tipsy,
(เนา เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ ,)
Everybody in the club gettin tipsy,
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ ,)
Now everybody in the club gettin tipsy,
(เนา เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ ,)
Everybody in the club gettin tipsy.
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู :])
2, here comes the 3 to the 4 to the 5,
(ทู , เฮียร คัม เดอะ ที ทู เดอะ โฟว ทู เดอะ ไฟท์ ,)
Now i’m lookin at shorty right in the eyes,
(เนา แอม ลุคกิน แอ็ท ชอร์ทดิง ไรท อิน ดิ ไอ ,)
Couple seconds passed now i’m lookin at her thighs,
(คั๊พเพิ่ล เซคอันด พาซ เนา แอม ลุคกิน แอ็ท เฮอ ไธ ,)
While she tellin me how much she hate her guy,
(ฮไวล ชี เทลลิน มี เฮา มัช ชี เฮท เฮอ ไก ,)
Said she got a kid but she got her tubes tied,
(เซ็ด ชี ก็อท ดา คิด บัท ชี ก็อท เฮอ ทยูบ ไท ,)
If you 21 girl that’s alright,
(อิฟ ยู 21 เกิล แด๊ท ออลไร๊ท ,)
I wonder if a shake comin with them fries,
(ไอ วันเดอะ อิฟ อะ เฌค คัมอิน วิฑ เฑ็ม ฟายสฺ ,)
If so baby can i get em super sized,
(อิฟ โซ เบบิ แค็น นาย เก็ท เอ็ม ซยูเพอะ ไซส ,)
Here comes the 4 to the 3 to the 2,
(เฮียร คัม เดอะ โฟว ทู เดอะ ที ทู เดอะ ทู ,)
She started feelin on my johnson right out the blue,
(ชี ซทาท ฟีลิน ออน มาย จอนสัน ไรท เอ้า เดอะ บลู ,)
Girl you super thick so i’m thinkin that’s koo,
(เกิล ยู ซยูเพอะ ธิค โซ แอม ติ้งกิน แด๊ท koo ,)
But instead of 1 lifestyle i need 2
(บัท อินซเทด อ็อฝ วัน ไลฟ์สตายอฺ ไอ นีด ทู)
Her eyes got big when she glanced at my jewels,
(เฮอ ไอ ก็อท บิก ฮเว็น ชี กลานซ แอ็ท มาย จูเอ็ล ,)
Expression on her face like she aint got a clue,
(เอ็คซพเรฌอัน ออน เฮอ เฟซ ไลค ชี เอน ก็อท ดา คลู ,)
And she told me she don’t run with a crew,
(แอ็นด ชี โทลด มี ชี ด้อนท์ รัน วิฑ อะ ครู ,)
You know how i do but i guess one gotta do.
(ยู โน เฮา ไอ ดู บัท ไอ เก็ซ วัน กอททะ ดู)

[Chorus]
([ โครัซ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที :])
3, here comes the 4 to the 5 to the 6,
(ที , เฮียร คัม เดอะ โฟว ทู เดอะ ไฟท์ ทู เดอะ ซิก ,)
Self explanatory I ain’t gotta say i’m rich,
(เซ็ลฟ เอ็คซพแลนอะโทริ ไอ เอน กอททะ เซ แอม ริช ,)
This single man ain’t tryna get hitched,
(ดีซ ซิ๊งเกิ้ล แม็น เอน ทายนา เก็ท ฮิช ,)
N*gga waste it on me man son of a b*tch,
(เอ็น *gga เวซท อิท ออน มี แม็น ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ,)
Brushed it all off now i’m back to gettin lit,
(บรัฌ ดิท ออล ออฟฟ เนา แอม แบ็ค ทู เกดดิน ลิท ,)
Grisa orange juice man this some good ish,
(กรีเซ ออเร็นจ จูซ แม็น ดีซ ซัม เกิด อิฌ ,)
Homeboy trippin cause i’m starin at his chick,
(โฮมบอย ทริพพินคอส แอม สตาร์ริน แอ็ท ฮิส ชิค ,)
Now he on the sideline starin at my clique,
(เนา ฮี ออน เดอะ ไซด์ไลน์ สตาร์ริน แอ็ท มาย คลีค ,)
Here comes the 5 to the 4 to the 3,
(เฮียร คัม เดอะ ไฟท์ ทู เดอะ โฟว ทู เดอะ ที ,)
Hands in the air if you cats drunk as me,
(แฮ็นด ซิน ดิ แอ อิฟ ยู แค็ท ดรังค แอ็ส มี ,)
Club on the set kwon cut out them trees,
(คลับ ออน เดอะ เซ็ท ควอน คัท เอ้า เฑ็ม ทรี ,)
Dude i don’t care i’m a p.i.m.p.
(ดยูด ไอ ด้อนท์ แค แอม มา พี ไอ เอ็ม พี)

[Chorus]
([ โครัซ])

Everybody in the club gettin tipsy,
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ ,)
Everybody in the club gettin tipsy,
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ ,)
Everybody in the club gettin tipsy,
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ ,)
Everybody in the club gettin tipsy.
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tipsy คำอ่านไทย J-Kwon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น