เนื้อเพลง Angels Brought Me Here คำอ่านไทย Guy Sebastian

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน])
It’s been a long and winding journey, but i’m finally here tonight
(อิทซ บีน อะ ล็อง แอ็นด ไวนดิง เจอนิ , บัท แอม ไฟแน็ลลิ เฮียร ทุไนท)
Picking up the pieces, and walking back into the light
(พีคคิงส อัพ เดอะ พีซ , แอ็นด วอคกิง แบ็ค อีนทุ เดอะ ไลท)
Into the sunset of your glory, where my heart and future lies
(อีนทุ เดอะ ซันเซส อ็อฝ ยุร กโลริ , ฮแว มาย ฮาท แอ็นด ฟยูเชอะ ไล)
There’s nothing like that feeling, when i look into your eyes…
(แดร์ นัธอิง ไลค แดท ฟีลอิง , ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ)

[Bridge]
([ บริจ])
My dreams came true, when i found you
(มาย ดรีม เคม ทรู , ฮเว็น นาย เฟานด ยู)
I found you, my miracle…
(ไอ เฟานด ยู , มาย มิ๊ราเคิ่ล)

[Chorus]
([ โครัซ])
If you could see, what i see, that you’re the answer to my prayers
(อิฟ ยู เคิด ซี , ฮว็อท ไอ ซี , แดท ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู มาย พเรเออะ)
And if you could feel, the tenderness i feel
(แอ็นด อิฟ ยู เคิด ฟีล , เดอะ เทนเดอะเน็ซ ซาย ฟีล)
You would know, it would be clear, that angels brought me here…
(ยู เวิด โน , อิท เวิด บี คเลีย , แดท เอนเจล บรอท มี เฮียร)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู])
Standing here before you, feels like i’ve been born again
(ซแทนดิง เฮียร บิโฟ ยู , ฟีล ไลค แอฝ บีน บอน อะเกน)
Every breath is your love, every heartbeat speaks your name…
(เอฝริ บเร็ธ อีส ยุร ลัฝ , เอฝริ ฮาร์ทบีท ซพีค ยุร เนม)

[Bridge 2]
([ บริจ ทู])
My dreams came true, right here in front of you
(มาย ดรีม เคม ทรู , ไรท เฮียร อิน ฟรันท อ็อฝ ยู)
My miracle…
(มาย มิ๊ราเคิ่ล)

[Chorus]
([ โครัซ])
If you could see, what i see, you’re the answer to my prayers
(อิฟ ยู เคิด ซี , ฮว็อท ไอ ซี , ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู มาย พเรเออะ)
And if you could feel, the tenderness i feel
(แอ็นด อิฟ ยู เคิด ฟีล , เดอะ เทนเดอะเน็ซ ซาย ฟีล)
You would know, it would be clear, that angels brought me here…
(ยู เวิด โน , อิท เวิด บี คเลีย , แดท เอนเจล บรอท มี เฮียร)

[Bridge 3]
([ บริจ ที])
Brought me here to be with you,
(บรอท มี เฮียร ทู บี วิฑ ยู ,)
I’ll be forever grateful [oh forever Faithful]
(อิล บี เฟาะเรฝเออะ กเรทฟุล [ โอ เฟาะเรฝเออะ เฟธฟุล])
My dreams came true
(มาย ดรีม เคม ทรู)
When I found you
(ฮเว็น นาย เฟานด ยู)
My miracle…
(มาย มิ๊ราเคิ่ล)

[Chorus]
([ โครัซ])
If you could see, what i see, you’re the answer to my prayers
(อิฟ ยู เคิด ซี , ฮว็อท ไอ ซี , ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู มาย พเรเออะ)
And if you could feel, the tenderness i feel
(แอ็นด อิฟ ยู เคิด ฟีล , เดอะ เทนเดอะเน็ซ ซาย ฟีล)
You would know, it would be clear, that angels brought me here…
(ยู เวิด โน , อิท เวิด บี คเลีย , แดท เอนเจล บรอท มี เฮียร)
Yes they brought me here…
(เย็ซ เด บรอท มี เฮียร)
If you could feel, the tenderness i feel…
(อิฟ ยู เคิด ฟีล , เดอะ เทนเดอะเน็ซ ซาย ฟีล)
You would know, it would be clear, that angels brought me here…
(ยู เวิด โน , อิท เวิด บี คเลีย , แดท เอนเจล บรอท มี เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angels Brought Me Here คำอ่านไทย Guy Sebastian

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น