เนื้อเพลง Can U Help Me คำอ่านไทย Usher

Umm Why, Umm Why
(อืม ฮไว , อืม ฮไว)

Living on the edge out of control
(ลีฝอิง ออน ดิ เอ็จ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
And the world just wont let me slow down
(แอ็นด เดอะ เวิลด จัซท ว็อนท เล็ท มี ซโล เดาน)
But in my biggest picture was a photo of you and me
(บัท อิน มาย บิ๊กเกส พีคเชอะ วอส ซา โฟโท อ็อฝ ยู แอ็นด มี)
Girl you know I tired our content provide all the material things I thought that would make you happy
(เกิล ยู โน ไอ ไทร เอ๊า ค็อนเทนท พโระไฝด ออล เดอะ มะเทียเรียล ธิง ซาย ธอท แดท เวิด เมค ยู แฮพพิ)
I’m confuse can you make me understand
(แอม ค็อนฟยูส แค็น ยู เมค มี อันเดิซแทนด)
Cause I tired to give you the best of me
(คอส ไอ ไทร ทู กิฝ ยู เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
I thought we were cool maybe I was part
(ไอ ธอท วี เวอ คูล เมบี ไอ วอส พาท)
But never took time to see!
(บัท เนฝเออะ ทุค ไทม ทู ซี !)

Can u help me?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Tell me what you want from me
(เท็ล มี ฮว็อท ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
Can u help me?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Tell me why you want to leave
(เท็ล มี ฮไว ยู ว็อนท ทู ลีฝ)
Baby help me
(เบบิ เฮ็ลพ มี)
Without you my whole world is falling apart
(วิเฑาท ยู มาย โฮล เวิลด อีส ฟ๊อลิง อะพาท)
And I’m going crazy! Lifes a prison when your in love alone
(แอ็นด แอม โกอิ้ง คเรสิ ! ไลฟ ซา พริ๊ซั่น ฮเว็น ยุร อิน ลัฝ อะโลน)

[Oh girl] I need you come back home [you know I need you] I don’t want to be alone
([ โอ เกิล] ไอ นีด ยู คัม แบ็ค โฮม [ ยู โน ไอ นีด ยู] ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน)

Girl I put your love up on the shelf
(เกิล ไอ พัท ยุร ลัฝ อัพ ออน เดอะ เฌ็ลฟ)
And I guess I didn’t have to go that
(แอ็นด ดาย เก็ซ ซาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู โก แดท)
Knowing together, cause I hurt you many times
(โนอิง ทุเกฑเออะ , คอส ไอ เฮิท ยู เมนอิ ไทม)
And now your not around
(แอ็นด เนา ยุร น็อท อะเรานด)
I wish for every moment in time
(ไอ วิฌ ฟอ เอฝริ โมเม็นท อิน ไทม)
That I wasted we used it to make sweet love.
(แดท ไอ ว็อซท วี ยูซ ดิท ทู เมค สวี้ท ลัฝ)
Baby be my guide please take my hand
(เบบิ บี มาย ไกด พลีส เทค มาย แฮ็นด)
Want you to know that I got you.
(ว็อนท ยู ทู โน แดท ไอ ก็อท ยู)
If you need it. I don’t want to be on the outside looking in
(อิฟ ยู นีด ดิท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ออน ดิ เอาทไซด ลุคอิง อิน)
I got to have you girl can’t you see it.
(ไอ ก็อท ทู แฮ็ฝ ยู เกิล แค็นท ยู ซี อิท)
Will you help me?
(วิล ยู เฮ็ลพ มี)
Tell me what you want from me
(เท็ล มี ฮว็อท ยู ว็อนท ฟร็อม มี)

Can u help me?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Tell me why you want to leave
(เท็ล มี ฮไว ยู ว็อนท ทู ลีฝ)
Baby help me
(เบบิ เฮ็ลพ มี)
Cause without you my whole world is falling apart
(คอส วิเฑาท ยู มาย โฮล เวิลด อีส ฟ๊อลิง อะพาท)
And with out I think I’ll go crazy! Life’s a prison when your in love alone
(แอ็นด วิฑ เอ้า ไอ ธิงค อิล โก คเรสิ ! ไลฟ ซา พริ๊ซั่น ฮเว็น ยุร อิน ลัฝ อะโลน)

[Oh girl] I need you come back home [you know I need you] I don’t want to be alone
([ โอ เกิล] ไอ นีด ยู คัม แบ็ค โฮม [ ยู โน ไอ นีด ยู] ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน)

[Please stay don’t go] To give me another chance I want to be your man
([ พลีส ซเท ด้อนท์ โก] ทู กิฝ มี แอะนัธเออะ ชานซ ไอ ว็อนท ทู บี ยุร แม็น)
Girl, you got me down here on my knees
(เกิล , ยู ก็อท มี เดาน เฮียร ออน มาย นี)
Crying, begging pleading
(คไรอิง , เบกกิง พลีดอิง)
I’ll do anything for your love
(อิล ดู เอนอิธิง ฟอ ยุร ลัฝ)
Would you help me?
(เวิด ยู เฮ็ลพ มี)
Tell me what you want from me
(เท็ล มี ฮว็อท ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
Can u help me?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Girl I just a man
(เกิล ไอ จัซท ดา แม็น)
Help me
(เฮ็ลพ มี)
Can help me
(แค็น เฮ็ลพ มี)
With out you my whole world is falling apart
(วิฑ เอ้า ยู มาย โฮล เวิลด อีส ฟ๊อลิง อะพาท)
And without you girl I’m going crazy! Life a prison without your love
(แอ็นด วิเฑาท ยู เกิล แอม โกอิ้ง คเรสิ ! ไลฟ อะ พริ๊ซั่น วิเฑาท ยุร ลัฝ)

Can u help me?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Tell me why, why, why, why, why, why
(เท็ล มี ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว , ฮไว)
Can u help me?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Girl I’m here this time because your all I got
(เกิล แอม เฮียร ดีซ ไทม บิคอส ยุร ออล ไอ ก็อท)
Can u help me?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
Help me understand why I can’t be your man
(เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด ฮไว ไอ แค็นท บี ยุร แม็น)
It’s driving me crazy
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)
Crazy, crazy, crazy
(คเรสิ , คเรสิ , คเรสิ)

[Fading]
([ เฟดิง])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can U Help Me คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น