เนื้อเพลง Orange Sky คำอ่านไทย Alexi Murdoch

Well I had a dream
(เว็ล ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
I stood beneath an orange sky
(ไอ ซทูด บินีธ แอน ออเร็นจ ซไค)
Yes I had a dream
(เย็ซ ซาย แฮ็ด อะ ดรีม)
I stood beneath an orange sky
(ไอ ซทูด บินีธ แอน ออเร็นจ ซไค)
With my brother standing by
(วิฑ มาย บรัฑเออะ ซแทนดิง ไบ)
With my brother standing by
(วิฑ มาย บรัฑเออะ ซแทนดิง ไบ)
I said brother, you know you know
(ไอ เซ็ด บรัฑเออะ , ยู โน ยู โน)
It’s a long road we’ve been walking on
(อิทซ ซา ล็อง โรด หวีบ บีน วอคกิง ออน)
Brother you know it is, you know it is
(บรัฑเออะ ยู โน อิท อีส , ยู โน อิท อีส)
Such a long road we’ve been walking on
(ซัช อะ ล็อง โรด หวีบ บีน วอคกิง ออน)

And I had a dream
(แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ดรีม)
I stood beneath an orange sky
(ไอ ซทูด บินีธ แอน ออเร็นจ ซไค)
With my sister standing by
(วิฑ มาย ซีซเทอะ ซแทนดิง ไบ)
With my sister standing by
(วิฑ มาย ซีซเทอะ ซแทนดิง ไบ)
I said sister, here is what I know now
(ไอ เซ็ด ซีซเทอะ , เฮียร อีส ฮว็อท ไอ โน เนา)
Here is what I know now
(เฮียร อีส ฮว็อท ไอ โน เนา)
Goes like this
(โกซ ไลค ดีซ)
In your love, my salvation lies
(อิน ยุร ลัฝ , มาย แซ็ลเฝฌัน ไล)
In your love, my salvation lies
(อิน ยุร ลัฝ , มาย แซ็ลเฝฌัน ไล)
In your love, my salvation lies
(อิน ยุร ลัฝ , มาย แซ็ลเฝฌัน ไล)
In your love, in your love, in your love
(อิน ยุร ลัฝ , อิน ยุร ลัฝ , อิน ยุร ลัฝ)

But sister you know I’m so weary
(บัท ซีซเทอะ ยู โน แอม โซ เวียริ)
And you know sister
(แอ็นด ยู โน ซีซเทอะ)
My hearts been broken
(มาย ฮาท บีน บโรเค็น)
Sometimes, sometimes
(ซัมไทม์ , ซัมไทม์)
My mind is too strong to carry on
(มาย ไมนด อีส ทู ซทร็อง ทู แคริ ออน)
Too strong to carry on
(ทู ซทร็อง ทู แคริ ออน)

When I am alone
(ฮเว็น นาย แอ็ม อะโลน)
When I’ve thrown off the weight of this crazy stone
(ฮเว็น แอฝ ธโรน ออฟฟ เดอะ เวท อ็อฝ ดีซ คเรสิ ซโทน)
When I’ve lost all care for the things I own
(ฮเว็น แอฝ ล็อซท ดอร์ แค ฟอ เดอะ ธิง ซาย โอน)
That’s when I miss you, that’s when I miss you, that’s when I miss you
(แด๊ท ฮเว็น นาย มิซ ยู , แด๊ท ฮเว็น นาย มิซ ยู , แด๊ท ฮเว็น นาย มิซ ยู)
You who are my home
(ยู ฮู อาร์ มาย โฮม)
You who are my home
(ยู ฮู อาร์ มาย โฮม)
And here is what I know now
(แอ็นด เฮียร อีส ฮว็อท ไอ โน เนา)
Here is what I know now
(เฮียร อีส ฮว็อท ไอ โน เนา)
Goes like this
(โกซ ไลค ดีซ)
In your love, my salvation lies
(อิน ยุร ลัฝ , มาย แซ็ลเฝฌัน ไล)
In your love, my salvation lies
(อิน ยุร ลัฝ , มาย แซ็ลเฝฌัน ไล)
In your love, my salvation lies
(อิน ยุร ลัฝ , มาย แซ็ลเฝฌัน ไล)
In your love, my salvation lies
(อิน ยุร ลัฝ , มาย แซ็ลเฝฌัน ไล)
In your love, my salvation lies
(อิน ยุร ลัฝ , มาย แซ็ลเฝฌัน ไล)
In your love, my salvation lies
(อิน ยุร ลัฝ , มาย แซ็ลเฝฌัน ไล)
In your love, my salvation lies
(อิน ยุร ลัฝ , มาย แซ็ลเฝฌัน ไล)
In your love, in your love, in your love
(อิน ยุร ลัฝ , อิน ยุร ลัฝ , อิน ยุร ลัฝ)

Well I had a dream
(เว็ล ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
I stood beneath an orange sky
(ไอ ซทูด บินีธ แอน ออเร็นจ ซไค)
Yes I had a dream
(เย็ซ ซาย แฮ็ด อะ ดรีม)
I stood beneath an orange sky
(ไอ ซทูด บินีธ แอน ออเร็นจ ซไค)
With my brother and my sister standing by
(วิฑ มาย บรัฑเออะ แอ็นด มาย ซีซเทอะ ซแทนดิง ไบ)
With my brother and my sister standing by
(วิฑ มาย บรัฑเออะ แอ็นด มาย ซีซเทอะ ซแทนดิง ไบ)
With my brother and my sister standing by
(วิฑ มาย บรัฑเออะ แอ็นด มาย ซีซเทอะ ซแทนดิง ไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Orange Sky คำอ่านไทย Alexi Murdoch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น