เนื้อเพลง Footballer’s Wife คำอ่านไทย Amy Macdonald

Oh Mr James Dean, he don’t belong to anything
(โอ มีซเทอะ เจมดีน , ฮี ด้อนท์ บิลอง ทู เอนอิธิง)
Oh he left before they could get him
(โอ ฮี เล็ฟท บิโฟ เด เคิด เก็ท ฮิม)
With their ways, their wicked ways
(วิฑ แด เว , แด วิค เว)

Oh Marilyn Monroe, where did you go?
(โอ มาริลีน มอนโร , ฮแว ดิด ยู โก)
I didn’t hear all your stories
(ไอ ดิ๊นอิน เฮีย ออล ยุร สตอยสฺ)
I didn’t see all your glory
(ไอ ดิ๊นอิน ซี ออล ยุร กโลริ)

But the footballer’s wife tells her troubles and strife
(บัท เดอะ ฟุ๊กบอลเลอสฺ ไวฟ เท็ล เฮอ ทรั๊บเบิ้ล แซน ซทไรฟ)
I just don’t care in the end
(ไอ จัซท ด้อนท์ แค อิน ดิ เอ็นด)
Who is she to pretend
(ฮู อีส ชี ทู พริเทนด)
That she’s one of them?
(แดท ชี วัน อ็อฝ เฑ็ม)
I don’t think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
And the girl from that show
(แอ็นด เดอะ เกิล ฟร็อม แดท โฌ)
Yes the one we all know
(เย็ซ ดิ วัน วี ออล โน)
She thinks she’s some kinda star
(ชี ธิงค ชี ซัม กินดา ซทา)
Yes you know who you are
(เย็ซ ยู โน ฮู ยู อาร์)
I don’t think so, I don’t think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ , ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)

Oh Ginger Rogers, Fred Astaire
(โอ จีนเจอะ รอจเออะ , เฟรด แอสเตียเออ)
Won’t you dance for me cos I just don’t care
(ว็อนท ยู ดานซ ฟอ มี คอซ ซาย จัซท ด้อนท์ แค)
What’s going on today
(ฮว็อท โกอิ้ง ออน ทุเด)
I think there’s something more, something more
(ไอ ธิงค แดร์ ซัมติง โม , ซัมติง โม)

And I’m gone with the wind like they were before
(แอ็นด แอม กอน วิฑ เดอะ วินด ไลค เด เวอ บิโฟ)
But I’m believing myself I think there’s something more
(บัท แอม บีลีฝวิงไมเซลฟ ไอ ธิงค แดร์ ซัมติง โม)
There must be something more
(แดร์ มัซท บี ซัมติง โม)
I think there’s something more, something more
(ไอ ธิงค แดร์ ซัมติง โม , ซัมติง โม)

But still the footballer’s wife tells her troubles and strife
(บัท ซทิล เดอะ ฟุ๊กบอลเลอสฺ ไวฟ เท็ล เฮอ ทรั๊บเบิ้ล แซน ซทไรฟ)
I just don’t care in the end
(ไอ จัซท ด้อนท์ แค อิน ดิ เอ็นด)
Who is she to pretend
(ฮู อีส ชี ทู พริเทนด)
That she’s one of them?
(แดท ชี วัน อ็อฝ เฑ็ม)
I don’t think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
And the girl from that show
(แอ็นด เดอะ เกิล ฟร็อม แดท โฌ)
Yes the one we all know
(เย็ซ ดิ วัน วี ออล โน)
She thinks she’s some kinda star
(ชี ธิงค ชี ซัม กินดา ซทา)
Yes you know who you are
(เย็ซ ยู โน ฮู ยู อาร์)
I don’t think so, I don’t think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ , ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)

Oh I don’t believe in the telling of your stories
(โอ ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน เดอะ เทลลิง อ็อฝ ยุร สตอยสฺ)
Throughout your life, there’s just something unappealing
(ธรูเอาท ยุร ไลฟ , แดร์ จัซท ซัมติง อันเนพพลิง)
It don’t catch my eye
(อิท ด้อนท์ แค็ช มาย ไอ)
It don’t catch my eye
(อิท ด้อนท์ แค็ช มาย ไอ)
Oh I don’t believe in the selling of your glories
(โอ ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน เดอะ เซลลิง อ็อฝ ยุร กรอยรีสฺ)
Before you leave this life, there’s so much more to see
(บิโฟ ยู ลีฝ ดีซ ไลฟ , แดร์ โซ มัช โม ทู ซี)
I don’t believe this is how the world should be
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ ดีซ ซิส เฮา เดอะ เวิลด เชิด บี)

But still the footballer’s wife tells her troubles and strife
(บัท ซทิล เดอะ ฟุ๊กบอลเลอสฺ ไวฟ เท็ล เฮอ ทรั๊บเบิ้ล แซน ซทไรฟ)
I just don’t care in the end
(ไอ จัซท ด้อนท์ แค อิน ดิ เอ็นด)
Who is she to pretend
(ฮู อีส ชี ทู พริเทนด)
That she’s one of them?
(แดท ชี วัน อ็อฝ เฑ็ม)
I don’t think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
And the girl from that show
(แอ็นด เดอะ เกิล ฟร็อม แดท โฌ)
Yes the one we all know
(เย็ซ ดิ วัน วี ออล โน)
She thinks she’s some kinda star
(ชี ธิงค ชี ซัม กินดา ซทา)
Yes you know who you are
(เย็ซ ยู โน ฮู ยู อาร์)
I don’t think so, I don’t think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ , ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)

The footballer’s wife tells her troubles and strife
(เดอะ ฟุ๊กบอลเลอสฺ ไวฟ เท็ล เฮอ ทรั๊บเบิ้ล แซน ซทไรฟ)
I just don’t care in the end
(ไอ จัซท ด้อนท์ แค อิน ดิ เอ็นด)
Who is she to pretend
(ฮู อีส ชี ทู พริเทนด)
That she’s one of them?
(แดท ชี วัน อ็อฝ เฑ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Footballer’s Wife คำอ่านไทย Amy Macdonald

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น