เนื้อเพลง Flavor Of The Weak คำอ่านไทย American Hi-Fi

She paints her nails and she don’t know
(ชี เพนท เฮอ เนล แซน ชี ด้อนท์ โน)
He’s got her best friend on the phone
(อีส ก็อท เฮอ เบ็ซท ฟเร็นด ออน เดอะ โฟน)
She’ll wash her hair
(เฌ็ล ว็อฌ เฮอ แฮ)
His dirty clothes are all he gives to her
(ฮิส เดอทิ คโลฑ แซร์ ออล ฮี กิฝ ทู เฮอ)
And he’s got posters on the wall
(แอ็นด อีส ก็อท โพซเทอะ ออน เดอะ วอล)
Of all the girls he wished she was
(อ็อฝ ออล เดอะ เกิล ฮี วิฌ ชี วอส)
And he’s everything to her
(แอ็นด อีส เอ๊วี่ติง ทู เฮอ)

Chorus:
(โครัซ :)
Her boyfriend, he don’t know
(เฮอ บอยเฟรน , ฮี ด้อนท์ โน)
Anything about her
(เอนอิธิง อะเบาท เฮอ)
He’s too stoned, Nintendo
(อีส ทู ซโทน , นินเทนโด)
I wish that I could make her see
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด เมค เฮอ ซี)
She’s just the flavor of the weak
(ชี จัซท เดอะ ฟเลเฝอะ อ็อฝ เดอะ วีค)

It’s friday night and she’s all alone
(อิทซ ฟไรดิ ไนท แอ็นด ชี ซอร์ อะโลน)
He’s a million miles away
(อีส ซา มีลยัน ไมล อะเว)
She’s dressed to kill
(ชี ดเรซ ทู คิล)
But the TV’s on
(บัท เดอะ TVs ออน)
He’s connected to the sound
(อีส ค็อนเนคท ทู เดอะ เซานด)
And he’s got pictures on the wall
(แอ็นด อีส ก็อท พีคเชอะ ออน เดอะ วอล)
Of all the girls he’s loved before
(อ็อฝ ออล เดอะ เกิล อีส ลัฝ บิโฟ)
And she knows all his favorite songs
(แอ็นด ชี โน ซอร์ ฮิส เฟเฝอะริท ซ็อง)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

Yeah
(เย่)

Her boyfriend, he don’t know
(เฮอ บอยเฟรน , ฮี ด้อนท์ โน)
Anything about her
(เอนอิธิง อะเบาท เฮอ)
He’s too stoned, he’s too stoned
(อีส ทู ซโทน , อีส ทู ซโทน)
He’s too stoned, he’s too stoned
(อีส ทู ซโทน , อีส ทู ซโทน)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

Yeah she’s the flavor of the weak
(เย่ ชี เดอะ ฟเลเฝอะ อ็อฝ เดอะ วีค)
She makes me weak
(ชี เมค มี วีค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flavor Of The Weak คำอ่านไทย American Hi-Fi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น