เนื้อเพลง Say Something Anyway คำอ่านไทย Bellefire

Ciara:
(เซียร่า :)
Some say hearts
(ซัม เซ ฮาท)
Grow silent
(กโร ไซเล็นท)
In a world where no one cares
(อิน อะ เวิลด ฮแว โน วัน แค)
Love keep slipping away
(ลัฝ คีพ สลิพปิง อะเว)
Some say time
(ซัม เซ ไทม)
Is the healer
(อีส เดอะ ฮีเลอร์)
But in a house where no one speaks
(บัท อิน อะ เฮาซ ฮแว โน วัน ซพีค)
love keep slipping away
(ลัฝ คีพ สลิพปิง อะเว)

All:
(ออล :)
Tell me
(เท็ล มี)
Why do we fight when we know it’s all wrong
(ฮไว ดู วี ไฟท ฮเว็น วี โน อิทซ ซอร์ ร็อง)
Why do we play that same old song
(ฮไว ดู วี พเล แดท เซม โอลด ซ็อง)
Is it just because
(อีส ซิท จัซท บิคอส)
We’re lonely
(เวีย โลนลิ)

All:
(ออล :)
Love me, love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
But don’t be sorry
(บัท ด้อนท์ บี ซอริ)
Help me, chase the shadows away
(เฮ็ลพ มี , เชซ เดอะ แฌดโอ อะเว)
Love me, love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
When you’ve got nothing to say
(ฮเว็น ยู๊ฟ ก็อท นัธอิง ทู เซ)
Say something anyway
(เซ ซัมติง เอนอิเว)

Cathy:
(เคทธี่ :)
Some say tears
(ซัม เซ เทีย)
Run dry but
(รัน ดไร บัท)
In my heart I’ve cried forever
(อิน มาย ฮาท แอฝ คไร เฟาะเรฝเออะ)
Only you can take it away
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เทค อิท อะเว)

All:
(ออล :)
Tell me
(เท็ล มี)
Why do we fight when we know it’s all wrong
(ฮไว ดู วี ไฟท ฮเว็น วี โน อิทซ ซอร์ ร็อง)
Why can’t we see what’s going on
(ฮไว แค็นท วี ซี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)
Is it just because
(อีส ซิท จัซท บิคอส)
We’re lonely
(เวีย โลนลิ)

All:
(ออล :)
Love me, love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
But don’t be sorry
(บัท ด้อนท์ บี ซอริ)
Help me, chase the shadows away
(เฮ็ลพ มี , เชซ เดอะ แฌดโอ อะเว)
Love me, love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
When you’ve got nothing to say
(ฮเว็น ยู๊ฟ ก็อท นัธอิง ทู เซ)
Say something anyway
(เซ ซัมติง เอนอิเว)

Ciara:
(เซียร่า :)
Anything to break the ice
(เอนอิธิง ทู บเรค ดิ ไอซ)
Anything at all
(เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)
Anything to break the ice
(เอนอิธิง ทู บเรค ดิ ไอซ)
Anything at all
(เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)

Love me, love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
But don’t be sorry
(บัท ด้อนท์ บี ซอริ)

All:
(ออล :)
[Oh], love me, love me
([ โอ] , ลัฝ มี , ลัฝ มี)
But don’t be sorry
(บัท ด้อนท์ บี ซอริ)
Help me, chase the shadows away [the shadows away]
(เฮ็ลพ มี , เชซ เดอะ แฌดโอ อะเว [ เดอะ แฌดโอ อะเว])
Love me, love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
When you’ve got nothing to say [you’ve got nothing to say]
(ฮเว็น ยู๊ฟ ก็อท นัธอิง ทู เซ [ ยู๊ฟ ก็อท นัธอิง ทู เซ])
Say something anyway
(เซ ซัมติง เอนอิเว)
Help me chase the shadows away
(เฮ็ลพ มี เชซ เดอะ แฌดโอ อะเว)
Love me, love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
When you’ve got nothing to say
(ฮเว็น ยู๊ฟ ก็อท นัธอิง ทู เซ)
Say something anyway…..
(เซ ซัมติง เอนอิเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say Something Anyway คำอ่านไทย Bellefire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น