เนื้อเพลง Love Today คำอ่านไทย Mika

Doom da da di da di Doom da da di da di
(ดูม ดา ดา ได ดา ได ดูม ดา ดา ได ดา ได)

Everybody’s gonna love today,
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Gonna love today, gonna love today.
(กอนนะ ลัฝ ทุเด , กอนนะ ลัฝ ทุเด)
Everybody’s gonna love today, gonna love today.
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด , กอนนะ ลัฝ ทุเด)
Anyway you want to, anyway you’ve got to,
(เอนอิเว ยู ว็อนท ทู , เอนอิเว ยู๊ฟ ก็อท ทู ,)
Love love me, love love me, love love.
(ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ)

I’ve been crying for so long,
(แอฝ บีน คไรอิง ฟอ โซ ล็อง ,)
Fighting tears just to carry on,
(ไฟท์ดิง เทีย จัซท ทู แคริ ออน ,)
But now, but now, it’s gone away.
(บัท เนา , บัท เนา , อิทซ กอน อะเว)

Hey girl why can’t you carry on,
(เฮ เกิล ฮไว แค็นท ยู แคริ ออน ,)
Is it ’cause you’re just like your mother,
(อีส ซิท คอส ยัวร์ จัซท ไลค ยุร ม๊าเธ่อร์ ,)
Little tike, like to tease for fun,
(ลิ๊ทเทิ่ล ไทค , ไลค ทู ทีส ฟอ ฟัน ,)
Well you ain’t gonna tease no other,
(เว็ล ยู เอน กอนนะ ทีส โน อัฑเออะ ,)
Gonna make you a lover.
(กอนนะ เมค ยู อะ ลัฝเออะ)

Everybody’s gonna love today,
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
love today, love today.
(ลัฝ ทุเด , ลัฝ ทุเด)
Everybody’s gonna love today,
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Anyway you want to, anyway you’ve got to,
(เอนอิเว ยู ว็อนท ทู , เอนอิเว ยู๊ฟ ก็อท ทู ,)
Love love me, love love me, love love.
(ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ)
Girl with a groove with the big bust on,
(เกิล วิฑ อะ กรูฝ วิฑ เดอะ บิก บัซท ออน ,)
Big bust on, big bust on.
(บิก บัซท ออน , บิก บัซท ออน)
Wait till your mother and your papa’s gone,
(เวท ทิล ยุร ม๊าเธ่อร์ แอ็นด ยุร พะพา กอน ,)
Papa’s gone
(พะพา กอน)
Momma, momma papa, shock shock me,
(มอมมา, มอมมาพะพา , ฌ็อค ฌ็อค มี ,)
Shock shock me, shock shock.
(ฌ็อค ฌ็อค มี , ฌ็อค ฌ็อค)

Everybody’s gonna love today,
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Gonna love today, gonna love today
(กอนนะ ลัฝ ทุเด , กอนนะ ลัฝ ทุเด)
I said,
(ไอ เซ็ด ,)
Everybody’s gonna love today, gonna love today,
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด , กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Anyway you want to, anyway you’ve got to,
(เอนอิเว ยู ว็อนท ทู , เอนอิเว ยู๊ฟ ก็อท ทู ,)
Love love me, love love me, love love.
(ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ)

Carolina sits on ninety five
(แคโรไลนา ซิท ออน ไนนทิ ไฟฝ)
Give her a dollar and she’ll make you smile.
(กิฝ เฮอ รา ดอลเลอะ แอ็นด เฌ็ล เมค ยู ซไมล)

Hooker, what a looker, walk away!
(ฮุคเคอ , ฮว็อท ดา ลุคเออะ , วอค อะเว !)

Carry dresses like a kid for fun,
(แคริ เดรสเซซ ไลค เก คิด ฟอ ฟัน ,)
Licks her lips like they’re something other,
(ลิค เฮอ ลิพ ไลค เดรว ซัมติง อัฑเออะ ,)
Tries to tell you life has just begun,
(ทรายส์ ทู เท็ล ยู ไลฟ แฮ็ส จัซท บิกัน ,)
But you know she’s getting something other
(บัท ยู โน ชี เกดดดิ้ง ซัมติง อัฑเออะ)
Than the love from her mother
(แฑ็น เดอะ ลัฝ ฟร็อม เฮอ ม๊าเธ่อร์)

Everybody’s gonna love today,
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Love today, love today
(ลัฝ ทุเด , ลัฝ ทุเด)
Everybody’s gonna love today,
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Anyway you want to, anyway you’ve got to,
(เอนอิเว ยู ว็อนท ทู , เอนอิเว ยู๊ฟ ก็อท ทู ,)
Love love me, love love me, love love.
(ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ)

Girl with a groove with the big bust on,
(เกิล วิฑ อะ กรูฝ วิฑ เดอะ บิก บัซท ออน ,)
Big bust on, big bust on.
(บิก บัซท ออน , บิก บัซท ออน)
Wait till your mother and your papa’s gone,
(เวท ทิล ยุร ม๊าเธ่อร์ แอ็นด ยุร พะพา กอน ,)
Papa’s gone
(พะพา กอน)
Momma, momma papa, shock shock me,
(มอมมา, มอมมาพะพา , ฌ็อค ฌ็อค มี ,)
Shock shock me, shock shock.
(ฌ็อค ฌ็อค มี , ฌ็อค ฌ็อค)

I said,
(ไอ เซ็ด ,)
Everybody’s gonna love today,
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Gonna love today, gonna love today
(กอนนะ ลัฝ ทุเด , กอนนะ ลัฝ ทุเด)
I said,
(ไอ เซ็ด ,)
Everybody’s gonna love today,
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Gonna love today,
(กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Anyway you want to, anyway you’ve got to,
(เอนอิเว ยู ว็อนท ทู , เอนอิเว ยู๊ฟ ก็อท ทู ,)
Love love me, love love me, love love.
(ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ)

Doom da da di da di Doom da da di da di Doom da da di da di Doom da da di da di…..
(ดูม ดา ดา ได ดา ได ดูม ดา ดา ได ดา ได ดูม ดา ดา ได ดา ได ดูม ดา ดา ได ดา ได)

Everybody’s gonna love today,
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Gonna love today, gonna love today
(กอนนะ ลัฝ ทุเด , กอนนะ ลัฝ ทุเด)
Everybody’s gonna love today,
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Gonna love today,
(กอนนะ ลัฝ ทุเด ,)
Anyway you want to, anyway you’ve got to,
(เอนอิเว ยู ว็อนท ทู , เอนอิเว ยู๊ฟ ก็อท ทู ,)
Love love me, love love me, love love.
(ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ มี , ลัฝ ลัฝ)

Doom da da di da di Doom da da di da di Doom da da di da di Doom da da di da di…..
(ดูม ดา ดา ได ดา ได ดูม ดา ดา ได ดา ได ดูม ดา ดา ได ดา ได ดูม ดา ดา ได ดา ได)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Today คำอ่านไทย Mika

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น