เนื้อเพลง Fragile Heart คำอ่านไทย Westlife

A Fragile Heart Was Broken Before
(อะ ฟแรจอิล ฮาท วอส บโรเค็น บิโฟ)
I Don’t Think It Could Endure Another Pain
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อิท เคิด เอ็นดยูร แอะนัธเออะ เพน)
But There’s A Voice From Deep Inside Of You
(บัท แดร์ ซา ฝอยซ ฟร็อม ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
That’s Calling Out To Make You Realise
(แด๊ท คอลลิง เอ้า ทู เมค ยู รีโอราย)
That This New Bond Gives Inspiration
(แดท ดีซ นยู บ็อนด กิฝ อินซพิเรฌัน)
To All Who Feel No Love Appeal No More
(ทู ออล ฮู ฟีล โน ลัฝ แอ็พพีล โน โม)
So How Can I Break This Wall Around You
(โซ เฮา แค็น นาย บเรค ดีซ วอล อะเรานด ยู)
That’s Aiding Both Our Hearts To Grow In Pain
(แด๊ท เอดิ้ง โบธ เอ๊า ฮาท ทู กโร อิน เพน)

So Forget Your Past And We Can Dream Tomorrow
(โซ เฟาะเกท ยุร พาซท แอ็นด วี แค็น ดรีม ทุมอโร)
Save Our Hearts For Care And Loving Too
(เซฝ เอ๊า ฮาท ฟอ แค แอ็นด ลัฝอิง ทู)
It’s Hard I Know But Oh One Thing’s For Sure
(อิทซ ฮาด ดาย โน บัท โอ วัน ธิง ฟอ ฌุร)
Don’t Go And Break This Fragile Heart
(ด้อนท์ โก แอ็นด บเรค ดีซ ฟแรจอิล ฮาท)

A Hurting Mind In Need Of Emotion
(อะ เฮอดิง ไมนด อิน นีด อ็อฝ อิโมฌัน)
I Don’t Think I Could Endure Another Pain
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ เคิด เอ็นดยูร แอะนัธเออะ เพน)
But Baby In You I’ve Found Affection
(บัท เบบิ อิน ยู แอฝ เฟานด แอ็ฟเฟคฌัน)
Affection I Have Never Felt Before
(แอ็ฟเฟคฌัน นาย แฮ็ฝ เนฝเออะ เฟ็ลท บิโฟ)

So Don’t Let Your Past
(โซ ด้อนท์ เล็ท ยุร พาซท)
Destroy What Comes Tomorrow
(ดิซทรอย ฮว็อท คัม ทุมอโร)
Don’t Go And Break This Fragile Heart
(ด้อนท์ โก แอ็นด บเรค ดีซ ฟแรจอิล ฮาท)

With All This Fire That Burns Between Us
(วิฑ ออล ดีซ ไฟร แดท เบิน บีทวิน อัซ)
There’s So Much To Lose Yet So Much More To Gain
(แดร์ โซ มัช ทู ลูส เย็ท โซ มัช โม ทู เกน)
And If I Could Choose The World Around Me
(แอ็นด อิฟ ฟาย เคิด ชูส เดอะ เวิลด อะเรานด มี)
The World I’d Choose Would All Revolve Round You
(เดอะ เวิลด อาย ชูส เวิด ออล ริฝอลฝ เรานด ยู)
So Help Me Complete The Game Inside Me
(โซ เฮ็ลพ มี ค็อมพลีท เดอะ เกม อีนไซด มี)
And Help To Mend To Mend This Fragile Heart
(แอ็นด เฮ็ลพ ทู เม็นด ทู เม็นด ดีซ ฟแรจอิล ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fragile Heart คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น