เนื้อเพลง You Cant Hurry Love คำอ่านไทย Phil Collins

I need love, love
(ไอ นีด ลัฝ , ลัฝ)
ooh, ease my mind
(อู้ , อีส มาย ไมนด)
And I need to find time
(แอ็นด ดาย นีด ทู ไฟนด ไทม)
someone to call mine;
(ซัมวัน ทู คอล ไมน 😉

My mama said
(มาย มามะ เซ็ด)
You can’t hurry love
(ยู แค็นท เฮอริ ลัฝ)
No, you’ll just have to wait
(โน , โยว จัซท แฮ็ฝ ทู เวท)
She said love don’t come easy
(ชี เซ็ด ลัฝ ด้อนท์ คัม อีสอิ)
But it’s a game of give and take
(บัท อิทซ ซา เกม อ็อฝ กิฝ แอ็นด เทค)
You can’t hurry love
(ยู แค็นท เฮอริ ลัฝ)
No, you’ll just have to wait
(โน , โยว จัซท แฮ็ฝ ทู เวท)
Just trust in a good time
(จัซท ทรัซท อิน อะ เกิด ไทม)
No matter how long it takes
(โน แมทเทอะ เฮา ล็อง อิท เทค)

How many heartaches must I stand
(เฮา เมนอิ ฮาทเทคมัซท ไอ ซแท็นด)
Before I find the love to let me live again
(บิโฟ ไอ ไฟนด เดอะ ลัฝ ทู เล็ท มี ไลฝ อะเกน)
Right now the only thing that keeps me hanging on
(ไรท เนา ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท คีพ มี แฮงอิง ออน)
when I feel my strength, ooh, it’s almost gone
(ฮเว็น นาย ฟีล มาย ซทเร็งธ , อู้ , อิทซ ออลโมซท กอน)

I remember mama said
(ไอ ริเมมเบอะ มามะ เซ็ด)
You can’t hurry love
(ยู แค็นท เฮอริ ลัฝ)
No you’ll just have to wait
(โน โยว จัซท แฮ็ฝ ทู เวท)
She said love don’t come easy
(ชี เซ็ด ลัฝ ด้อนท์ คัม อีสอิ)
It’s a game of give and take
(อิทซ ซา เกม อ็อฝ กิฝ แอ็นด เทค)
How long must I wait
(เฮา ล็อง มัซท ไอ เวท)
How muck more must I take
(เฮา มัค โม มัซท ไอ เทค)
Before lonliness
(บิโฟ ลอนลีเนส)
Will cause my heart, heart to break?
(วิล คอส มาย ฮาท , ฮาท ทู บเรค)

No, I cant bear to lve my life alone
(โน , ไอ แค็นท แบ ทู lve มาย ไลฟ อะโลน)
I grow impatient for a love to call my own
(ไอ กโร อิมเพเฌ็นท ฟอ รา ลัฝ ทู คอล มาย โอน)
But when I feel that I, I can’t go on
(บัท ฮเว็น นาย ฟีล แดท ไอ , ไอ แค็นท โก ออน)
Well these precious words keep me hanging on
(เว็ล ฑิส พเรฌอัซ เวิด คีพ มี แฮงอิง ออน)

I remember mama said
(ไอ ริเมมเบอะ มามะ เซ็ด)
You can’t hurry love
(ยู แค็นท เฮอริ ลัฝ)
No, you’ll just have to wait
(โน , โยว จัซท แฮ็ฝ ทู เวท)
She said love don’t come easy
(ชี เซ็ด ลัฝ ด้อนท์ คัม อีสอิ)
Well, it’s a game of give and take
(เว็ล , อิทซ ซา เกม อ็อฝ กิฝ แอ็นด เทค)
You can’t hurry love
(ยู แค็นท เฮอริ ลัฝ)
No, you’ll just have to wait
(โน , โยว จัซท แฮ็ฝ ทู เวท)
Just trust in a good time
(จัซท ทรัซท อิน อะ เกิด ไทม)
No matter how long it takes, now break!
(โน แมทเทอะ เฮา ล็อง อิท เทค , เนา บเรค !)

Now love, love don’t come easy
(เนา ลัฝ , ลัฝ ด้อนท์ คัม อีสอิ)
But I keep on waiting
(บัท ไอ คีพ ออน เวททิง)
Anticipating for that soft voice
(แอนติซิเพดิง ฟอ แดท ซ็อฟท ฝอยซ)
To talk to me at night
(ทู ทอค ทู มี แอ็ท ไนท)
For some tender arms
(ฟอ ซัม เทนเดอะ อาม)
hold me tight
(โฮลด มี ไทท)
I keep waiting
(ไอ คีพ เวททิง)
Ooh, till that day
(อู้ , ทิล แดท เด)
But it ain’t easy [Love don’t come easy]
(บัท ดิธ เอน อีสอิ [ ลัฝ ด้อนท์ คัม อีสอิ])
No, you know it ain’t easy
(โน , ยู โน อิท เอน อีสอิ)

My mama said
(มาย มามะ เซ็ด)
You can’t hurry love
(ยู แค็นท เฮอริ ลัฝ)
No, you’ll just have to wait
(โน , โยว จัซท แฮ็ฝ ทู เวท)
She said love don’t come easy
(ชี เซ็ด ลัฝ ด้อนท์ คัม อีสอิ)
It’s a game of give and take
(อิทซ ซา เกม อ็อฝ กิฝ แอ็นด เทค)

[repeat and fade]
([ ริพีท แอ็นด เฝด])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Cant Hurry Love คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น