เนื้อเพลง Run This Town คำอ่านไทย Jay-Z feat Rihanna, Kanye West

[Intro – Rihanna]
([ อินโทร รีอานน่า])
Feel it comin’ in the air
(ฟีล อิท คัมอิน อิน ดิ แอ)
And the screams from everywhere
(แอ็นด เดอะ ซครีม ฟร็อม เอวี่แวร์)
I’m addicted to the care
(แอม แอดดีคท ทู เดอะ แค)
It’s a dangerous love affair
(อิทซ ซา เดนเจอะรัซ ลัฝ แอ็ฟแฟ)
Can’t be scared when it goes down
(แค็นท บี ซคา ฮเว็น หนิด โกซ เดาน)
Got a problem, tell me now
(ก็อท ดา พรอบเล็ม , เท็ล มี เนา)
Only thing that’s on my mind
(โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท ออน มาย ไมนด)
Is who’s gonna run this town tonight…
(อีส ฮู กอนนะ รัน ดีซ ทาวน์ ทุไนท)
Is who’s gonna run this town tonight…
(อีส ฮู กอนนะ รัน ดีซ ทาวน์ ทุไนท)
We gonna run this town
(วี กอนนะ รัน ดีซ ทาวน์)

[Verse 1 – Jay-Z]
([ เฝิซ วัน เจ ซี])
We are
(วี อาร์)
Yeah I said it
(เย่ ไอ เซ็ด ดิท)
We are
(วี อาร์)
This is Roc Nation
(ดีซ ซิส ร็อค เนฌัน)
Pledge your allegiance
(พเล็จ ยุร แอ็ลลีแจ็นซ)
Get y’all black tees on
(เก็ท ยอล บแล็ค ที ออน)
All black everything
(ออล บแล็ค เอ๊วี่ติง)
Black cards, black cars
(บแล็ค คาด , บแล็ค คา)
All black everything
(ออล บแล็ค เอ๊วี่ติง)
And our girls are blackbirds
(แอ็นด เอ๊า เกิล แซร์ แบคเบิด)
Ridin’ with they dillingers
(ริดอิน วิฑ เด ดิวลิงเออ)
I’d get more in depth
(อาย เก็ท โม อิน เด็พธ)
If you boys really real enough
(อิฟ ยู บอย ริแอ็ลลิ ริแอ็ล อินัฟ)
This is la familia
(ดีซ ซิส ลา แฟมมีเลีย)
I’ll explain later
(อิล เอ็คซพเลน เลทเออะ)
But for now let me get back to this paper
(บัท ฟอ เนา เล็ท มี เก็ท แบ็ค ทู ดีซ เพเพอะ)
I’m a couple bands down and I’m tryin’ to get back
(แอม มา คั๊พเพิ่ล แบ็นด เดาน แอ็นด แอม ทายอิน ทู เก็ท แบ็ค)
I gave the other grip, I lost a flip for five stacks
(ไอ เกฝ ดิ อัฑเออะ กริพ , ไอ ล็อซท ดา ฟลิพ ฟอ ไฟฝ ซแท็ค)
Yeah I’m talkin’ five comma
(เย่ แอม ทอคกิ่น ไฟฝ คอมมะ)
six zeros
(ซิคซ สีโร)
dot zero
(ด็อท สีโร)
Here it go…
(เฮียร อิท โก)
Back to runnin’ circles ’round n*ggas
(แบ็ค ทู รูนนิน เซ๊อร์เคิ้ล เรานด เอ็น *ggas)
Now we squared up
(เนา วี ซคแว อัพ)
Hold up
(โฮลด อัพ)

[Chorus – Rihanna]
([ โครัซ รีอานน่า])
Life’s a game but it’s not fair
(ไลฟ ซา เกม บัท อิทซ น็อท แฟ)
I break the rules so I don’t care
(ไอ บเรค เดอะ รูล โซ ไอ ด้อนท์ แค)
So I keep doin’ my own thing
(โซ ไอ คีพ โดย มาย โอน ธิง)
Walkin’ tall against the rain
(วอคกิน ทอล อะเกนซท เดอะ เรน)
Victory’s within the mile
(ฝีคโทะริ วิฑีน เดอะ ไมล)
Almost there, don’t give up now
(ออลโมซท แดร์ , ด้อนท์ กิฝ อัพ เนา)
Only thing that’s on my mind
(โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท ออน มาย ไมนด)
Is who’s gonna run this town tonight
(อีส ฮู กอนนะ รัน ดีซ ทาวน์ ทุไนท)
Heeeey-hey-hey-hey-hey-heyyy
(เย เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ้)
Hey-heyyy-hey-hey-heyy
(เฮ เฮ้ เฮ เฮ heyy)
Heeeey-hey-hey-hey-hey-heyyy
(เย เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ้)
[Is who’s gonna run this town tonight]
([ อีส ฮู กอนนะ รัน ดีซ ทาวน์ ทุไนท])
Hey-hey-hey-heyyy
(เฮ เฮ เฮ เฮ้)

[Verse 2 – Jay-Z]
([ เฝิซ ทู เจ ซี])
We are
(วี อาร์)
Yeah I said it
(เย่ ไอ เซ็ด ดิท)
We are
(วี อาร์)
You can call me Cesar
(ยู แค็น คอล มี ซีเสอะ)
In a dark Czar
(อิน อะ ดาค สา)
Please follow the leader
(พลีส ฟอลโล เดอะ ลีดเออะ)
So Eric B. we are
(โซ อีริคบี วี อาร์)
Microphone fiend
(ไมคโระโฟน ฟีนด)
It’s the return of the god
(อิทซ เดอะ ริเทิน อ็อฝ เดอะ ก็อด)
Peace god…
(พีซ ก็อด)
[Auh! Auh!]
([ Auh ! Auh !])
And ain’t nobody fresher
(แอ็นด เอน โนบอดี้ ฟเรฌเออะ)
I’m in Mason
(แอม อิน เมสั่น)
[Ah!]
([ อา !])
Martin Margiela
(มาทิน มาจีร่า)
On the tape we’re screamin’
(ออน เดอะ เทพ เวีย สครีมมิน)
F*ck the other side, they jealous
(เอฟ *ck ดิ อัฑเออะ ไซด , เด เจลอัซ)
We got a bankhead full of broads[?]
(วี ก็อท ดา แบคเฮด ฟูล อ็อฝ บรอด [])
They got a table full of fellas… [?]
(เด ก็อท ดา เท๊เบิ้ล ฟูล อ็อฝ เฟลลา [])
And they ain’t spending no cake
(แอ็นด เด เอน ซเพ็นดิง โน เคค)
They should throw they hand in
(เด เชิด ธโร เด แฮ็นด อิน)
‘Cause they ain’t got no spades…
(คอส เด เอน ก็อท โน ซเพด)
My whole team got dough
(มาย โฮล ทีม ก็อท โด)
So my bankhead is lookin’ like millionaire’s ‘fro
(โซ มาย แบคเฮด อีส ลุคกิน ไลค มิลยะแน ฟโร)

[Chorus – Rihanna]
([ โครัซ รีอานน่า])
Life’s a game but it’s not fair
(ไลฟ ซา เกม บัท อิทซ น็อท แฟ)
I break the rules so I don’t care
(ไอ บเรค เดอะ รูล โซ ไอ ด้อนท์ แค)
So I keep doin’ my own thing
(โซ ไอ คีพ โดย มาย โอน ธิง)
Walkin’ tall against the rain
(วอคกิน ทอล อะเกนซท เดอะ เรน)
Victory’s within the mile
(ฝีคโทะริ วิฑีน เดอะ ไมล)
Almost there, don’t give up now
(ออลโมซท แดร์ , ด้อนท์ กิฝ อัพ เนา)
Only thing that’s on my mind
(โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท ออน มาย ไมนด)
Is who’s gonna run this town tonight
(อีส ฮู กอนนะ รัน ดีซ ทาวน์ ทุไนท)
Heeeey-hey-hey-hey-hey-heyyy
(เย เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ้)
Hey-heyyy-hey-hey-heyy
(เฮ เฮ้ เฮ เฮ heyy)
Heeeey-hey-hey-hey-hey-heyyy
(เย เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ้)
[Is who’s gonna run this town tonight]
([ อีส ฮู กอนนะ รัน ดีซ ทาวน์ ทุไนท])
Hey-hey-hey-heyyy
(เฮ เฮ เฮ เฮ้)

[Verse 3 – Kanye West]
([ เฝิซ ที เคนยี เว็ซท])
It’s crazy how you can go from being Joe Blow
(อิทซ คเรสิ เฮา ยู แค็น โก ฟร็อม บีอิง โจ บโล)
To everybody on your d*ck, no homo
(ทู เอวี่บอดี้ ออน ยุร d*ck , โน โฮโม)
I bought my whole family whips, no Volvos
(ไอ บอท มาย โฮล แฟมอิลิ ฮวิพ , โน วอโวส)
Next time I’m in church, please no photos
(เน็คซท ไทม แอม อิน เชิช , พลีส โน โฟโท)
Police escorts
(โพะลีซ เอซคอท)
Everybody passports
(เอวี่บอดี้ พาซโพท)
This the life that everybody ask for
(ดีซ เดอะ ไลฟ แดท เอวี่บอดี้ อาซค ฟอ)
This a fast life
(ดีซ ซา ฟัซท ไลฟ)
We are on a crash course
(วี อาร์ ออน อะ คแร็ฌ โคซ)
What you think I rap for
(ฮว็อท ยู ธิงค ไอ แร็พ ฟอ)
To push a f*cking Rav 4?
(ทู พุฌ อะ เอฟ *คิง เรฝ โฟว)
But I know that if I stay stun-ting
(บัท ไอ โน แดท อิฟ ฟาย ซเท ซทัน ทิง)
All these girls only gonna want one thing
(ออล ฑิส เกิล โอ๊นลี่ กอนนะ ว็อนท วัน ธิง)
I could spend my whole life good will hun-ting
(ไอ เคิด ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ เกิด วิล ฮัน ทิง)
Only good gon’ come is as good when I’m cumm-ing
(โอ๊นลี่ เกิด ก็อน คัม อีส แอ็ส เกิด ฮเว็น แอม คัม อิง)
She got a ass that’ll swallow up a g-string
(ชี ก็อท ดา อาซ แธดิลซวอลโล อัพ อะ จี ซทริง)
And up top, unh…
(แอ็นด อัพ ท็อพ , unh)
Two bee stings
(ทู บี ซทิง)
And I’m beasting
(แอ็นด แอม บีสติ้ง)
Off the riesling
(ออฟฟ เดอะ รีสลิง)
And my n*gga just made it out the precinct
(แอ็นด มาย เอ็น *gga จัซท เมด อิท เอ้า เดอะ พรีซิงท)
We give a damn about the drama that you do bring
(วี กิฝ อะ แด็ม อะเบาท เดอะ ดรามะ แดท ยู ดู บริง)
I’m just tryin’ to change the color on your mood ring
(แอม จัซท ทายอิน ทู เชนจ เดอะ คัลเออะ ออน ยุร มูด ริง)
Reebok
(ลีบอค)
Baby
(เบบิ)
You need to drop some new things
(ยู นีด ทู ดร็อพ ซัม นยู ธิง)
Have you ever had shoes without shoe strings?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ แฮ็ด ฌู วิเฑาท ฌู ซทริง)
What’s that ‘Ye?
(ฮว็อท แดท ยี)
Baby, these heels
(เบบิ , ฑิส ฮีล)
Is that a may?
(อีส แดท ดา เม)
What?!
(ฮว็อท !)
Baby, these wheels
(เบบิ , ฑิส ฮวีล)
You trippin’ when you ain’t sippin’
(ยู ทริพพินฮเว็น ยู เอน ซิบปิ่น)
Have a refill
(แฮ็ฝ อะ ริฟิล)
You feelin’ like you runnin’, huh?
(ยู ฟีลิน ไลค ยู รูนนิน , ฮู)
Now you know how we feel
(เนา ยู โน เฮา วี ฟีล)

[Outro – Rihanna]
([ เอ๊าโต รีอานน่า])
We gonna run this town tonight!
(วี กอนนะ รัน ดีซ ทาวน์ ทุไนท !)

[Outro – Jay-Z]
([ เอ๊าโต เจ ซี])
Wassup!
(วอสซับ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Run This Town คำอ่านไทย Jay-Z feat Rihanna, Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น