เนื้อเพลง Bills Bills Bills คำอ่านไทย Destiny’s Child

At First We Started Out Real Cool
(แอ็ท เฟิซท วี ซทาท เอ้า ริแอ็ล คูล)
Taking Me Places I Ain’t Never Been
(เทคอิง มี พเลซ ซาย เอน เนฝเออะ บีน)
But Now You’re Getting Comfortable
(บัท เนา ยัวร์ เกดดดิ้ง คอมโฟเทเบิ่ล)
Ain’t Doing Those Things You Did No More
(เอน ดูอิง โฑส ธิง ยู ดิด โน โม)
You’re Slowly Making Me Pay For Things
(ยัวร์ ซโลลิ เมคอิง มี เพ ฟอ ธิง)
Your Money Should Be Handling
(ยุร มันอิ เชิด บี แฮนดลลิง)

And Now You Ask To Use My Car Car
(แอ็นด เนา ยู อาซค ทู ยูซ มาย คา คา)
Drive It All Day And Don’t Fill Up The Tank
(ดไรฝ อิท ดอร์ เด แอ็นด ด้อนท์ ฟิล อัพ เดอะ แท็งค)
And You Have The Audacity
(แอ็นด ยู แฮ็ฝ ดิ ออแดซอิทิ)
To Even Come And Step To Me
(ทู อีเฝ็น คัม แอ็นด ซเท็พ ทู มี)
Ask To Hold Some Money From Me
(อาซค ทู โฮลด ซัม มันอิ ฟร็อม มี)
Until You Get Your Check Next Week
(อันทีล ยู เก็ท ยุร เช็ค เน็คซท วีค)

Bridge
(บริจ)
You Triflin’ Good For Nothing Type Of Brother
(ยู ไทฟิน เกิด ฟอ นัธอิง ไทพ อ็อฝ บรัฑเออะ)
Silly Me Why Haven’t I Found Another
(ซีลลิ มี ฮไว แฮฟเวน ไอ เฟานด แอะนัธเออะ)
A Baller When Times Get Hard
(อะ บอลเลอฮเว็น ไทม เก็ท ฮาด)
Need Someone To Help Me Out
(นีด ซัมวัน ทู เฮ็ลพ มี เอ้า)
Instead Of A Scrub Like You
(อินซเทด อ็อฝ อะ ซครับ ไลค ยู)
Who Don’t Know What A Man’s About
(ฮู ด้อนท์ โน ฮว็อท ดา แม็น อะเบาท)

Chorus 2x
(โครัซ 2x)
Can You Pay My Bills
(แค็น ยู เพ มาย บิล)
Can You Pay My Telephone Bills
(แค็น ยู เพ มาย เทลอิโฟน บิล)
Can You Pay My Automo’ Bills
(แค็น ยู เพ มาย ออโตโม บิล)
If You Did Then Maybe We Could Chill
(อิฟ ยู ดิด เด็น เมบี วี เคิด ชิล)
I Don’t Think You Do
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู ดู)
So You And Me Are Through
(โซ ยู แอ็นด มี อาร์ ธรู)

Now You’ve Been Maxing Out My Card Card
(เนา ยู๊ฟ บีน แม๊กซิง เอ้า มาย คาด คาด)
Gave Me Bad Credit Buying Gifts With My Own Name
(เกฝ มี แบ็ด คเรดอิท บายอิ้ง กิฟท วิฑ มาย โอน เนม)
Haven’t Paid The First Bill
(แฮฟเวน เพลด เดอะ เฟิซท บิล)
But You’re Steady Heading To The Mall
(บัท ยัวร์ ซเทดอิ เฮดอิง ทู เดอะ มอล)
Going On Shopping Sprees
(โกอิ้ง ออน ชอปปิ้ง ซพรี)
Perpetrating To Your Friends That You Be Ballin’
(เพอพีเทดิง ทู ยุร ฟเร็นด แดท ยู บี บอลลิน)

And Then You Use My Cell Phone Phone
(แอ็นด เด็น ยู ยูซ มาย เซ็ล โฟน โฟน)
Calling Whoever That You Think At Home
(คอลลิง ฮูเอฝเออะ แดท ยู ธิงค แกท โฮม)
And Then When The Bill Comes
(แอ็นด เด็น ฮเว็น เดอะ บิล คัม)
All Of A Sudden You Be Acting Dumb
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน ยู บี แอคทิง ดัม)
Don’t Know Where None Of These Calls Come From
(ด้อนท์ โน ฮแว นัน อ็อฝ ฑิส คอล คัม ฟร็อม)
When Your Momma’s On The Bill More Than Once
(ฮเว็น ยุร มอมมาออน เดอะ บิล โม แฑ็น วันซ)

Bridge
(บริจ)
Chorus 2x
(โครัซ 2x)

You Triflin’ Good For Nothing Type Of Brother
(ยู ไทฟิน เกิด ฟอ นัธอิง ไทพ อ็อฝ บรัฑเออะ)
Oh Silly Me Why Haven’t I Found Another
(โอ ซีลลิ มี ฮไว แฮฟเวน ไอ เฟานด แอะนัธเออะ)
You Triflin’ Good For Nothing Type Of Brother
(ยู ไทฟิน เกิด ฟอ นัธอิง ไทพ อ็อฝ บรัฑเออะ)
Oh Silly Me Why Haven’t I Found Another
(โอ ซีลลิ มี ฮไว แฮฟเวน ไอ เฟานด แอะนัธเออะ)
You Triflin’ Good For Nothing Type Of Brother
(ยู ไทฟิน เกิด ฟอ นัธอิง ไทพ อ็อฝ บรัฑเออะ)
Oh Silly Me Why Haven’t I Found Another
(โอ ซีลลิ มี ฮไว แฮฟเวน ไอ เฟานด แอะนัธเออะ)
You Triflin’ Good For Nothing Type Of Brother
(ยู ไทฟิน เกิด ฟอ นัธอิง ไทพ อ็อฝ บรัฑเออะ)
Oh Silly Me Why Haven’t I Found Another
(โอ ซีลลิ มี ฮไว แฮฟเวน ไอ เฟานด แอะนัธเออะ)

Chorus 4x
(โครัซ 4x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bills Bills Bills คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น