เนื้อเพลง Falling Away From Me คำอ่านไทย Korn

Hey, I’m feeling tired
(เฮ , แอม ฟีลอิง ไทร)
My time has gone today
(มาย ไทม แฮ็ส กอน ทุเด)
You flirt with suicide
(ยู ฟเลิท วิฑ ซยูอิไซด)
Do what others say
(ดู ฮว็อท อัฑเออะ เซ)
Hear what others say
(เฮีย ฮว็อท อัฑเออะ เซ)
I’m here standing hallow
(แอม เฮียร ซแทนดิง แฮลโล)
Falling Away from Me
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี)
Falling Away from Me
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี)

Day is here failing
(เด อีส เฮียร เฟลอิง)
That’s when I’m enslaved
(แด๊ท ฮเว็น แอม เอ็นซเลฝ)
I flirt with suicide
(ไอ ฟเลิท วิฑ ซยูอิไซด)
Sometimes kill the pain
(ซัมไทม์ คิล เดอะ เพน)
I can always say”It’s gonna be better tommorow”
(ไอ แค็น ออลเว เซ”อิทซ กอนนะ บี เบทเทอะ ทอมโมโรว “)
Falling away from me
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี)
Falling away from me
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี)

Chorus :
(โครัซ :)
Beating me down
(บืดิงสฺ มี เดาน)
Beating me, beating me down,
(บืดิงสฺ มี , บืดิงสฺ มี เดาน ,)
Down into the ground
(เดาน อีนทุ เดอะ กเรานด)
Screaming so sound
(ซครีมอิง โซ เซานด)
Beating me, beating me down,
(บืดิงสฺ มี , บืดิงสฺ มี เดาน ,)
Down into the ground
(เดาน อีนทุ เดอะ กเรานด)

Falling Away from me – it’s spinning ’round and ’round
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี อิทซ สปินนิ่ง เรานด แอ็นด เรานด)
Falling Away from me – it’s lost and can be found.
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี อิทซ ล็อซท แอ็นด แค็น บี เฟานด)
Falling Away from me – it’s spinning ’round and ’round
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี อิทซ สปินนิ่ง เรานด แอ็นด เรานด)
Falling Away from me – Slow it down
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี ซโล อิท เดาน)

[Chorus]
([ โครัซ])

Trust in me, they won’t go away,
(ทรัซท อิน มี , เด ว็อนท โก อะเว ,)
So I pray, go away
(โซ ไอ พเร , โก อะเว)
It’s falling away from me
(อิทซ ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี)
It’s falling away from me
(อิทซ ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี)
It’s falling away from me
(อิทซ ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี)
f***!
(เอฟ *** !)

[Chorus]
([ โครัซ])

Falling away from me [Beating me down, beating me, beating]
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี [ บืดิงสฺ มี เดาน , บืดิงสฺ มี , บืดิงสฺ])
Falling away from me [Me down, down into the ground]
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี [ มี เดาน , เดาน อีนทุ เดอะ กเรานด])
Falling away from me [Screaming so sound, beating me, beating]
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี [ ซครีมอิง โซ เซานด , บืดิงสฺ มี , บืดิงสฺ])
Falling away from me [Me down, down into the ground]
(ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี [ มี เดาน , เดาน อีนทุ เดอะ กเรานด])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falling Away From Me คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น