เนื้อเพลง Somebody Like You คำอ่านไทย Keith Urban

There’s a new wind blowing like I’ve never known
(แดร์ ซา นยู วินด โบลวิง ไลค แอฝ เนฝเออะ โนน)
I’m breathing deeper than I’ve ever done
(แอม บรีสดิง ดิพเพอแฑ็น แอฝ เอฝเออะ ดัน)
And it sure feels good
(แอ็นด ดิท ฌุร ฟีล เกิด)
To finally feel the way i do
(ทู ไฟแน็ลลิ ฟีล เดอะ เว ไอ ดู)
I wanna love somebody
(ไอ วอนนา ลัฝ ซัมบอดี้)
Love somebody like you
(ลัฝ ซัมบอดี้ ไลค ยู)

And I’m lettin go of all my lonely yesterdays
(แอ็นด แอม เลทดิน โก อ็อฝ ออล มาย โลนลิ เยซเทอะดิ)
I’ve forgiven myself for the mistakes I’ve made
(แอฝ เฟาะกีฝเอ็น ไมเซลฟ ฟอ เดอะ มิซเทค แอฝ เมด)
Now there’s just one thing
(เนา แดร์ จัซท วัน ธิง)
The only thing I wanna do
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ วอนนา ดู)
I wanna love somebody
(ไอ วอนนา ลัฝ ซัมบอดี้)
Love somebody like you
(ลัฝ ซัมบอดี้ ไลค ยู)

Yeah I wanna feel the sunshine
(เย่ ไอ วอนนา ฟีล เดอะ ซันชาย)
Shining down on me and you
(ชายนิง เดาน ออน มี แอ็นด ยู)
When you put your arms around me
(ฮเว็น ยู พัท ยุร อาม อะเรานด มี)
You let me know there’s nothing in this world I can’t do
(ยู เล็ท มี โน แดร์ นัธอิง อิน ดีซ เวิลด ดาย แค็นท ดู)

I used to run in circles going no where fast
(ไอ ยูซ ทู รัน อิน เซ๊อร์เคิ้ล โกอิ้ง โน ฮแว ฟัซท)
I’d take one step forward
(อาย เทค วัน ซเท็พ ฟอเวิด)
End up two steps back
(เอ็นด อัพ ทู ซเท็พ แบ็ค)
I couldn’t walk a straight line
(ไอ คูดซึ่น วอค กา ซทเรท ไลน)
Even if I wanted to
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย ว็อนท ทู)
I wanna love somebody
(ไอ วอนนา ลัฝ ซัมบอดี้)
Love somebody like you
(ลัฝ ซัมบอดี้ ไลค ยู)

Oh here we go now…
(โอ เฮียร วี โก เนา)

Hey I wanna love you baby
(เฮ ไอ วอนนา ลัฝ ยู เบบิ)
Uh huh
(อา ฮู)

Yeah I wanna feel the sunshine
(เย่ ไอ วอนนา ฟีล เดอะ ซันชาย)
Shining down on me and you
(ชายนิง เดาน ออน มี แอ็นด ยู)
When you put your arms around me
(ฮเว็น ยู พัท ยุร อาม อะเรานด มี)
Baby there aint nothin in this world I cant do
(เบบิ แดร์ เอน นอทติน อิน ดีซ เวิลด ดาย แค็นท ดู)

Sometimes it’s hard for me to understand
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู อันเดิซแทนด)
But you’re teaching me to be a better man
(บัท ยัวร์ ทีชอิงส มี ทู บี อะ เบทเทอะ แม็น)
I dont want to take this life for granted like i used to do
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เทค ดีซ ไลฟ ฟอ กรานท ไลค ไก ยูซ ทู ดู)
I wanna love somebody
(ไอ วอนนา ลัฝ ซัมบอดี้)
Love somebody like you
(ลัฝ ซัมบอดี้ ไลค ยู)

I’m ready to love somebody
(แอม เรดอิ ทู ลัฝ ซัมบอดี้)
Love somebody like you
(ลัฝ ซัมบอดี้ ไลค ยู)

I wanna love somebody
(ไอ วอนนา ลัฝ ซัมบอดี้)
Love somebody like you
(ลัฝ ซัมบอดี้ ไลค ยู)

Hey I wanna love you baby
(เฮ ไอ วอนนา ลัฝ ยู เบบิ)
Uh huh
(อา ฮู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somebody Like You คำอ่านไทย Keith Urban

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น