เนื้อเพลง Time After Time คำอ่านไทย Cyndi Lauper

lying in my bed i hear the clock tick,
(ลายยิง อิน มาย เบ็ด ดาย เฮีย เดอะ คล็อค ทิค ,)
And think of you
(แอ็นด ธิงค อ็อฝ ยู)
Caught up in circles confusion
(คอท อัพ อิน เซ๊อร์เคิ้ล ค็อนฟยูฉัน)
Is nothing new
(อีส นัธอิง นยู)
Flashback warm nights
(แฟล๊ชแบค วอม ไนท)
Almost left behind
(ออลโมซท เล็ฟท บิไฮนด)
Suitcases of memories,
(ซูทเคส อ็อฝ เมรโมรี ,)
Time after
(ไทม อาฟเทอะ)

Sometimes you picture me
(ซัมไทม์ ยู พีคเชอะ มี)
I’m walking too far ahead
(แอม วอคกิง ทู ฟา อะเฮด)
You’re calling to me, i can’t hear
(ยัวร์ คอลลิง ทู มี , ไอ แค็นท เฮีย)
What you’ve said
(ฮว็อท ยู๊ฟ เซ็ด)
Then you say go slow
(เด็น ยู เซ โก ซโล)
I fall behind
(ไอ ฟอล บิไฮนด)
The second hand unwinds
(เดอะ เซคอันด แฮ็นด อันไวนด)

If you’re lost you can look and you will find me
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall i will catch you i’ll be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู อิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

If you’re lost you can look and you will find me
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall i will catch you i’ll be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู อิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

After my picture fades and darkness has
(อาฟเทอะ มาย พีคเชอะ เฝด แซน ดาคเน็ซ แฮ็ส)
Turned to gray
(เทิน ทู กเร)
Watching through windows you’re wondering
(วัทชิง ธรู วีนโด ยัวร์ วันเดอะริง)
If i’m ok
(อิฟ แอม โอเค)
Secrets stolen from deep inside
(ซีคเร็ท ซโทเล็น ฟร็อม ดีพ อีนไซด)
The drum beats out of time
(เดอะ ดรัม บีท เอ้า อ็อฝ ไทม)

If you’re lost you can look and you will find me
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall i will catch you i’ll be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู อิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

You said go slow
(ยู เซ็ด โก ซโล)
I fall behind
(ไอ ฟอล บิไฮนด)
The second hand unwinds
(เดอะ เซคอันด แฮ็นด อันไวนด)

If you’re lost you can look and you will find me
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall i will catch you i’ll be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู อิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

If you’re lost you can look and you will find me
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall i will catch you i’ll be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู อิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time After Time คำอ่านไทย Cyndi Lauper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น