เนื้อเพลง Number One คำอ่านไทย Pharrell Williams feat Kanye West

[Intro – Kanye West [Pharrell]]
([ อินโทร เคนยี เว็ซท [ พาเรล]])
World’s… world’s… world’s famous [2X]
(เวิลด เวิลด เวิลด เฟมัซ [ 2X])
Your now listenin to [girl]
(ยุร เนา ลิเซินนิน ทู [ เกิล])
Skateboard P and the Louis Vuitton Don [I’m back]
(สเคทบอร์ดท พี แอ็นด เดอะ ลุอี วูดทัน ด็อน [ แอม แบ็ค])
It’s so unfair so unreasonable
(อิทซ โซ อันแฟ โซ อันรีสเนเบิล)
Let’s go
(เล็ท โก)

[Verse 1 – Pharrell [Kanye West]]
([ เฝิซ วัน พาเรล [ เคนยี เว็ซท]])
I musta hurt your feelings [come on]
(ไอ มาซดา เฮิท ยุร ฟีลอิง [ คัมมอน])
Your temper hit the ceiling
(ยุร เทมเพอะ ฮิท เดอะ ซีลอิง)
You know I wanna talk to you [get em P]
(ยู โน ไอ วอนนา ทอค ทู ยู [ เก็ท เอ็ม พี])
Oh girl come on [come on]
(โอ เกิล คัมมอน [ คัมมอน])
But to maintain this livin [come on come on]
(บัท ทู เมนเทน ดีซ ลีฝอิน [ คัมมอน คัมมอน])
God knows it’s not given [come on]
(ก็อด โน อิทซ น็อท กีฝเอ็น [ คัมมอน])
You know I got a lots to do [let’s take em up]
(ยู โน ไอ ก็อท ดา ล็อท ทู ดู [ เล็ท เทค เอ็ม อัพ])
Oh girl come on [come on]
(โอ เกิล คัมมอน [ คัมมอน])
I know this part ain’t pretty [come on come on]
(ไอ โน ดีซ พาท เอน พรีททิ [ คัมมอน คัมมอน])
But you know I been busy [yeah]
(บัท ยู โน ไอ บีน บีสอิ [ เย่])
Thats why I can’t talk long on the phone [uh huh]
(แด๊ท ฮไว ไอ แค็นท ทอค ล็อง ออน เดอะ โฟน [ อา ฮู])
Oh girl come on [come on]
(โอ เกิล คัมมอน [ คัมมอน])
So honey if you with me [come on come on]
(โซ ฮันอิ อิฟ ยู วิฑ มี [ คัมมอน คัมมอน])
Know I’ll look for your pretty [yeah]
(โน อิล ลุค ฟอ ยุร พรีททิ [ เย่])
Face to smile when I get home
(เฟซ ทู ซไมล ฮเว็น นาย เก็ท โฮม)
And when we make love you know it’s gon’ be amazin [yeah]
(แอ็นด ฮเว็น วี เมค ลัฝ ยู โน อิทซ ก็อน บี อเมซิน [ เย่])
Cause you’re my
(คอส ยัวร์ มาย)

[Chorus – Pharrell [Kanye West]]
([ โครัซ พาเรล [ เคนยี เว็ซท]])
Number 1 [baby girl you and me]
(นัมเบอะ วัน [ เบบิ เกิล ยู แอ็นด มี])
Smash hit [thats a hit to me]
(ซแม็ฌ ฮิท [ แด๊ท ซา ฮิท ทู มี])
Off the charts [look how she get to me]
(ออฟฟ เดอะ ชาท [ ลุค เฮา ชี เก็ท ทู มี])
Classic [she may not be nothin to you but she the sh*t to me]
(คแลซซิแค็ล [ ชี เม น็อท บี นอทติน ทู ยู บัท ชี เดอะ ฌะ *ที ทู มี])
Soon as I’m done [tell me how you love that]
(ซูน แอ็ส แอม ดัน [ เท็ล มี เฮา ยู ลัฝ แดท])
I’m dashin [number 1 can’t put nothin above that]
(แอม แดสชิน [ นัมเบอะ วัน แค็นท พัท นอทติน อะบัฝ แดท])
Home to hold your heart [you deserve a verse from me]
(โฮม ทู โฮลด ยุร ฮาท [ ยู ดิเสิฝ อะ เฝิซ ฟร็อม มี])
And smash it [we gon’ party like it’s our anniversary]
(แอ็นด ซแม็ฌ อิท [ วี ก็อน พาทิ ไลค อิทซ เอ๊า แอนนิเฝอซะริ])
Go
(โก)

[Verse 2 – Pharrell [Kanye West]]
([ เฝิซ ทู พาเรล [ เคนยี เว็ซท]])
Didn’t I just tell ya [yo]
(ดิ๊นอิน ไอ จัซท เท็ล ยา [ โย])
That you’re my Cinderella [get em P]
(แดท ยัวร์ มาย ซินเดอร์เลลล่า [ เก็ท เอ็ม พี])
My dream ball ain’t fixed one sight [come on]
(มาย ดรีม บอล เอน ฟิคซ วัน ไซท [ คัมมอน])
Oh girl come on [come on come on]
(โอ เกิล คัมมอน [ คัมมอน คัมมอน])
Baby.. you know I’d rather be where you are [world’s famous]
(เบบิ ยู โน อาย ราฑเออะ บี ฮแว ยู อาร์ [ เวิลด เฟมัซ])
You are my shining star
(ยู อาร์ มาย ชายนิง ซทา)
But last night that just wasn’t right
(บัท ลาซท ไนท แดท จัซท วอสซึ้น ไรท)
Oh girl come on [come on come on]
(โอ เกิล คัมมอน [ คัมมอน คัมมอน])
I know this part ain’t pretty [come on]
(ไอ โน ดีซ พาท เอน พรีททิ [ คัมมอน])
But you know I been busy
(บัท ยู โน ไอ บีน บีสอิ)
Thats why I can’t talk long on the phone [the international]
(แด๊ท ฮไว ไอ แค็นท ทอค ล็อง ออน เดอะ โฟน [ ดิ อินเทอะแนฌอะแน็ล])
It’s hard for you baby girl come on [world’s famous]
(อิทซ ฮาด ฟอ ยู เบบิ เกิล คัมมอน [ เวิลด เฟมัซ])
So honey if you with me [yeah]
(โซ ฮันอิ อิฟ ยู วิฑ มี [ เย่])
Know I’ll look for your pretty [everybody]
(โน อิล ลุค ฟอ ยุร พรีททิ [ เอวี่บอดี้])
Face to smile when I get home [I need you to sing along with me]
(เฟซ ทู ซไมล ฮเว็น นาย เก็ท โฮม [ ไอ นีด ยู ทู ซิง อะลอง วิฑ มี])
And when we make love you know it’s gon’ be amazin [this part right here it’s comin up check it out]
(แอ็นด ฮเว็น วี เมค ลัฝ ยู โน อิทซ ก็อน บี อเมซิน [ ดีซ พาท ไรท เฮียร อิทซ คัมอิน อัพ เช็ค อิท เอ้า])
Cause you’re my [everybody say]
(คอส ยัวร์ มาย [ เอวี่บอดี้ เซ])

[Chorus – Pharrell [Kanye West]]
([ โครัซ พาเรล [ เคนยี เว็ซท]])
Number 1 [baby girl you and me]
(นัมเบอะ วัน [ เบบิ เกิล ยู แอ็นด มี])
Smash hit [thats a hit to me]
(ซแม็ฌ ฮิท [ แด๊ท ซา ฮิท ทู มี])
Off the charts [look how she get to me]
(ออฟฟ เดอะ ชาท [ ลุค เฮา ชี เก็ท ทู มี])
Classic [she may not be nothin to you but she the sh*t to me]
(คแลซซิแค็ล [ ชี เม น็อท บี นอทติน ทู ยู บัท ชี เดอะ ฌะ *ที ทู มี])
Soon as I’m done [tell me how you love that]
(ซูน แอ็ส แอม ดัน [ เท็ล มี เฮา ยู ลัฝ แดท])
I’m dashin [number 1 can’t put nothin above that]
(แอม แดสชิน [ นัมเบอะ วัน แค็นท พัท นอทติน อะบัฝ แดท])
Home to hold your heart [you deserve a verse from me]
(โฮม ทู โฮลด ยุร ฮาท [ ยู ดิเสิฝ อะ เฝิซ ฟร็อม มี])
And smash it [we gon’ party like it’s our anniversary]
(แอ็นด ซแม็ฌ อิท [ วี ก็อน พาทิ ไลค อิทซ เอ๊า แอนนิเฝอซะริ])
Go
(โก)
[2X]
([ 2X])

[Verse 3 – Kanye West]
([ เฝิซ ที เคนยี เว็ซท])
Yesterday I was half the man you see
(เยซเทอะดิ ไอ วอส ฮาล์ฟ เดอะ แม็น ยู ซี)
Baby thats because you the other half of me
(เบบิ แด๊ท บิคอส ยู ดิ อัฑเออะ ฮาล์ฟ อ็อฝ มี)
You my number 1 hit on the line of the charts
(ยู มาย นัมเบอะ วัน ฮิท ออน เดอะ ไลน อ็อฝ เดอะ ชาท)
I’mma [FedEx] my love and have you +sign+ for my heart
(แอมมา [ เฟดเด็ก] มาย ลัฝ แอ็นด แฮ็ฝ ยู +ไซน + ฟอ มาย ฮาท)
For my number 1 I keep ya dumb fly
(ฟอ มาย นัมเบอะ วัน ไอ คีพ ยา ดัม ฟไล)
Fresh to death you like after death
(ฟเร็ฌ ทู เด็ธ ยู ไลค อาฟเทอะ เด็ธ)
I resurrected my gold Jesus of Nazareth
(ไอ เรสะเรคท มาย โกลด จีสัซ อ็อฝ นาเซเรต)
Now we [Fresh] as a [Prince] while they [Jazzy Jeff]
(เนา วี [ ฟเร็ฌ] แอ็ส ซา [ พรินซ] ฮไวล เด [ แจสสิ เจฟ])
And you don’t be sayin sh*t when they askin questions
(แอ็นด ยู ด้อนท์ บี เซย์อิน ฌะ *ที ฮเว็น เด แอสกิน คเวซชัน)
A-a-and you be givin me my space a-a-and
(อะ อะ.-แอ็นด ยู บี กีฝอิน มี มาย ซเพซ อะ อะ.-แอ็นด)
You don’t be runnin on +myspace+ a-a-and
(ยู ด้อนท์ บี รูนนิน ออน +มายสเปซ + อะ อะ.-แอ็นด)
You know some other sh*t I hate w-w-what
(ยู โน ซัม อัฑเออะ ฌะ *ที ไอ เฮท ดับบิว ดับบิว ฮว็อท)
W-w-when they violate b-but
(ดับบิว ดับบิว ฮเว็น เด ไฝโอะเลท บี บัท)
Tonight man I ain’t in the mood for it
(ทุไนท แม็น นาย เอน อิน เดอะ มูด ฟอ อิท)
Don’t matter who or you or look how ya co-or
(ด้อนท์ แมทเทอะ ฮู ออ ยู ออ ลุค เฮา ยา โค ออ)
Dinated man that’s my favorite
(ดีเนเดด แม็น แด๊ท มาย เฟเฝอะริท)
I love the way that it
(ไอ ลัฝ เดอะ เว แดท ดิธ)

[Chorus – Pharrell [Kanye West]]
([ โครัซ พาเรล [ เคนยี เว็ซท]])
Number 1 [fits on you]
(นัมเบอะ วัน [ ฟิท ออน ยู])
Smash hit [girl that’s the sh*t on you]
(ซแม็ฌ ฮิท [ เกิล แด๊ท เดอะ ฌะ *ที ออน ยู])
Off the charts [look how she get to me]
(ออฟฟ เดอะ ชาท [ ลุค เฮา ชี เก็ท ทู มี])
Classic [she may not be nothin to you but she the sh*t to me]
(คแลซซิแค็ล [ ชี เม น็อท บี นอทติน ทู ยู บัท ชี เดอะ ฌะ *ที ทู มี])
Soon as I’m done [t-tell me how you love that]
(ซูน แอ็ส แอม ดัน [ ที เท็ล มี เฮา ยู ลัฝ แดท])
I’m dashin [number 1 can’t put nothin above that]
(แอม แดสชิน [ นัมเบอะ วัน แค็นท พัท นอทติน อะบัฝ แดท])
Home to hold your heart [you deserve a verse from me]
(โฮม ทู โฮลด ยุร ฮาท [ ยู ดิเสิฝ อะ เฝิซ ฟร็อม มี])
And smash it [we gon’ party like it’s our anniversary]
(แอ็นด ซแม็ฌ อิท [ วี ก็อน พาทิ ไลค อิทซ เอ๊า แอนนิเฝอซะริ])

Number 1 [come on come on]
(นัมเบอะ วัน [ คัมมอน คัมมอน])
Smash hit [you’re my number 1 girl] [come on]
(ซแม็ฌ ฮิท [ ยัวร์ มาย นัมเบอะ วัน เกิล] [ คัมมอน])
Off the charts
(ออฟฟ เดอะ ชาท)
Classic [you’re my number 1 girl] [come on]
(คแลซซิแค็ล [ ยัวร์ มาย นัมเบอะ วัน เกิล] [ คัมมอน])
Soon as I’m done [come on come on]
(ซูน แอ็ส แอม ดัน [ คัมมอน คัมมอน])
I’m dashin [you’re my number 1 girl] [come on]
(แอม แดสชิน [ ยัวร์ มาย นัมเบอะ วัน เกิล] [ คัมมอน])
Home to hold your heart
(โฮม ทู โฮลด ยุร ฮาท)
And smash it [you’re my number 1 girl] [take em up]
(แอ็นด ซแม็ฌ อิท [ ยัวร์ มาย นัมเบอะ วัน เกิล] [ เทค เอ็ม อัพ])

[Outro – Kanye West [Pharrell]]
([ เอ๊าโต เคนยี เว็ซท [ พาเรล]])
World’s… world’s… world’s famous [you’re my number 1 girl]
(เวิลด เวิลด เวิลด เฟมัซ [ ยัวร์ มาย นัมเบอะ วัน เกิล])
World’s… world’s… world’s famous [you’re my number 1 girl]
(เวิลด เวิลด เวิลด เฟมัซ [ ยัวร์ มาย นัมเบอะ วัน เกิล])
World’s… world’s… world’s famous [you’re my number 1 girl]
(เวิลด เวิลด เวิลด เฟมัซ [ ยัวร์ มาย นัมเบอะ วัน เกิล])
World’s… world’s… world’s famous [you’re my number 1 girl]
(เวิลด เวิลด เวิลด เฟมัซ [ ยัวร์ มาย นัมเบอะ วัน เกิล])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Number One คำอ่านไทย Pharrell Williams feat Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น