เนื้อเพลง When I Need You คำอ่านไทย Barry Manilow

When I need you
(ฮเว็น นาย นีด ยู)
I just close my eyes
(ไอ จัซท คโลส มาย ไอ)
and I’m with you
(แอ็นด แอม วิฑ ยู)
and all that I so want to give you
(แอ็นด ออล แดท ไอ โซ ว็อนท ทู กิฝ ยู)
it’s only a heart beat away
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ ฮาท บีท อะเว)
when I need love
(ฮเว็น นาย นีด ลัฝ)
I hold out my hands
(ไอ โฮลด เอ้า มาย แฮ็นด)
and I touch love
(แอ็นด ดาย ทั๊ช ลัฝ)
I never knew there was so much love
(ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส โซ มัช ลัฝ)
keeping me warm night and day
(คีพอิง มี วอม ไนท แอ็นด เด)
miles and miles of empty space
(ไมล แซน ไมล อ็อฝ เอมทิ ซเพซ)
in between us
(อิน บีทวิน อัซ)
a telephone can’t take the place of your smile
(อะ เทลอิโฟน แค็นท เทค เดอะ พเลซ อ็อฝ ยุร ซไมล)
but you know I won’t be traveling forever
(บัท ยู โน ไอ ว็อนท บี แทฝเวอลิงค์ เฟาะเรฝเออะ)
it’s cold out, but hold out
(อิทซ โคลด เอ้า , บัท โฮลด เอ้า)
and do like I do
(แอ็นด ดู ไลค ไก ดู)
when I need you
(ฮเว็น นาย นีด ยู)
I just close my eyes
(ไอ จัซท คโลส มาย ไอ)
and I’m with you
(แอ็นด แอม วิฑ ยู)
and all that I so want to give you
(แอ็นด ออล แดท ไอ โซ ว็อนท ทู กิฝ ยู)
it’s only a heart beat away
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ ฮาท บีท อะเว)
it’s not easy when
(อิทซ น็อท อีสอิ ฮเว็น)
the road is your driver
(เดอะ โรด อีส ยุร ดไรฝเออะ)
honey that’s a heavy load that we bare
(ฮันอิ แด๊ท ซา เฮฝอิ โลด แดท วี แบ)
but you know I won’t be
(บัท ยู โน ไอ ว็อนท บี)
traveling a life time
(แทฝเวอลิงค์ อะ ไลฟ ไทม)
it’s cold out but hold out
(อิทซ โคลด เอ้า บัท โฮลด เอ้า)
and do like I do
(แอ็นด ดู ไลค ไก ดู)
oh I need you
(โอ ไอ นีด ยู)
when I need love
(ฮเว็น นาย นีด ลัฝ)
I hold out my hands
(ไอ โฮลด เอ้า มาย แฮ็นด)
and I touch love
(แอ็นด ดาย ทั๊ช ลัฝ)
I never knew there was so much love
(ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส โซ มัช ลัฝ)
keeping me warm night and day
(คีพอิง มี วอม ไนท แอ็นด เด)
When I need you
(ฮเว็น นาย นีด ยู)
I just close my eyes
(ไอ จัซท คโลส มาย ไอ)
and you’re right here by my side
(แอ็นด ยัวร์ ไรท เฮียร ไบ มาย ไซด)
keeping me warm night and day
(คีพอิง มี วอม ไนท แอ็นด เด)
I just hold out my hands
(ไอ จัซท โฮลด เอ้า มาย แฮ็นด)
I just hold out my hands
(ไอ จัซท โฮลด เอ้า มาย แฮ็นด)
and I’m with you
(แอ็นด แอม วิฑ ยู)
and all that I want to give you
(แอ็นด ออล แดท ไอ ว็อนท ทู กิฝ ยู)
it’s only a heart beat away
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ ฮาท บีท อะเว)
[fade out]
([ เฝด เอ้า])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Need You คำอ่านไทย Barry Manilow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น