เนื้อเพลง Voices คำอ่านไทย Saosin

I miss the part, when we were moving forward now
(ไอ มิซ เดอะ พาท , ฮเว็น วี เวอ มูฝอิง ฟอเวิด เนา)
On our way down
(ออน เอ๊า เว เดาน)
But maybe someday, I’ll be something more than love
(บัท เมบี ซัมเดย์ , อิล บี ซัมติง โม แฑ็น ลัฝ)
Just know I’ll never tell
(จัซท โน อิล เนฝเออะ เท็ล)

And when you’re on your way down
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ออน ยุร เว เดาน)
Through the clouds
(ธรู เดอะ คเลาด)
And you’re waiting for your body’s re-entry again
(แอ็นด ยัวร์ เวททิง ฟอ ยุร บอดอิ รี เอนทริ อะเกน)

We speak in different voices
(วี ซพีค อิน ดีฟเฟอะเร็นท ฝอยซ)
When fighting with the ones we’ve loved
(ฮเว็น ไฟท์ดิง วิฑ ดิ วัน หวีบ ลัฝ)
We speak in different voices
(วี ซพีค อิน ดีฟเฟอะเร็นท ฝอยซ)
Why can’t we say what we’re thinking of
(ฮไว แค็นท วี เซ ฮว็อท เวีย ติ้งกิง อ็อฝ)

I’m missing parts, now that you’ve told me everything
(แอม มีซซิง พาท , เนา แดท ยู๊ฟ โทลด มี เอ๊วี่ติง)
On our way down
(ออน เอ๊า เว เดาน)
And I was blessed and I’ve forgotten how to love
(แอ็นด ดาย วอส บเล็ซ แอ็นด แอฝ ฟอร์กอทเดน เฮา ทู ลัฝ)
You said you’d never tell
(ยู เซ็ด ยูต เนฝเออะ เท็ล)

And when you’re on your way down
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ออน ยุร เว เดาน)
Through the clouds
(ธรู เดอะ คเลาด)
And you’re waiting for your body’s re-entry again
(แอ็นด ยัวร์ เวททิง ฟอ ยุร บอดอิ รี เอนทริ อะเกน)

We speak in different voices
(วี ซพีค อิน ดีฟเฟอะเร็นท ฝอยซ)
When fighting with the ones we’ve loved
(ฮเว็น ไฟท์ดิง วิฑ ดิ วัน หวีบ ลัฝ)
We speak in different voices
(วี ซพีค อิน ดีฟเฟอะเร็นท ฝอยซ)
Why can’t we say what we’re thinking of
(ฮไว แค็นท วี เซ ฮว็อท เวีย ติ้งกิง อ็อฝ)

Not even I will tell,
(น็อท อีเฝ็น นาย วิล เท็ล ,)

We speak in different voices
(วี ซพีค อิน ดีฟเฟอะเร็นท ฝอยซ)
When fighting with the ones we’ve loved
(ฮเว็น ไฟท์ดิง วิฑ ดิ วัน หวีบ ลัฝ)
We speak in different voices
(วี ซพีค อิน ดีฟเฟอะเร็นท ฝอยซ)
We say these things to know they’re real.
(วี เซ ฑิส ธิง ทู โน เดรว ริแอ็ล)

We speak in different voices
(วี ซพีค อิน ดีฟเฟอะเร็นท ฝอยซ)
When fighting with the ones we’ve loved
(ฮเว็น ไฟท์ดิง วิฑ ดิ วัน หวีบ ลัฝ)
We speak in different voices
(วี ซพีค อิน ดีฟเฟอะเร็นท ฝอยซ)
Why can’t we say what we’re thinking of
(ฮไว แค็นท วี เซ ฮว็อท เวีย ติ้งกิง อ็อฝ)

We speak in different voices
(วี ซพีค อิน ดีฟเฟอะเร็นท ฝอยซ)
When fighting with the one’s we’ve loved
(ฮเว็น ไฟท์ดิง วิฑ ดิ วัน หวีบ ลัฝ)
We speak in different voices
(วี ซพีค อิน ดีฟเฟอะเร็นท ฝอยซ)
We speak in different voices
(วี ซพีค อิน ดีฟเฟอะเร็นท ฝอยซ)

To know they’re real. Real.
(ทู โน เดรว ริแอ็ล ริแอ็ล)
I’ll never tell.
(อิล เนฝเออะ เท็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Voices คำอ่านไทย Saosin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น