เนื้อเพลง Waiting For You คำอ่านไทย Seal

Everyday, a shade of blue
(เอวี่เดย์ , อะ เฌด อ็อฝ บลู)
You won’t believe
(ยู ว็อนท บิลีฝ)
What I’m going through
(ฮว็อท แอม โกอิ้ง ธรู)
It just feels like I can’t afford to let myself go
(อิท จัซท ฟีล ไลค ไก แค็นท แอ็ฟโฟด ทู เล็ท ไมเซลฟ โก)
No, oohooo no…
(โน , oohooo โน)

Everyone is just the same
(เอ๊วี่วัน อีส จัซท เดอะ เซม)
They touch me
(เด ทั๊ช มี)
But I can’t say
(บัท ไอ แค็นท เซ)

There has been no one brighter than you
(แดร์ แฮ็ส บีน โน วัน ไบท์เดอ แฑ็น ยู)
I can’t deny these things that I do
(ไอ แค็นท ดิไน ฑิส ธิง แดท ไอ ดู)
Feels like the world’s at stake ’cause
(ฟีล ไลค เดอะ เวิลด แอ็ท ซเทค คอส)
I have been waiting
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง)
I have been waiting for you
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)

Heavenly, that’s what you are
(เฮฝเอ็นลิ , แด๊ท ฮว็อท ยู อาร์)
You’re burnin’ me like a shining star
(ยัวร์ เบินนิน มี ไลค เก ชายนิง ซทา)
How am I supposed to be that king without you
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู บี แดท คิง วิเฑาท ยู)
Ooohooo…it’s true yea
(Ooohooo อิทซ ทรู เย)

Everyone is just the same
(เอ๊วี่วัน อีส จัซท เดอะ เซม)
They love me
(เด ลัฝ มี)
But I can’t say
(บัท ไอ แค็นท เซ)

There has been no one brighter than you
(แดร์ แฮ็ส บีน โน วัน ไบท์เดอ แฑ็น ยู)
I can’t deny these things that I do
(ไอ แค็นท ดิไน ฑิส ธิง แดท ไอ ดู)
Feels like the world’s at stake yeaaahh…
(ฟีล ไลค เดอะ เวิลด แอ็ท ซเทค เย้)
I have been waiting
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง)
I have been waiting for you
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)

Heeeeeeeey yeaaaah
(Heeeeeeeey เย้)

There has been no one brighter than you
(แดร์ แฮ็ส บีน โน วัน ไบท์เดอ แฑ็น ยู)
I can’t deny these things that I do
(ไอ แค็นท ดิไน ฑิส ธิง แดท ไอ ดู)
Feels like the world’s at stake ’cause
(ฟีล ไลค เดอะ เวิลด แอ็ท ซเทค คอส)
I have been waiting
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง)
I have been waiting for you
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)

I have seen no [light] brighter than you
(ไอ แฮ็ฝ ซีน โน [ ไลท] ไบท์เดอ แฑ็น ยู)
And I can’t deny these things that I do
(แอ็นด ดาย แค็นท ดิไน ฑิส ธิง แดท ไอ ดู)
Feels like the world’s at stake yeeaah yeah
(ฟีล ไลค เดอะ เวิลด แอ็ท ซเทค yeeaah เย่)
I have been waiting
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง)
I have been waiting for you
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)

Eeeeehhyea…for you
(Eeeeehhyea ฟอ ยู)
Ba ba ba ba ba oowww
(บา บา บา บา บา oowww)
Yeeeah yea yeah
(เย้ เย เย่)

Everyday I sit down and I feel like I’m waiting
(เอวี่เดย์ ไอ ซิท เดาน แอ็นด ดาย ฟีล ไลค แอม เวททิง)
For you
(ฟอ ยู)
I’ve been waiting for you
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)
For you
(ฟอ ยู)

I have been waiting
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง)
I have been waiting for you
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)
Peace,
(พีซ ,)
Clay, the Scribe
(คเล , เดอะ ซคไรบ)

“In a sky full of people, only some
(” อิน อะ ซไค ฟูล อ็อฝ พี๊เพิ่ล , โอ๊นลี่ ซัม)
want to fly, isn’t that crazy?”- Seal,”Crazy”
(ว็อนท ทู ฟไล , อีสซึ่น แดท คเรสิ”ซีล ,”คเรสิ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waiting For You คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น