เนื้อเพลง Angel’s Wings คำอ่านไทย Westlife

I would die for you
(ไอ เวิด ได ฟอ ยู)
Lay down my life for you
(เล เดาน มาย ไลฟ ฟอ ยู)
The only thing that means everything to me
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท มีน เอ๊วี่ติง ทู มี)
‘Cause when you’re in my arms
(คอส ฮเว็น ยัวร์ อิน มาย อาม)
You make me prouder than
(ยู เมค มี พาสเดอ แฑ็น)
Than anything I ever could achieve
(แฑ็น เอนอิธิง ไอ เอฝเออะ เคิด อะชีฝ)
And you make everything that used to seem so big
(แอ็นด ยู เมค เอ๊วี่ติง แดท ยูซ ทู ซีม โซ บิก)
Seem to be so small since you arrived
(ซีม ทู บี โซ ซมอล ซินซ ยู แอะไรฝ)

On angel’s winds, an angelical formation
(ออน เอนเจล วินด , แอน แอ็นเจลอิแค็ล ฟอเมฌัน)
Angel’s wings, like letters in the sky
(เอนเจล วิง , ไลค เลทเทอะ ซิน เดอะ ซไค)
Now I know no matter what the question
(เนา ไอ โน โน แมทเทอะ ฮว็อท เดอะ คเวซชัน)
Love is the answer
(ลัฝ อีส ดิ อานเซอะ)
It’s written on angel’s wings
(อิทซ วึ้น ออน เอนเจล วิง)

And I often wonder why,
(แอ็นด ดาย ออฟเอ็น วันเดอะ ฮไว ,)
Someone as flawed as I
(ซัมวัน แอ็ส ฟลอ แอ็ส ซาย)
Deserves to be as happy as you make me
(ดิเสิฝ ทู บี แอ็ส แฮพพิ แอ็ส ยู เมค มี)
So as the years roll by
(โซ แอ็ส เดอะ เยีย โรล ไบ)
I’ll be there by your side
(อิล บี แดร์ ไบ ยุร ไซด)
I’ll follow you wherever your heart takes me
(อิล ฟอลโล ยู ฮแวเรฝเออะ ยุร ฮาท เทค มี)
Cause you make everything that used to be so big
(คอส ยู เมค เอ๊วี่ติง แดท ยูซ ทู บี โซ บิก)
Seem to be so small since you arrived
(ซีม ทู บี โซ ซมอล ซินซ ยู แอะไรฝ)

On angel’s winds, an angelical formation
(ออน เอนเจล วินด , แอน แอ็นเจลอิแค็ล ฟอเมฌัน)
Angel’s wings, like letters in the sky
(เอนเจล วิง , ไลค เลทเทอะ ซิน เดอะ ซไค)
Now I know no matter what the question
(เนา ไอ โน โน แมทเทอะ ฮว็อท เดอะ คเวซชัน)
Love is the answer
(ลัฝ อีส ดิ อานเซอะ)
It’s written on angel’s wings
(อิทซ วึ้น ออน เอนเจล วิง)

Now anyone who’s felt the touch of heaven in their lives
(เนา เอนอิวัน ฮู เฟ็ลท เดอะ ทั๊ช อ็อฝ เฮฝเอ็น อิน แด ไลฝ)
Will know the way I’m feeling, looking
(วิล โน เดอะ เว แอม ฟีลอิง , ลุคอิง)
In my baby’s eyes
(อิน มาย เบบิ ไอ)
That’s why I can’t bear to be too far away
(แด๊ท ฮไว ไอ แค็นท แบ ทู บี ทู ฟา อะเว)
I know that god must love me cause
(ไอ โน แดท ก็อด มัซท ลัฝ มี คอส)
He sent you to me on angel’s wings
(ฮี เซ็นท ยู ทู มี ออน เอนเจล วิง)

On angel’s winds, an angelical formation
(ออน เอนเจล วินด , แอน แอ็นเจลอิแค็ล ฟอเมฌัน)
Angel’s wings, like letters in the sky
(เอนเจล วิง , ไลค เลทเทอะ ซิน เดอะ ซไค)
Now I know no matter what the question
(เนา ไอ โน โน แมทเทอะ ฮว็อท เดอะ คเวซชัน)
Love is the answer
(ลัฝ อีส ดิ อานเซอะ)
It’s written on angel’s wings
(อิทซ วึ้น ออน เอนเจล วิง)

Love is the answer
(ลัฝ อีส ดิ อานเซอะ)
It’s written on angel’s wings
(อิทซ วึ้น ออน เอนเจล วิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel’s Wings คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น