เนื้อเพลง Someday We’ll Know คำอ่านไทย New Radicals

90 miles outside chicago
(90 ไมล เอาทไซด ชิคาโก)
Can’t stop driving I don’t know why
(แค็นท ซท็อพ ดรายวิง ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
So many questions I need an answer
(โซ เมนอิ คเวซชัน ซาย นีด แอน อานเซอะ)
Two years later you’re still on my mind
(ทู เยีย เลทเออะ ยัวร์ ซทิล ออน มาย ไมนด)

Whatever happened to Emelia Earhart
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู อมีเลีย เอียเรอฮาท)
Who holds the stars up in the sky
(ฮู โฮลด เดอะ ซทา อัพ อิน เดอะ ซไค)
Is true love once in a lifetime
(อีส ทรู ลัฝ วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์)
Did the captain of the titanic cry
(ดิด เดอะ แคพทิน อ็อฝ เดอะ ไทแทนอิค คไร)

* Someday we’ll know if love can move a mountain
(* ซัมเดย์ เว็ล โน อิฟ ลัฝ แค็น มูฝ อะ เมานทิน)
Someday we’ll know why the sky is blue
(ซัมเดย์ เว็ล โน ฮไว เดอะ ซไค อีส บลู)
Someday we’ll know why I wasn’t meant for you
(ซัมเดย์ เว็ล โน ฮไว ไอ วอสซึ้น เม็นท ฟอ ยู)

Does anybody know the way to Atlantis
(โด เอนอิบอดิ โน เดอะ เว ทู แอซแลนตีส)
Or what the wind says when she cries
(ออ ฮว็อท เดอะ วินด เซ ฮเว็น ชี ไคร)
I’m speeding by the place that I met you
(แอม สปีดดิง ไบ เดอะ พเลซ แดท ไอ เม็ท ยู)
For the 97th time tonight
(ฟอ เดอะ 97th ไทม ทุไนท)

[Repeat *]
([ ริพีท *])

** Someday we’ll know why Samson loved Delilah
(** ซัมเดย์ เว็ล โน ฮไว แซมซัน ลัฝ ดีลายลา)
One day I’ll go dancing on the moon
(วัน เด อิล โก แด็นซิง ออน เดอะ มูน)
Someday you’ll know that I was the one for you
(ซัมเดย์ โยว โน แดท ไอ วอส ดิ วัน ฟอ ยู)

I bought a ticket to the end of the rainbow
(ไอ บอท ดา ทีคเคท ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เรนโบว์)
I watched the stars crash in the sea
(ไอ ว็อช เดอะ ซทา คแร็ฌ อิน เดอะ ซี)
If I could ask god just one question
(อิฟ ฟาย เคิด อาซค ก็อด จัซท วัน คเวซชัน)
Why aren’t you here with me
(ฮไว อเร้น ยู เฮียร วิฑ มี)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , **])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someday We’ll Know คำอ่านไทย New Radicals

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น