เนื้อเพลง Music คำอ่านไทย Madonna

[Spoken:]
([ ซโพเค็น :])
Hey Mister D.J.
(เฮ มีซเทอะ ดี เจ)
Put a record on
(พัท ดา เรคออด ออน)
I wanna dance with my baby
(ไอ วอนนา ดานซ วิฑ มาย เบบิ)

Do you like to boogie-woogie
(ดู ยู ไลค ทู บูกี วูกี)
Do you like to boogie-woogie
(ดู ยู ไลค ทู บูกี วูกี)
Do you like to boogie-woogie
(ดู ยู ไลค ทู บูกี วูกี)
Do you like my Acid Rock
(ดู ยู ไลค มาย แอซอิด ร็อค)

Hey Mister D.J.
(เฮ มีซเทอะ ดี เจ)
Put a record on
(พัท ดา เรคออด ออน)
I wanna dance with my baby
(ไอ วอนนา ดานซ วิฑ มาย เบบิ)
And when the music starts
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ มยูสิค ซทาท)
I never wanna stop
(ไอ เนฝเออะ วอนนา ซท็อพ)
It’s gonna drive me crazy
(อิทซ กอนนะ ดไรฝ มี คเรสิ)

Music
(มยูสิค)

Chorus:
(โครัซ :)

Music makes the people come together
(มยูสิค เมค เดอะ พี๊เพิ่ล คัม ทุเกฑเออะ)
[Never gonna stop]
([ เนฝเออะ กอนนะ ซท็อพ])
Music makes the bourgeoisie and the rebel
(มยูสิค เมค เดอะ บูรฉวาสี แอ็นด เดอะ เรบเอ็ล)
[Never gonna stop]
([ เนฝเออะ กอนนะ ซท็อพ])

Don’t think of yesterday
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ เยซเทอะดิ)
And I don’t look at the clock
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ลุค แกท เดอะ คล็อค)
I like to boogie-woogie, uh, uh
(ไอ ไลค ทู บูกี วูกี , อา , อา)
It’s like riding on the wind
(อิทซ ไลค ไรดอิง ออน เดอะ วินด)
And it never goes away
(แอ็นด ดิท เนฝเออะ โกซ อะเว)
Touches everything I’m in
(ทูช เอ๊วี่ติง แอม อิน)
Got to have it everyday
(ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท เอวี่เดย์)

[chorus]
([ โครัซ])

Hey Mister D.J.
(เฮ มีซเทอะ ดี เจ)

[Never wanna stop]
([ เนฝเออะ วอนนา ซท็อพ])

Do you like to boogie-woogie
(ดู ยู ไลค ทู บูกี วูกี)
Do you like to boogie-woogie
(ดู ยู ไลค ทู บูกี วูกี)
Do you like to boogie-woogie
(ดู ยู ไลค ทู บูกี วูกี)
Do you like my Acid Rock
(ดู ยู ไลค มาย แอซอิด ร็อค)

Hey Mister D.J.
(เฮ มีซเทอะ ดี เจ)
Put a record on
(พัท ดา เรคออด ออน)
I wanna dance with my baby
(ไอ วอนนา ดานซ วิฑ มาย เบบิ)
And when the music starts
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ มยูสิค ซทาท)
I never wanna stop
(ไอ เนฝเออะ วอนนา ซท็อพ)
It’s gonna drive me crazy
(อิทซ กอนนะ ดไรฝ มี คเรสิ)
Uh, uh, uh
(อา , อา , อา)

[chorus]
([ โครัซ])

Do you like to boogie-woogie
(ดู ยู ไลค ทู บูกี วูกี)
Do you like to boogie-woogie
(ดู ยู ไลค ทู บูกี วูกี)
Do you like to boogie-woogie
(ดู ยู ไลค ทู บูกี วูกี)
Do you like my Acid Rock
(ดู ยู ไลค มาย แอซอิด ร็อค)
[repeat and fade]
([ ริพีท แอ็นด เฝด])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Music คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น