เนื้อเพลง Love at First Sight คำอ่านไทย Blue

Yeah
(เย่)
See if you can relate to this one
(ซี อิฟ ยู แค็น ริเลท ทู ดีซ วัน)

Hope I’m not disturbing you
(โฮพ แอม น็อท ดิซเทิบบริง ยู)
Because you look into thought right now
(บิคอส ยู ลุค อีนทุ ธอท ไรท เนา)
I don’t mean to be rude
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู บี รูด)
Coz this is normally not my style
(คอซ ดีซ ซิส นอแม็ลลิ น็อท มาย ซไทล)
Can I take you out
(แค็น นาย เทค ยู เอ้า)
I feel if I don’t ask chance will pass
(ไอ ฟีล อิฟ ฟาย ด้อนท์ อาซค ชานซ วิล เพซ)
And I’ll never see your face again
(แอ็นด อิล เนฝเออะ ซี ยุร เฟซ อะเกน)
I’ll never see your face again no
(อิล เนฝเออะ ซี ยุร เฟซ อะเกน โน)

You may be thinking I am strange
(ยู เม บี ติ้งกิง ไอ แอ็ม ซทเรนจ)
Not every single day no
(น็อท เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด โน)
Beauty comes my way
(บยูทิ คัม มาย เว)
So
(โซ)

Do you believe in
(ดู ยู บิลีฝ อิน)
Love at first sight
(ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
Tell me does that book that your reading
(เท็ล มี โด แดท เบิค แดท ยุร รีดอิง)
Tell the story of your life
(เท็ล เดอะ ซโทริ อ็อฝ ยุร ไลฟ)
Do you believe in
(ดู ยู บิลีฝ อิน)
Love at first sight
(ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
Should I walk on by
(เชิด ดาย วอค ออน ไบ)
Turn a blind eye
(เทิน อะ บไลนด ไอ)
To love
(ทู ลัฝ)
Love at first sight
(ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)

I could be the man for you
(ไอ เคิด บี เดอะ แม็น ฟอ ยู)
I can make all your dreams come true
(ไอ แค็น เมค ออล ยุร ดรีม คัม ทรู)
Maybe I’m a fool
(เมบี แอม มา ฟูล)
For saying I’m in love with you
(ฟอ เซอิง แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

You may be thinking I am strange
(ยู เม บี ติ้งกิง ไอ แอ็ม ซทเรนจ)
Not every single day no
(น็อท เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด โน)
Beauty comes my way
(บยูทิ คัม มาย เว)
Ooh
(อู้)

Do you believe in
(ดู ยู บิลีฝ อิน)
Love at first sight
(ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
Tell me does that book that your reading
(เท็ล มี โด แดท เบิค แดท ยุร รีดอิง)
Tell the story of your life
(เท็ล เดอะ ซโทริ อ็อฝ ยุร ไลฟ)
Do you believe in
(ดู ยู บิลีฝ อิน)
Love at first sight
(ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
Should I walk on by
(เชิด ดาย วอค ออน ไบ)
Turn a blind eye
(เทิน อะ บไลนด ไอ)
To love
(ทู ลัฝ)
Love at first sight
(ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)

You say farewell I’ll say so long
(ยู เซ แฟเวล อิล เซ โซ ล็อง)
You say goodbye I’ll say your wrong
(ยู เซ กู๊ดบาย อิล เซ ยุร ร็อง)
Coz here in my arms you belong
(คอซ เฮียร อิน มาย อาม ยู บิลอง)

Do you believe in
(ดู ยู บิลีฝ อิน)
Love at first sight
(ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
Tell me does that book that your reading
(เท็ล มี โด แดท เบิค แดท ยุร รีดอิง)
Tell the story of your life
(เท็ล เดอะ ซโทริ อ็อฝ ยุร ไลฟ)
Do you believe in
(ดู ยู บิลีฝ อิน)
Love at first sight
(ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
Should I walk on by
(เชิด ดาย วอค ออน ไบ)
Turn a blind eye
(เทิน อะ บไลนด ไอ)
To love
(ทู ลัฝ)
Love at first sight [repeat all]
(ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท [ ริพีท ดอร์])

To love, love at first sight
(ทู ลัฝ , ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love at First Sight คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น