เนื้อเพลง Ghetto คำอ่านไทย Akon

Ghetto, Ghetto, Ghetto, Ghetto we livin
(เกทโท , เกทโท , เกทโท , เกทโท วี ลีฝอิน)

[verse one]
([ เฝิซ วัน])

These streets remind me of quicksand [quicksand]
(ฑิส ซทรีท ริไมนด มี อ็อฝ ควิกแซน [ ควิกแซน])
When your on it you’ll keep goin down [goin down]
(ฮเว็น ยุร ออน หนิด โยว คีพ โกอิน เดาน [ โกอิน เดาน])
And there’s noone to hold on too
(แอ็นด แดร์ นูอิน ทู โฮลด ออน ทู)
And there’s noone to pull you out
(แอ็นด แดร์ นูอิน ทู พุล ยู เอ้า)
You keep on fallin [falling]
(ยู คีพ ออน แฟลลิน [ ฟ๊อลิง])
And noone can here you callin
(แอ็นด นูอิน แค็น เฮียร ยู คอลลิน)
So you end up self destructing
(โซ ยู เอ็นด อัพ เซ็ลฟ ดิสทัสติง)

time
(ไทม)
Teeth marks on my back from the canine
(ทีท ม๊าร์ค ออน มาย แบ็ค ฟร็อม เดอะ เคไนน)
Dark Memories of when there was no sunshine
(ดาค เมรโมรี อ็อฝ ฮเว็น แดร์ วอส โน ซันชาย)
Cause they said that I wouldn’t make it
(คอส เด เซ็ด แดท ไอ วูดดึ่น เมค อิท)
[I remember like yesterday]
([ ไอ ริเมมเบอะ ไลค เยซเทอะดิ])
Holdin on to what god gave me
(โฮดดิน ออน ทู ฮว็อท ก็อด เกฝ มี)

[chorus]
([ โครัซ])

Cause thats the life when ur
(คอส แด๊ท เดอะ ไลฟ ฮเว็น ur)
Living in the [ghetto]and
(ลีฝอิง อิน เดอะ [ เกทโท] แอ็นด)
Eating in the [ghetto]or
(อีสดิง อิน เดอะ [ เกทโท] ออ)
Sleeping in the [ghetto] [ghetto]
(ซลีพพิง อิน เดอะ [ เกทโท] [ เกทโท])
Cause thats the life when ur
(คอส แด๊ท เดอะ ไลฟ ฮเว็น ur)
Living in the [ghetto]and
(ลีฝอิง อิน เดอะ [ เกทโท] แอ็นด)
Eating in the [ghetto]or
(อีสดิง อิน เดอะ [ เกทโท] ออ)
Sleeping in the [ghetto, ghetto, ghetto]
(ซลีพพิง อิน เดอะ [ เกทโท , เกทโท , เกทโท])

[verse two]
([ เฝิซ ทู])

No need to cherish luxuries [cause everythin’ come and go]
(โน นีด ทู เชริฌ ลอคชูหรีด [ คอส เอรี่ติน คัม แอ็นด โก])
Even the life that you have is borrowed
(อีเฝ็น เดอะ ไลฟ แดท ยู แฮ็ฝ อีส บอโร)
[Cause your not promised tomorrow]
([ คอส ยุร น็อท พรอมอิซ ทุมอโร])
So life your life as if everydays’ gon be your last
(โซ ไลฟ ยุร ไลฟ แอ็ส อิฟ เอวี่เดย์ ก็อน บี ยุร ลาซท)
Once you move forward can’t go back
(วันซ ยู มูฝ ฟอเวิด แค็นท โก แบ็ค)
Best prepare to remove your past
(เบ็ซท พริแพ ทู ริมูฝ ยุร พาซท)

Cause ya gotta be willin to pray
(คอส ยา กอททะ บี วิลลิน ทู พเร)
Yea There gotta be [there gotta be] a better way oh
(เย แดร์ กอททะ บี [ แดร์ กอททะ บี] อะ เบทเทอะ เว โอ)
Yea ya gotta be willing to pray
(เย ยา กอททะ บี วีลลิง ทู พเร)
Cause there gotta be [there gotta be] a better day [ay]
(คอส แดร์ กอททะ บี [ แดร์ กอททะ บี] อะ เบทเทอะ เด [ ไอ])

Whoever said that this drama would stop today
(ฮูเอฝเออะ เซ็ด แดท ดีซ ดรามะ เวิด ซท็อพ ทุเด)
A lot of niggers dead or locked away
(อะ ล็อท อ็อฝ นีกเกอะ เด็ด ออ ล็อค อะเว)
Teenage Women growing up with aids
(ทีนเอจ วีมเอิน กโรอิง อัพ วิฑ เอด)

[chorus]
([ โครัซ])

Cause thats the life when your
(คอส แด๊ท เดอะ ไลฟ ฮเว็น ยุร)
Living in the [ghetto] oh
(ลีฝอิง อิน เดอะ [ เกทโท] โอ)
Eating in the [ghetto] or
(อีสดิง อิน เดอะ [ เกทโท] ออ)
Sleeping in the [ghetto, ghetto]
(ซลีพพิง อิน เดอะ [ เกทโท , เกทโท])
Thats the life when ur
(แด๊ท เดอะ ไลฟ ฮเว็น ur)
Living in the [ghetto]oh
(ลีฝอิง อิน เดอะ [ เกทโท] โอ)
Eating in the [ghetto] or
(อีสดิง อิน เดอะ [ เกทโท] ออ)
Sleeping in the [ghetto, ghetto, ghetto]
(ซลีพพิง อิน เดอะ [ เกทโท , เกทโท , เกทโท])

[bridge]
([ บริจ])

Gun shots every night in the [ghetto]
(กัน ฌ็อท เอฝริ ไนท อิน เดอะ [ เกทโท])
Crooked cops on sight in the [ghetto]
(ครุค ค็อพ ออน ไซท อิน เดอะ [ เกทโท])
Every day is a fight in the [ghetto]
(เอฝริ เด อีส ซา ไฟท อิน เดอะ [ เกทโท])
[oh oh oh oh oh] [ghetto]
([ โอ โอ โอ โอ โอ] [ เกทโท])
Got kids to feed in the [ghetto]
(ก็อท คิด ทู ฟี อิน เดอะ [ เกทโท])
Selling coke and weed in the [ghetto]
(เซลลิง โคค แอ็นด วี อิน เดอะ [ เกทโท])
Every day somebody bleed in the [ghetto]
(เอฝริ เด ซัมบอดี้ บลีด อิน เดอะ [ เกทโท])
[oh oh oh oh oh] [ghetto]
([ โอ โอ โอ โอ โอ] [ เกทโท])

[chorus]
([ โครัซ])

Thats the life when your
(แด๊ท เดอะ ไลฟ ฮเว็น ยุร)
Living in the [ghetto]oh
(ลีฝอิง อิน เดอะ [ เกทโท] โอ)
Living by the [ghetto]oh
(ลีฝอิง ไบ เดอะ [ เกทโท] โอ)
Eating in the [ghetto, ghetto]
(อีสดิง อิน เดอะ [ เกทโท , เกทโท])
Thats the life when your
(แด๊ท เดอะ ไลฟ ฮเว็น ยุร)
Living in the [ghetto]oh
(ลีฝอิง อิน เดอะ [ เกทโท] โอ)
Sleeping in the [ghetto]
(ซลีพพิง อิน เดอะ [ เกทโท])
Living in the [ghetto, ghetto, ghetto]
(ลีฝอิง อิน เดอะ [ เกทโท , เกทโท , เกทโท])

[wooohhoohh]
([ wooohhoohh])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghetto คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น