เนื้อเพลง If Everyone Cared คำอ่านไทย Nickelback

From underneath the trees, we watch the sky
(ฟร็อม อันเดอะนีธ เดอะ ทรี , วี ว็อช เดอะ ซไค)
Confusing stars for satellites
(ค็อนฟยูสอิง ซทา ฟอ แซทเอะไลท)
I never dreamed that you’d be mine
(ไอ เนฝเออะ ดรีม แดท ยูต บี ไมน)
But here we are, we’re here tonight
(บัท เฮียร วี อาร์ , เวีย เฮียร ทุไนท)

Singing Amen, I’m alive
(ซิงกิง อาเมน , แอม อะไลฝ)
Singing Amen, I’m alive
(ซิงกิง อาเมน , แอม อะไลฝ)

[CHORUS]
([ โครัซ])
If everyone cared and nobody cried
(อิฟ เอ๊วี่วัน คา แอ็นด โนบอดี้ คไร)
If everyone loved and nobody lied
(อิฟ เอ๊วี่วัน ลัฝ แอ็นด โนบอดี้ ไล)
If everyone shared and swallowed their pride
(อิฟ เอ๊วี่วัน เชย์ แอ็นด ซวอลโล แด พไรด)
We’d see the day when nobody died
(เว็ด ซี เดอะ เด ฮเว็น โนบอดี้ ได)

And I’m singing
(แอ็นด แอม ซิงกิง)

Amen I, I’m alive
(อาเมน นาย , แอม อะไลฝ)
Amen I, I’m alive
(อาเมน นาย , แอม อะไลฝ)

And in the air the fireflies
(แอ็นด อิน ดิ แอ เดอะ ไฟเออฟาย)
Our only light in paradise
(เอ๊า โอ๊นลี่ ไลท อิน แพระไดส)
We’ll show the world they were wrong
(เว็ล โฌ เดอะ เวิลด เด เวอ ร็อง)
And teach them all to sing along
(แอ็นด ทีช เฑ็ม ออล ทู ซิง อะลอง)

Singing Amen I’m alive
(ซิงกิง อาเมน แอม อะไลฝ)
Singing Amen I’m alive
(ซิงกิง อาเมน แอม อะไลฝ)

[CHORUS [X2]]
([ โครัซ [ X2]])

And as we lie beneath the stars
(แอ็นด แอ็ส วี ไล บินีธ เดอะ ซทา)
We realize how small we are
(วี รีแอะไลส เฮา ซมอล วี อาร์)
If they could love like you and me
(อิฟ เด เคิด ลัฝ ไลค ยู แอ็นด มี)
Imagine what the world could be
(อิแมจอิน ฮว็อท เดอะ เวิลด เคิด บี)

If everyone cared and nobody cried
(อิฟ เอ๊วี่วัน คา แอ็นด โนบอดี้ คไร)
If everyone loved and nobody lied
(อิฟ เอ๊วี่วัน ลัฝ แอ็นด โนบอดี้ ไล)
If everyone shared and swallowed their pride
(อิฟ เอ๊วี่วัน เชย์ แอ็นด ซวอลโล แด พไรด)
We’d see the day when nobody died
(เว็ด ซี เดอะ เด ฮเว็น โนบอดี้ ได)

We’d see the day, we’d see the day
(เว็ด ซี เดอะ เด , เว็ด ซี เดอะ เด)
When nobody died
(ฮเว็น โนบอดี้ ได)
We’d see the day, we’d see the day
(เว็ด ซี เดอะ เด , เว็ด ซี เดอะ เด)
When nobody died
(ฮเว็น โนบอดี้ ได)
We’d see the day when nobody died
(เว็ด ซี เดอะ เด ฮเว็น โนบอดี้ ได)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Everyone Cared คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น