เนื้อเพลง Would You Be Happier คำอ่านไทย The Corrs

Have you ever wondered where the story ends
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ วันเดอะ ฮแว เดอะ ซโทริ เอ็นด)
Aand how it all began, I do [I do, I do, I do]
(Aand เฮา อิท ดอร์ บิแกน , ไอ ดู [ ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู])
Did you ever dream you were the movie star
(ดิด ยู เอฝเออะ ดรีม ยู เวอ เดอะ มูวี่ ซทา)
With popcorn in your hand, I did [I did, I did, I did]
(วิฑ พอพคอน อิน ยุร แฮ็นด , ไอ ดิด [ ไอ ดิด , ไอ ดิด , ไอ ดิด])
Do you ever feel you’re someone else inside
(ดู ยู เอฝเออะ ฟีล ยัวร์ ซัมวัน เอ็ลซ อีนไซด)
And no one understands, you are [you are, you are]
(แอ็นด โน วัน อันเดิซแทนด , ยู อาร์ [ ยู อาร์ , ยู อาร์])
And wanna disappear inside a dream
(แอ็นด วอนนา ดิแซ็พเพีย อีนไซด อะ ดรีม)
B but never wanna wake, wake up
(บี บัท เนฝเออะ วอนนา เวค , เวค อัพ)

And then you stumble on tomorrow
(แอ็นด เด็น ยู แสตมเบิล ออน ทุมอโร)
And trip over today
(แอ็นด ทริพ โอเฝอะ ทุเด)

Would you be happier, if you weren’t so un-together?
(เวิด ยู บี แฮพพีเออ , อิฟ ยู เวินท์ โซ ยูเอ็น ทุเกฑเออะ)
Would sun shine brighter, if you played a bigger part?
(เวิด ซัน ไฌน ไบท์เดอ , อิฟ ยู พเล อะ บี๊กเกอร์ พาท)
Would you be wonderful, if it wasn’t for the weather?
(เวิด ยู บี วันเดอะฟุล , อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ เวฑเออะ)
You’re gonna be just fine [you’re gonna be just fine]
(ยัวร์ กอนนะ บี จัซท ไฟน [ ยัวร์ กอนนะ บี จัซท ไฟน])

Are you not afraid to tell your story now
(อาร์ ยู น็อท อัฟเรด ทู เท็ล ยุร ซโทริ เนา)
But everyone is gone, it’s too late! [too late, too late, too late]
(บัท เอ๊วี่วัน อีส กอน , อิทซ ทู เลท ! [ ทู เลท , ทู เลท , ทู เลท])
Why’s everything you’ve ever said or done
(ฮไว เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ เอฝเออะ เซ็ด ออ ดัน)
Not the way you planned
(น็อท เดอะ เว ยู แพลน)
mistake!
(มิซเทค !)

And so you promised that tomorrow
(แอ็นด โซ ยู พรอมอิซ แดท ทุมอโร)
Be different than today
(บี ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น ทุเด)

Would you be happier, if you weren’t so un-together?
(เวิด ยู บี แฮพพีเออ , อิฟ ยู เวินท์ โซ ยูเอ็น ทุเกฑเออะ)
Would sun shine brighter, if you played a bigger part?
(เวิด ซัน ไฌน ไบท์เดอ , อิฟ ยู พเล อะ บี๊กเกอร์ พาท)
Would you be wonderful, if it wasn’t for the weather?
(เวิด ยู บี วันเดอะฟุล , อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ เวฑเออะ)
You’re gonna be just fine [gonna be just fine]
(ยัวร์ กอนนะ บี จัซท ไฟน [ กอนนะ บี จัซท ไฟน])
I think you’re gonna be just fine…
(ไอ ธิงค ยัวร์ กอนนะ บี จัซท ไฟน)
You’re gonna be just fine [fine]
(ยัวร์ กอนนะ บี จัซท ไฟน [ ไฟน])
So don’t worry baby [don’t worry baby]
(โซ ด้อนท์ เวอริ เบบิ [ ด้อนท์ เวอริ เบบิ])

You’re racing for tomorrow
(ยัวร์ เรสซิ่ง ฟอ ทุมอโร)
Not finished with today
(น็อท ฟีนอิฌ วิฑ ทุเด)

Would you be happier, if you weren’t so un-together?
(เวิด ยู บี แฮพพีเออ , อิฟ ยู เวินท์ โซ ยูเอ็น ทุเกฑเออะ)
Would sun shine brighter, if you played a bigger part?
(เวิด ซัน ไฌน ไบท์เดอ , อิฟ ยู พเล อะ บี๊กเกอร์ พาท)
Would you be wonderful, if it wasn’t for the weather?
(เวิด ยู บี วันเดอะฟุล , อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ เวฑเออะ)
I think you’re gonna be just fine [gonna be just fine]
(ไอ ธิงค ยัวร์ กอนนะ บี จัซท ไฟน [ กอนนะ บี จัซท ไฟน])

Would we be happier, if we weren’t so un-together?
(เวิด วี บี แฮพพีเออ , อิฟ วี เวินท์ โซ ยูเอ็น ทุเกฑเออะ)
Would sun shine brighter, if we played a bigger part?
(เวิด ซัน ไฌน ไบท์เดอ , อิฟ วี พเล อะ บี๊กเกอร์ พาท)
Would we be wonderful, if it wasn’t for the weather?
(เวิด วี บี วันเดอะฟุล , อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ เวฑเออะ)
I think we’re gonna be just fine [gonna be just fine]
(ไอ ธิงค เวีย กอนนะ บี จัซท ไฟน [ กอนนะ บี จัซท ไฟน])
I think you’re gonna be just fine
(ไอ ธิงค ยัวร์ กอนนะ บี จัซท ไฟน)

[Don’t worry baby]
([ ด้อนท์ เวอริ เบบิ])
You’re gonna be just fine
(ยัวร์ กอนนะ บี จัซท ไฟน)
[Don’t worry honey]
([ ด้อนท์ เวอริ ฮันอิ])
You’re gonna be just fine
(ยัวร์ กอนนะ บี จัซท ไฟน)
[Don’t worry baby]
([ ด้อนท์ เวอริ เบบิ])
You’re gonna be just fine
(ยัวร์ กอนนะ บี จัซท ไฟน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Would You Be Happier คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น