เนื้อเพลง Dance With Me คำอ่านไทย 112

[Chorus:]
([ โครัซ :])
I see you looking at me
(ไอ ซี ยู ลุคอิง แอ็ท มี)
I can tell by your eyes that your feeling me
(ไอ แค็น เท็ล ไบ ยุร ไอ แดท ยุร ฟีลอิง มี)
and I really want you to get close with me.
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ทู เก็ท คโลส วิฑ มี)
So wont you dance with me…dance with me.
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี)
My drop tops in the parking lot
(มาย ดร็อพ ท็อพ ซิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
and I wanna take you back to my spot.
(แอ็นด ดาย วอนนา เทค ยู แบ็ค ทู มาย สพอท)
But we still got a little more time to rock
(บัท วี ซทิล ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม ทู ร็อค)
So wont you dance with me…dance with me!
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี !)

[Slim:] I can see you over there just chillin’ with your girlfriends, can’t
([ ซลิม :] ไอ แค็น ซี ยู โอเฝอะ แดร์ จัซท ชิลลินวิฑ ยุร เกลิลเฟรน , แค็นท)
believe your by your self you should be hear with me, chillin’ with me,
(บิลีฝ ยุร ไบ ยุร เซ็ลฟ ยู เชิด บี เฮีย วิฑ มี , ชิลลินวิฑ มี ,)
drinkin’ with me, freakin’ with me. Oooohhh whoa, whoa!
(ดริงคิน วิฑ มี , ฟริกคินวิฑ มี อู~ โว้ว , โว้ว !)

[Chorus:]
([ โครัซ :])
I see you looking at me
(ไอ ซี ยู ลุคอิง แอ็ท มี)
I can tell by your eyes that your feeling me
(ไอ แค็น เท็ล ไบ ยุร ไอ แดท ยุร ฟีลอิง มี)
and I really want you to get close with me.
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ทู เก็ท คโลส วิฑ มี)
So wont you dance with me…dance with me.
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี)
My drop tops in the parking lot
(มาย ดร็อพ ท็อพ ซิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
and I wanna take you back to my spot.
(แอ็นด ดาย วอนนา เทค ยู แบ็ค ทู มาย สพอท)
But we still got a little more time to rock
(บัท วี ซทิล ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม ทู ร็อค)
So wont you dance with me…dance with me!
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี !)

[Slim:] I can see it in your eyes that your looking at the time. You wanna
([ ซลิม :] ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ แดท ยุร ลุคอิง แอ็ท เดอะ ไทม ยู วอนนา)
leave this party and I know you wanna leave with me. To chill with me, to
(ลีฝ ดีซ พาทิ แอ็นด ดาย โน ยู วอนนา ลีฝ วิฑ มี ทู ชิล วิฑ มี , ทู)
drink with me, to freak with me, oh baby!
(ดริงค วิฑ มี , ทู ฟรีค วิฑ มี , โอ เบบิ !)

[Chorus:]
([ โครัซ :])
I see you looking at me
(ไอ ซี ยู ลุคอิง แอ็ท มี)
I can tell by your eyes that your feeling me
(ไอ แค็น เท็ล ไบ ยุร ไอ แดท ยุร ฟีลอิง มี)
and I really want you to get close with me.
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ทู เก็ท คโลส วิฑ มี)
So wont you dance with me…dance with me.
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี)
My drop tops in the parking lot
(มาย ดร็อพ ท็อพ ซิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
and I wanna take you back to my spot.
(แอ็นด ดาย วอนนา เทค ยู แบ็ค ทู มาย สพอท)
But we still got a little more time to rock
(บัท วี ซทิล ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม ทู ร็อค)
So wont you dance with me…dance with me!
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี !)

[Chorus:]
([ โครัซ :])
I see you looking at me
(ไอ ซี ยู ลุคอิง แอ็ท มี)
I can tell by your eyes that your feeling me
(ไอ แค็น เท็ล ไบ ยุร ไอ แดท ยุร ฟีลอิง มี)
and I really want you to get close with me.
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ทู เก็ท คโลส วิฑ มี)
So wont you dance with me…dance with me.
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี)
My drop tops in the parking lot
(มาย ดร็อพ ท็อพ ซิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
and I wanna take you back to my spot.
(แอ็นด ดาย วอนนา เทค ยู แบ็ค ทู มาย สพอท)
But we still got a little more time to rock
(บัท วี ซทิล ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม ทู ร็อค)
So wont you dance with me…dance with me!
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี !)

[Slim:] Everybody sing along….
([ ซลิม :] เอวี่บอดี้ ซิง อะลอง)
[112:] If you sexy and you know it clap your hands [clap [5x]]
([ 112 :] อิฟ ยู เซคซิ แอ็นด ยู โน อิท คแล็พ ยุร แฮ็นด [ คแล็พ [ 5x]])
If you sexy and you know it clap your hands [clap [5x]]
(อิฟ ยู เซคซิ แอ็นด ยู โน อิท คแล็พ ยุร แฮ็นด [ คแล็พ [ 5x]])
If you sexy and you know it and you really wanna show it,
(อิฟ ยู เซคซิ แอ็นด ยู โน อิท แอ็นด ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โฌ อิท ,)
if you sexy and you know it clap your hands [clap [5x]] Yeah!
(อิฟ ยู เซคซิ แอ็นด ยู โน อิท คแล็พ ยุร แฮ็นด [ คแล็พ [ 5x]] เย่ !)

[Chorus:]
([ โครัซ :])
I see you looking at me
(ไอ ซี ยู ลุคอิง แอ็ท มี)
I can tell by your eyes that your feeling me
(ไอ แค็น เท็ล ไบ ยุร ไอ แดท ยุร ฟีลอิง มี)
and I really want you to get close with me.
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ทู เก็ท คโลส วิฑ มี)
So wont you dance with me…dance with me.
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี)
My drop tops in the parking lot
(มาย ดร็อพ ท็อพ ซิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
and I wanna take you back to my spot.
(แอ็นด ดาย วอนนา เทค ยู แบ็ค ทู มาย สพอท)
But we still got a little more time to rock
(บัท วี ซทิล ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม ทู ร็อค)
So wont you dance with me…dance with me!
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี !)

[Chorus:]
([ โครัซ :])
I see you looking at me
(ไอ ซี ยู ลุคอิง แอ็ท มี)
I can tell by your eyes that your feeling me
(ไอ แค็น เท็ล ไบ ยุร ไอ แดท ยุร ฟีลอิง มี)
and I really want you to get close with me.
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ทู เก็ท คโลส วิฑ มี)
So wont you dance with me…dance with me.
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี)
My drop tops in the parking lot
(มาย ดร็อพ ท็อพ ซิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
and I wanna take you back to my spot.
(แอ็นด ดาย วอนนา เทค ยู แบ็ค ทู มาย สพอท)
But we still got a little more time to rock
(บัท วี ซทิล ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม ทู ร็อค)
So wont you dance with me…dance with me!
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี !)

[Chorus:]
([ โครัซ :])
I see you looking at me
(ไอ ซี ยู ลุคอิง แอ็ท มี)
I can tell by your eyes that your feeling me
(ไอ แค็น เท็ล ไบ ยุร ไอ แดท ยุร ฟีลอิง มี)
and I really want you to get close with me.
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ทู เก็ท คโลส วิฑ มี)
So wont you dance with me…dance with me.
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี)
My drop tops in the parking lot
(มาย ดร็อพ ท็อพ ซิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
and I wanna take you back to my spot.
(แอ็นด ดาย วอนนา เทค ยู แบ็ค ทู มาย สพอท)
But we still got a little more time to rock
(บัท วี ซทิล ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม ทู ร็อค)
So wont you dance with me…dance with me!
(โซ ว็อนท ยู ดานซ วิฑ มี ดานซ วิฑ มี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dance With Me คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น