เนื้อเพลง If I Could Turn Back The Hands Of Time คำอ่านไทย R. Kelly

How did I ever let you slip away
(เฮา ดิด ดาย เอฝเออะ เล็ท ยู ซลิพ อะเว)
Never knowing I’d be singing this song someday
(เนฝเออะ โนอิง อาย บี ซิงกิง ดีซ ซ็อง ซัมเดย์)
And now I’m sinking, sinking to rise no more
(แอ็นด เนา แอม ซีงคิง , ซีงคิง ทู ไรส โน โม)
Ever since you closed the door
(เอฝเออะ ซินซ ยู คโลส เดอะ โด)

Chorus :
(โครัซ :)
If I could turn, turn back the hands of time
(อิฟ ฟาย เคิด เทิน , เทิน แบ็ค เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม)
Then my darlin’ you’d still be mine
(เด็น มาย ดาร์ลิน ยูต ซทิล บี ไมน)
If I could turn, turn back the hands of time
(อิฟ ฟาย เคิด เทิน , เทิน แบ็ค เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม)
Then my darlin’ you’d still be mine
(เด็น มาย ดาร์ลิน ยูต ซทิล บี ไมน)

Funny,funny how time goes by
(ฟันนิ , ฟันนิ เฮา ไทม โกซ ไบ)
And blessings are missed in the wink of an eye
(แอ็นด บเลซซิง แซร์ มิซ อิน เดอะ วิงค อ็อฝ แอน ไอ)
Why oh why oh why should one have to go on suffering
(ฮไว โอ ฮไว โอ ฮไว เชิด วัน แฮ็ฝ ทู โก ออน ซัฟเฟอะริง)
When every day I plead please come back to me
(ฮเว็น เอฝริ เด ไอ พลีด พลีส คัม แบ็ค ทู มี)

[Chorus]
([ โครัซ])

And you had enough love for the both of us
(แอ็นด ยู แฮ็ด อินัฟ ลัฝ ฟอ เดอะ โบธ อ็อฝ อัซ)
But I, I did you wrong I admit I did
(บัท ไอ , ไอ ดิด ยู ร็อง ไอ แอ็ดมีท ไอ ดิด)
But now I’m facing the rest of my life alone
(บัท เนา แอม เฟซอิง เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ อะโลน)

[Chorus]
([ โครัซ])

I’d never hurt you [If I could turn back]
(อาย เนฝเออะ เฮิท ยู [ อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค])
Never do you wrong [If I could turn back]
(เนฝเออะ ดู ยู ร็อง [ อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค])
And never leave your side [If I could turn back]
(แอ็นด เนฝเออะ ลีฝ ยุร ไซด [ อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค])
If I could turn back the hands
(อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค เดอะ แฮ็นด)

There’ll be nothing I wouldn’t do for you [If I could turn back]
(เดอะเรล บี นัธอิง ไอ วูดดึ่น ดู ฟอ ยู [ อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค])
Forever honest and true to you [If I could turn back]
(เฟาะเรฝเออะ ออนเอ็ซท แอ็นด ทรู ทู ยู [ อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค])
If you accept me back in your heart, I love you
(อิฟ ยู แอ็คเซพท มี แบ็ค อิน ยุร ฮาท , ไอ ลัฝ ยู)
If I could turn back the hands
(อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค เดอะ แฮ็นด)
[If I could turn back] That would be my will
([ อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค] แดท เวิด บี มาย วิล)
[If I could turn back] Darlin’ I’m begging you to take me by the hands
([ อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค] ดาร์ลิน แอม เบกกิง ยู ทู เทค มี ไบ เดอะ แฮ็นด)
If I could turn back the hands
(อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค เดอะ แฮ็นด)

I’m going down yes I am [If I could turn back]
(แอม โกอิ้ง เดาน เย็ซ ซาย แอ็ม [ อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค])
Down on my bended knee yeah [If I could turn back]
(เดาน ออน มาย เบ็นด นี เย่ [ อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค])
And I’m gonna be right there until you return to me
(แอ็นด แอม กอนนะ บี ไรท แดร์ อันทีล ยู ริเทิน ทู มี)
If I could turn back the hands
(อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค เดอะ แฮ็นด)
[If I could turn back] If I could just turn back that little clock on
([ อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค] อิฟ ฟาย เคิด จัซท เทิน แบ็ค แดท ลิ๊ทเทิ่ล คล็อค ออน)
the wall
(เดอะ วอล)
[If I could turn back] Then I’d come to realize how much I love you,
([ อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค] เด็น อาย คัม ทู รีแอะไลส เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู ,)
love you, love you, love you, love you
(ลัฝ ยู , ลัฝ ยู , ลัฝ ยู , ลัฝ ยู)
If I could turn back the hands
(อิฟ ฟาย เคิด เทิน แบ็ค เดอะ แฮ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Could Turn Back The Hands Of Time คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น