เนื้อเพลง Just A Girl คำอ่านไทย No Doubt

Take this pink ribbon off my eyes
(เทค ดีซ พิงค รีบบัน ออฟฟ มาย ไอ)
I’m exposed
(แอม เอ็คซโพเส)
And it’s no big surprise
(แอ็นด อิทซ โน บิก เซิพไรส)
Don’t you think I know
(ด้อนท์ ยู ธิงค ไอ โน)
Exactly where I stand
(เอ็กแสคทลิ ฮแว ไอ ซแท็นด)
This world is forcing me
(ดีซ เวิลด อีส ฟอร์สซิ่ง มี)
To hold your hand
(ทู โฮลด ยุร แฮ็นด)

‘Cause I’m just a girl, little ol’ me
(คอส แอม จัซท ดา เกิล , ลิ๊ทเทิ่ล ol มี)
Don’t let me out of your sight
(ด้อนท์ เล็ท มี เอ้า อ็อฝ ยุร ไซท)
I’m just a girl, all pretty and petite
(แอม จัซท ดา เกิล , ออล พรีททิ แอ็นด เพอะทีท)
So don’t let me have any rights
(โซ ด้อนท์ เล็ท มี แฮ็ฝ เอนอิ ไรท)
Oh…I’ve had it up to here!
(โอ แอฝ แฮ็ด ดิท อัพ ทู เฮียร !)

The moment that I step outside
(เดอะ โมเม็นท แดท ไอ ซเท็พ เอาทไซด)
So many reasons
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น)
For me to run and hide
(ฟอ มี ทู รัน แอ็นด ไฮด)
I can’t do the little things
(ไอ แค็นท ดู เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
I hold so dear
(ไอ โฮลด โซ เดีย)
‘Cuase it’s all those little things
(คิวเอซ อิทซ ซอร์ โฑส ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
That I fear
(แดท ไอ เฟีย)

‘Cause I’m just a girl
(คอส แอม จัซท ดา เกิล)
I’d rather not be
(อาย ราฑเออะ น็อท บี)
‘Cause they won’t let me drive
(คอส เด ว็อนท เล็ท มี ดไรฝ)
Late at night
(เลท แอ็ท ไนท)
I’m just a girl
(แอม จัซท ดา เกิล)
Guess I’m some kind of freak
(เก็ซ แอม ซัม ไคนด อ็อฝ ฟรีค)
‘Cause they all sit and stare
(คอส เด ออล ซิท แอ็นด ซแท)
With their eyes
(วิฑ แด ไอ)
I’m just a girl
(แอม จัซท ดา เกิล)
Take a good look at me
(เทค เก เกิด ลุค แกท มี)
Just your typical prototype
(จัซท ยุร ทีพอิแค็ล พโรโทะไทพ)
Oh…I’ve had it up to here!
(โอ แอฝ แฮ็ด ดิท อัพ ทู เฮียร !)
Oh…am I making myself clear?
(โอ แอ็ม ไอ เมคอิง ไมเซลฟ คเลีย)

I’m just a girl
(แอม จัซท ดา เกิล)
I’m just a girl in the world…
(แอม จัซท ดา เกิล อิน เดอะ เวิลด)
That’s all that you’ll let me be!
(แด๊ท ซอร์ แดท โยว เล็ท มี บี !)

I’m just a girl, living in captivity
(แอม จัซท ดา เกิล , ลีฝอิง อิน แค็พทีฝอิทิ)
Your rule of thumb
(ยุร รูล อ็อฝ ธัม)
Makes me worry some
(เมค มี เวอริ ซัม)
I’m just a girl, what’s my destiny?
(แอม จัซท ดา เกิล , ฮว็อท มาย เดซทินิ)
What I’ve succumbed to
(ฮว็อท แอฝ ซัคคัม ทู)
Is making me numb
(อีส เมคอิง มี นัม)
I’m just a girl, my apologies
(แอม จัซท ดา เกิล , มาย อโพโลไจซ์)
What I’ve become is so burdensome
(ฮว็อท แอฝ บิคัม อีส โซ เบอเดนซัม)
I’m just a girl, lucky me
(แอม จัซท ดา เกิล , ลัคคิ มี)
Twiddle-dum there’s no comparison
(ทวิดเดิล ดัม แดร์ โน ค็อมแพริซัน)

Oh…I’ve had it up to!
(โอ แอฝ แฮ็ด ดิท อัพ ทู !)
Oh…I’ve had it up to!!
(โอ แอฝ แฮ็ด ดิท อัพ ทู ! !)
Oh…I’ve had it up to here
(โอ แอฝ แฮ็ด ดิท อัพ ทู เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just A Girl คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น