เนื้อเพลง I’m Your Angel คำอ่านไทย R. Kelly feat Celine Dion

[Celine]
([ เซลลาย])
No mountain’s too high for you to climb
(โน เมานทิน ทู ไฮ ฟอ ยู ทู คไลม)
All you have to do is have some climbing faith, oh yeah
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส แฮ็ฝ ซัม ไคลบบิง เฟธ , โอ เย่)
No river’s too wide for you to make it across
(โน รีฝเออะ ทู ไวด ฟอ ยู ทู เมค อิท อัครอซ)
All you have to do is believe it when you pray
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส บิลีฝ อิท ฮเว็น ยู พเร)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่])
And then you will see the morning will come
(แอ็นด เด็น ยู วิล ซี เดอะ มอนิง วิล คัม)
And every day will be bright as the sun
(แอ็นด เอฝริ เด วิล บี ไบร๊ท แอ็ส เดอะ ซัน)
All of your fears cast them on me
(ออล อ็อฝ ยุร เฟีย คาซท เฑ็ม ออน มี)
I just want you to see
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู ซี)

[Both]
([ โบธ])
[1] – I’ll be your cloud up in the sky
([ วัน] อิล บี ยุร คเลาด อัพ อิน เดอะ ซไค)
I’ll be your shoulder when you cry
(อิล บี ยุร โฌลเดอะ ฮเว็น ยู คไร)
I hear your voices when you call me
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ ฮเว็น ยู คอล มี)
I am your angel
(ไอ แอ็ม ยุร เอนเจล)

And when all hope is gone, I’m here
(แอ็นด ฮเว็น ออล โฮพ อีส กอน , แอม เฮียร)
No matter how far you are, I’m near
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา ยู อาร์ , แอม เนีย)
It makes no difference who you are
(อิท เมค โน ดีฟเฟอะเร็นซ ฮู ยู อาร์)
I am your angel
(ไอ แอ็ม ยุร เอนเจล)
I’m your angel
(แอม ยุร เอนเจล)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่])
I saw your teardrops and I heard you cry
(ไอ ซอ ยุร ทรีดรอป แซน ดาย เฮิด ยู คไร)
All you need is time
(ออล ยู นีด อีส ไทม)
Seek me and you shall find
(ซีค มี แอ็นด ยู แฌ็ล ไฟนด)
You have everything and you’re still lonely
(ยู แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง แอ็นด ยัวร์ ซทิล โลนลิ)
It don’t have to be this way
(อิท ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี ดีซ เว)
Let me show you a better day
(เล็ท มี โฌ ยู อะ เบทเทอะ เด)

[Celine]
([ เซลลาย])
And then you will see the morning will come
(แอ็นด เด็น ยู วิล ซี เดอะ มอนิง วิล คัม)
And all of your days will be bright as the sun
(แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร เด วิล บี ไบร๊ท แอ็ส เดอะ ซัน)
So all of your fears just cast them on me
(โซ ออล อ็อฝ ยุร เฟีย จัซท คาซท เฑ็ม ออน มี)
How can I make you see?
(เฮา แค็น นาย เมค ยู ซี)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน])

[R ] And when it’s time to face the storm
([ อาร์] แอ็นด ฮเว็น อิทซ ไทม ทู เฟซ เดอะ ซทอม)
[Celine] I’ll be right by your side
([ เซลลาย] อิล บี ไรท ไบ ยุร ไซด)
[R ] Grace will keep us safe and warm
([ อาร์] กเรซ วิล คีพ อัซ เซฟ แอ็นด วอม)
[Celine] And I know we will survive
([ เซลลาย] แอ็นด ดาย โน วี วิล เซอะไฝฝ)
And when it seems as if your end is drawing near
(แอ็นด ฮเว็น หนิด ซีม แอ็ส อิฟ ยุร เอ็นด อีส ดรออิง เนีย)
[R ] [The end is drawing near]
([ อาร์] [ ดิ เอ็นด อีส ดรออิง เนีย])
[Celine] Don’t you dare give up the fight
([ เซลลาย] ด้อนท์ ยู แด กิฝ อัพ เดอะ ไฟท)
[R ] [Oh no]
([ อาร์] [ โอ โน])
[Celine] Just put your trust beyond the skies
([ เซลลาย] จัซท พัท ยุร ทรัซท บิยอนด เดอะ สกาย)

[Repeat 1 until fade]
([ ริพีท วัน อันทีล เฝด])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Your Angel คำอ่านไทย R. Kelly feat Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น